Vanhuuseläke

Vanhuuseläke tuo turvaa ikääntyessä. Vanhuuseläkkeelle voit siirtyä joustavasti täytettyäsi oman alimman vanhuuseläkeikäsi. Mitä pidempään teet töitä, sitä suuremman vanhuuseläkkeen saat.

Mietin vanhuuseläkkeelle jäämistä, miten toimin?

 1. Arvioi tulevan eläkkeesi määrää eläkelaskurilla OmaEläke-palvelussa ja mieti, milloin haluat jäädä eläkkeelle
 2. Tutustu myös osittaiseen vanhuuseläkkeeseen, jos haluat esimerkiksi jatkaa työelämässä kevennetysti
 3. Kun olet tehnyt päätöksen vanhuuseläkkeelle jäämisestä, lue vanhuuseläkkeen hakemisen ohjeet ja hae sitä OmaEläkkeessä. Eläke ei ala automaattisesti, joten sinun täytyy hakea sitä itse.

Vanhuuseläkettä voi hakea takautuvasti enintään kolmen kuukauden ajalta. 

Lue vanhuuseläkkeen hakemisen ohjeet ja täytä OmaEläkkeessä vanhuuseläkehakemus.

Lue hakemisen ohjeet ja hae eläkettä

Vanhuuseläkkeen alkaminen

Vanhuuseläkkeen alkaminen vaatii sen, että haet eläkettä. Vanhuuseläkkeesi voi alkaa aikaisintaan sitä seuraavan kuukauden alusta kun olet täyttänyt alimman vanhuuseläkeikäsi ja työsuhteesi on päättynyt.

Jos meillä ei ole kaikkia tarvittavia tietojasi, kuten esimerkiksi viimeisimpiä palkkatietoja tai työsuhteen päättymispäivää, saat väliaikaisen eläkepäätöksen, jonka perusteella saat eläkkeen tilillesi. Kun työnantajasi on ilmoittanut viimeisimmät palkkatiedot ja työsuhteen päättymispäivän tulorekisteriin, saat vielä lopullisen eläkepäätöksen. Eläkkeesi määrä saattaa muuttua lopullisen päätöksen yhteydessä, jos esimerkiksi työnantajasi ilmoittaa lisää palkkatuloja.

Tilaa eläkeverokortti

Eläke on verotettavaa tuloa, joten sinun tulee vielä pyytää eläkeverokortti verottajalta. Tilaa verokortti sen jälkeen, kun olet saanut myönteisen eläkepäätöksen. Lue lisää eläkeverokortista ja eläkkeen verotuksesta.

Työsuhteen päättyminen, kun vanhuuseläke alkaa

Työsuhteen, josta siirryt vanhuuseläkkeelle ennen ylintä vanhuuseläkeikää, täytyy päättyä. Työsuhteen pitää päättyä ennen vanhuuseläkkeen alkamista. Muistathan irtisanoutua irtisanomisaikasi puitteissa. Saamme tiedon työsuhteen päättymisestä, kun työnantajasi on ilmoittanut sen tulorekisteriin. Työsuhteen päättymisedellytys koskee myös jos työskentelet nollatuntisopimuksella. Jos sinulla on useampi kuin yksi työsuhde jäädessäsi eläkkeelle, vähintään yhden näistä tulee päättyä. 

Lue lisää jos jatkat työntekoa vanhuuseläkkeellä

Vanhuuseläkkeen määrä

Vanhuuseläkkeen määrä on eläkkeen alkamiseen mennessä kertynyt eläke. OmaEläkkeessä voit arvioida vanhuuseläkkeesi määrää laskurilla, ja vanhuuseläkkeellä ollessasi näet maksettavan eläkkeesi määrän.

Jos vanhuuseläkkeesi määrä jää pieneksi, tutustu Kelan kansaneläkkeeseen ja takuueläkkeeseen. Lue lisää eläkkeen määrästä ja Kelan kansaneläkkeestä.

Voit kasvattaa vanhuuseläkkeesi määrää jäämällä eläkkeelle myöhemmin

Kertyneeseen eläkkeeseesi lisätään lykkäyskorotus, jos et hae vanhuuseläkettä maksuun heti alimmassa vanhuuseläkeiässä. Lykkäyskorotus on 0,4 prosenttia jokaiselta lykätyltä kuukaudelta.

Esimerkiksi jos lykkäät eläkkeen hakemista vuodella, saat 4,8 prosentin korotuksen eläkkeesi määrään. Mikäli saat ensin väliaikaisen eläkepäätöksen, lykkäyskorotusta ei ole vielä siinä mukana. Lykkäyskorotus lisätään lopulliseen eläkepäätökseen.

Lykkäyskorotusta ei saa työttömyysajalta. Työttömyysetuuspäivät muunnetaan täysiksi kuukausiksi. Täydet kuukaudet pienentävät lykkäyskorotusta.

Henkilö on syntynyt vuonna 1959 eli hänen alin eläkeikänsä on 64 vuotta ja 3 kuukautta. Hän jatkaa työssä alimman vanhuuseläkeikänsä jälkeen ja siirtyy vanhuuseläkkeelle 65-vuotiaana. Hänelle on kertynyt 65 vuoden ikään mennessä vanhuuseläkettä 2 000 euroa. Tätä eläkkeen määrää korotetaan lykkäysprosentilla.

Lykkäysprosentti on 9 kk x 0,4 % = 3,6 %.
Lykkäyskorotuksen määrä on 2 000 € x 3,6 % = 72 euroa.

Henkilön eläkkeen määrä on 65-vuotiaana 2 072 euroa kuukaudessa, eli 72 euroa enemmän, kuin jos hän olisi jäänyt eläkkeelle alimmassa vanhuuseläkeiässään.

Lopuksi eläkkeen määrästä vähennetään elinaikakertoimen vaikutus.
Lue lisää elinaikakertoimen vaikutuksesta.

Esimerkki: Työttömyyskassan ilmoittamien päiväraha-aikojen vähentäminen lykkäysajasta

 • Syntymävuosi 1958
 • Ikäluokan alin vanhuuseläkeikä 64 vuotta
 • Ansiopäivärahaa 100 päivää 64 vuoden täyttämistä seuraavan kuukauden alusta alkaen
 • Eläkkeelle 65-vuotiaana

Lykkäyskorotus:

100 / 21,5 = 4 kuukautta 14 päivää, eli 4 kuukautta vähennetään
Lykkäysaika 12 kuukautta – 4 kuukautta = 8 kuukautta
Lykkäyskorotus 8 kuukautta x 0,4 prosenttia = 3,2 prosenttia

Esimerkki: Kelan ilmoittamien työttömyysetuuksien vähentäminen lykkäysajasta

 • Syntymäaika 20.8.1958
 • Ikäluokan alin vanhuuseläkeikä 64 vuotta, täyttää 20.8.2023
 • Työttömarkkinatukiaika 10.7.- 30.9.2023
 • Eläkkeelle 65-vuotiaana

Lykkäyskorotusajasta vähennetään ikäluokan alimman vanhuuseläkeiän täyttämiskuukauden jälkeinen työmarkkinatukiaika:

1.9.- 30.9. = 30 päivää, eli 1 kuukausi vähennetään

Lykkäysaika 12 kuukautta - 1 kuukautta = 11 kuukautta
Lykkäyskorotus 11 kuukautta x 0,4 prosenttia = 4,4 prosenttia

Milloin työkyvyttömyyseläke tai työuraeläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi?

Työkyvyttömyyseläke ja työuraeläke muuttuvat automaattisesti samansuuruiseksi vanhuuseläkkeeksi, kun täytät alimman vanhuuseläkeikäsi. Emme anna muutoksesta erillistä päätöstä. Jos olet työskennellyt työkyvyttömyyseläkkeen tai työuraeläkkeen rinnalla, siitä kertynyt eläke tulee hakea erikseen vanhuuseläkehakemuksella.

Lue lisää työkyvyttömyyseläkkeellä olevan vanhuuseläkeiästä

Eläkeputkella tarkoitetaan työttömyyspäivärahan lisäpäiviä. Lisäpäivillä tarkoitetaan oikeutta ansiopäivärahaan sen jälkeen, kun päivärahaa on jo maksettu enimmäisajalta. Lisäpäiviä voidaan maksaa tietyin edellytyksin siihen asti, kun jäät vanhuuseläkkeelle. Kysy lisää työttömyyskassastasi.