​​Mielenterveyttä edistävä toimintakulttuuri​

Tee työkykyjohtamisen kannalta vastuullinen strateginen valinta, joka läpäisee kaiken toiminnan työpaikallasi. Rakenna yritykseesi salliva, luottamukseen perustuva toimintakulttuuri. Samalla edistät mielenterveyttä.

Työnantajana sinä vaikutat kulttuuriinne suuresti

Työnantajana olet avainasemassa toimintakulttuurin rakentamisessa. Mielenterveyttä edistävä toimintakulttuuri työpaikalla on edellytys sille, että teidän on mahdollista toimia mielenterveyttä edistävien arvojen ja rakenteiden mukaisesti.

Tällainen toimintakulttuuri on edellytys myös slle, että voitte lisätä työn voimavaroja, oikea-aikaisen työkyvyn ja työhön paluun tukea sekä hyödyntää kuntoutusmahdollisuuksia tehokkaasti.

Rakenna sallivaa, luottamukseen perustuvaa toimintakulttuuria

Pyri rakentamaan luottamukseen perustuva työpaikan toimintakulttuuri, jossa tunteet, vastoinkäymiset ja vaikeudet ovat sallittuja. Varmista, että kaikkien on täysin hyväksyttävää pyytää tukea vaikeisiin tilanteisiin matalalla kynnyksellä. Tee työntekijöillesi helpoksi hakea apua työterveydestä tai muualta työpaikkanne ulkopuolelta. Muista kuitenkin, että työpaikalla toteutettavat toimenpiteet ovat tärkeitä, vaikka työntekijä saisi myös apua muualta.

Katso työntekijän ohjeet, miten saada tukea vaikeisiin tilanteisiin varhain

Lue vinkit hyvään työpaikan toimintakulttuuriin ja psykologiseen turvallisuuteen

Hyväksy työkyvyn vaihtelu

Mielenterveyden oireet ja häiriöt ovat nykyään entistä vahvemmin esillä niin työelämässä kuin laajemmin yhteiskunnassa. Siksi sinunkin työntekijäsi ehkä uskaltavat puhua niistä entistä luontevammin. Moni jättää silti puhumatta, koska kokee häpeää tai pelkää joutuvansa leimatuksi heikoksi tai oudoksi.

Oireileva työntekijäsi saattaa usein pyrkiä sinnittelemään työssään ja piilottamaan oireiluaan sivuuttaakseen sen. On hyvin yleistä, että hän ei itse huomaa tai ymmärrä oireiluaan ja sitä, miten se vaikuttaa hänen käyttäytymiseensä, työsuoritukseensa ja vuorovaikutukseensa. Oireiden piilottelu on ongelmallista erityisesti silloin, jos kulttuurissanne korostetaan huippusuorituksia, positiivista asennetta, iloisuutta ja pärjäämistä.

Lue blogista lisää, kuinka pyrkimys täydellisyyteen voi laittaa mielen oireilemaan

Varmista, että voitte aina keskustella työstä

Hyvä mittari terveelle organisaation toimintakulttuurille on se, että voitte keskustella kaikesta työhön liittyvästä avoimesti. Edistä avointa ja suorapuheista keskustelua näyttämällä hyvää esimerkkiä, kannustamalla työntekijöitäsi kertomaan mielipiteitään ja näkemyksiään sekä ennen kaikkea kuuntelemalla ja reagoimalla esille nostettuihin asioihin.

Osa avoimuutta on, että työntekijä voi itse säädellä yksityisyyttään. Et voi edellyttää, että työntekijä kertoo kaiken yksityiselämästään. Voit kuitenkin kannustaa keskustelemiseen ja pyrkiä siihen, että työhön liittyvistä asioista voi puhua sinulle varauksetta.

Hyvä työilmapiiri ja toimintakulttuuri ei tarkoita sitä, että olette työpaikalla kaikesta aina samaa mieltä. Pyri sen sijaan siihen, että voitte käsitellä ja ratkaista erimielisyydet ja epäkohdat. Jos ei kaikkia osapuolia täysin tyydyttävästi, niin riittävän yksimielisesti.

Lue blogista lisää konfliktien eteenpäin ajavasta voimasta

Kuusi keinoa mielenterveyden tukemiseen työssä

  1. Rakenna mielenterveyttä tukeva toimintakulttuuri
  2. Kirkasta yrityksesi arvot
  3. Kehitä organisaatiosi rakenteita
  4. Lisää voimavaroja
  5. Varmista oikea-aikainen tuki
  6. Tue työhön paluuta