YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAN VÄHIMMÄISTYÖTULO NOUSEE 12 420 EUROON VUONNA 2016

17.12.2015
|
Uutinen

Yrittäjä, tarkista työtulosi! Työssäoloehtoa kartuttava vähimmäistyötulo nousee 12 420 euroon vuonna 2016. Sitä pienemmällä työtulolla yrittäjä jää työttömyysturvan ulkopuolelle.

Yrittäjällä on oikeus Kelan peruspäivärahaan tai työttömyyskassan jäsenenä ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan, jos työtulo on yli 12 420 ja hän on viimeisen neljän vuoden aikana työskennellyt 15 kuukautta.

Yrittäjä, jos työtulosi jäi vuonna 2015 alle 12 330 euron, harkitse työtulosi nostamista! Vuosittain YEL-työtuloon tehtävä indeksikorotus ei näet riitä ensi vuoden työttömyysturvan minimitasoon.

Työtuloa ei voi nostaa takautuvasti, joten muutos kannattaa tehdä heti.

Vuodesta 2015 alkaen on lisäksi ollut mahdollista laskea yhteen YEL- ja MYEL-työtulot ja yrityksen osaomistajana saadut TyEL-ansiot, jos ne on ansaittu työstä, joka työttömyysturvalain määrittelyn mukaan katsotaan yrittäjänä ansaituksi. Vuodesta 2016 alkaen työttömyysturvaan oikeuttava yrittäjämääritelmä laajenee koskemaan omassa työssä työllistyviä henkilöitä, joka tekevät ansiotyötä olematta työ- tai virkasuhteessa.

Yrittäjä voi helposti muuttaa työtulonsa verkkopalvelussamme. Yrittäjän on itse ilmoitettava YEL-työtulomuutoksesta työttömyyskassaan. Kelalle tieto yrittäjän työtulosta menee Ilmarisesta automaattisesti.