Yritystoiminnan muutokset ja YEL-vakuutus

Muutokset yritystoiminnassasi, kuten yhtiömuodon tai omistussuhteen muutos, saattavat vaikuttaa YEL-vakuutukseesi. Löydät alta ohjeita keskeisimpiin muutostilanteisiin.

Milloin voin päättää YEL-vakuutukseni?

Voit päättää YEL-vakuutuksesi, jos yrittäjätoimintasi on kokonaan päättynyt tai yrittäjätoimintasi on muuttunut niin vähäiseksi, että työtulosi jää alle YEL-vakuuttamisen alarajan. Päättämisilmoituksen voit tehdä yrittäjän verkkopalvelussamme. 

Päätä YEL-vakuutuksesi, jos: 

 • yrittäjätoimintasi on päättynyt kokonaan tai vähentynyt niin että YEL-työtulosi jää alle YEL-alarajan 
 • yrityksesi yhtiömuoto, omistussuhteet tai asemasi yrittäjänä ovat muuttuneet niin, että et enää tarvitse YEL-vakuutusta 
 • yrittäjätoimintasi keskeytyy pitkäksi ajaksi esimerkiksi äitiysloman vuoksi, ja lopetat tuoksi ajaksi työskentelysi kokonaan 
 • siirryt vanhuuseläkkeelle tai varhennetulle vanhuuseläkkeelle.  

Voit päättää YEL-vakuutuksesi myös takautuvasti. Jos jatkat yrittäjänä samalla kun olet vanhuuseläkkeellä, voit ottaa vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen. 

Erilaisten elämäntilanteiden myötä myös yritystoiminnassasi voi tapahtua muutoksia. Löydät alta ohjeita keskeisimpiin muutostilanteisiin.

Yrityksesi yhtiömuoto vaikuttaa siihen, tarvitsetko YEL-vakuutuksen vai et. 

Jos muutat yrityksesi yhtiömuodon 

 • osakeyhtiöksi ja omistat yksin yli 30 % tai perheenjäsentesi kanssa yli 50 % osakeyhtiön osakkeista tai vastaavasta äänimäärästä, pidä YEL-vakuutuksesi voimassa. Jos omistusosuutesi on tätä pienempi ja nostat yrityksestäsi palkkaa, sinut vakuutetaan työntekijän eläkevakuutuksella (TyEL). 
 • avoimeksi yhtiöksipidä YEL-vakuutuksesi voimassa. Jos yhtiössäsi on muitakin yhtiömiehiä ja maksat heille palkkaa, heidät vakuutetaan työntekijän eläkevakuutuksella (TyEL). 
 • kommandiittiyhtiöksi ja olet vastuunalainen yhtiömies, pidä YEL-vakuutuksesi voimassa. Jos yhtiössäsi on muitakin vastuunalaisia yhtiömiehiä, tulee heidänkin ottaa YEL-vakuutus. 
 • yksityiseksi elinkeinoharjoittajaksi, pidä YEL-vakuutuksesi voimassaJos yrityksessäsi työskentelee perheenjäseniäsi ja heidän työpanoksensa määrä ylittää YEL-työtulon alarajantulee heidänkin ottaa YEL-vakuutus.  

Jos yrityksessäsi on työntekijöitätarkista, mitä teet heitä koskevalle TyEL-vakuutukselle.  

Lue lisää siitä, kenen tulee ottaa YEL-vakuutus
Lue lisää TyEL-vakuutuksesta

Kun ilmoitat meille yhtiömuotosi muutoksesta, kerro meille 

 • muuttuneen yrityksen nimi, y-tunnus, osoite ja muutoksen ajankohta 
 • laskutusosoite eli tieto siitä, haluatko YEL-vakuutuksen laskun itsellesi vai yrityksellesi 

Ilmoita muutokset verkkopalvelussamme kohdassa YEL-yhteystietoni. 
 
Jos työpanoksesi muuttuu yhtiömuodon muutoksen myötä, myös YEL-työtulo kannattaa tarkistaa vastaamaan muuttunutta työpanostasi.  

Jos yrityksesi omistussuhteet muuttuvat, muutos saattaa vaikuttaa siihen, vakuutatko itsesi YEL- vai TyEL-vakuutuksella.  

Päätä YEL-vakuutuksesi, jos 

 • myyt yrityksesi ja lopetat sen etkä jatka yrittäjätoimintaa 
 • omistat avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön kokonaan tai osittain ja myyt koko yhtiöosuutesi 
 • omistat osakeyhtiön kokonaan tai osittain ja myyt omistusosuutesi, ja omistat sen jälkeen yksin enintään 30 % tai perheenjäsentesi kanssa enintään 50 % yhtiön osakepääomasta tai vastaavasta äänimäärästä. 

Ota TyEL-vakuutus, jos työskentelet yrityksessäsi työntekijänä. 

Jos yrityksessäsi on työntekijöitä, tarkista, mitä teet heitä koskevalle TyEL-vakuutukselle.  

Lue lisää siitä, kenen tulee ottaa YEL-vakuutus
Lue lisää TyEL-vakuutuksesta

Jos teet yrityksessäsi sukupolvenvaihdoksen etkä enää tee siellä töitä, päätä YEL-vakuutuksesi. YEL-vakuutus on aina yrittäjän henkilökohtainen vakuutus, joten seuraava sukupolvi hankkii itse oman YEL-vakuutuksensa.  

Jos yrityksessäsi on työntekijöitä, tarkistakaa, mitä teette heitä koskevalle TyEL-vakuutukselle.  

Lue lisää TyEL-vakuutuksesta

Jos sairastumisesi kestää lyhyen aikaa, pidä YEL-vakuutuksesi voimassa. Voit tarvittaessa hakea maksuaikaa YEL-maksuillesi yrittäjän verkkopalvelussamme.

Jos työntekosi keskeytyy useaksi kuukaudeksi sairauden tai vamman vuoksi, YEL-vakuutus kannattaa yleensä päättää. Vakuutus tulee päättää Kelan vahvistamaan työkyvyttömyyden alkamispäivään. Voit tehdä päättämisilmoituksen yrittäjän verkkopalvelussa. Jos palaat sairastumisen jälkeen takaisin yrittäjäksi, ota uusi YEL-vakuutus.

YEL-työtulosi ratkaisee, kuinka suuren sairauspäivärahan saat. Hae päivärahaa Kelasta. 

Lue lisää maksuajan hakemisesta
Lue lisää yrittäjän sairastumisesta

Jos jäät perhevapaalle ja lopetat työskentelyn yrityksessäsi kokonaan, voit päättää YEL-vakuutuksesi. Jos jatkat työskentelyä ja työpanoksesi ylittää YEL-työtulon alarajanpidä vakuutuksesi voimassa. Tarkista tällöin, että YEL-vakuutuksesi työtulo vastaa työpanostasi vapaan aikana.  

YEL-työtulosi ratkaisee, kuinka suuren vanhempainpäivärahan saat. Hae päivärahaa Kelasta 

Lue lisää yrittäjän perhevapaasta
Lue lisää YEL-työtulon ala- ja ylärajasta

Voit siirtyä joustavasti vanhuuseläkkeelle täytettyäsi alimman vanhuuseläkeiän. Eläke ei ala automaattisesti, joten muista hakea sitä. Kun myönnämme vanhuuseläkkeen, päätämme YEL-vakuutuksesi automaattisesti. Jos jatkat yrittäjänä samalla kun saat eläkettä, voit ottaa vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen. Sen ansiosta sinulle kertyy uutta eläkettä.  

Jos jatkat yrittäjänä samalla kun saat työkyvyttömyys- tai osatyökyvyttömyyseläkettä tai osittaista vanhuuseläkettä, pidä YEL-vakuutuksesi voimassa, jos työpanoksesi ylittää YEL-työtulon alarajan. 

Lue lisää, milloin voit jäädä vanhuuseläkkeelle

Lue, miten toimit yrittäjänä eläkkeellä

Lue lisää YEL-työtulon ala- ja ylärajasta 

Ilmoita muutoksista verkkopalvelussamme

YEL-vakuutus on henkilökohtainen vakuutus. Siksi muutoksista voivat ilmoittaa vain sinä ja valtuuttamasti henkilöt.

Kirjaudu yrittäjän
verkkopalveluun >

 
Lue, miten valtuutat jonkun muun hoitamaan vakuutusasioitasi >