Työnteko eläkkeellä

Voit tehdä töitä eläkkeelläkin. Työnteko eläkkeellä kannattaa, sillä eläkettä kertyy lisää, kunnes täytät ylimmän vanhuuseläkeiän. Työntekijänä sinulle kertyy uutta eläkettä palkastasi ja yrittäjänä YEL- työtulostasi.

Eläkkeellä töissä – paljonko eläkkeellä saa tienata?

Vanhuuseläkkeellä, osittaisella vanhuuseläkkeellä ja perhe-eläkkeellä voit tehdä töitä niin paljon kuin haluat ilman, että se vaikuttaa maksussa olevaan bruttoeläkkeeseesi.

Jos saat eläkeläisenä jotain muuta etuutta, esimerkiksi asumistukea,  
huomioithan, että eläke ja palkka vaikuttavat yleensä Kelan etuuksiin.

Oletko jäämässä vanhuuseläkkeelle ja aiot jatkaa töitä samassa työpaikassa?

Vanhuuseläkkeelle jäädessäsi jos jatkat työntekoa samassa työpaikassa heti eläkkeen alettua, uudessa työsopimuksessasi tulee tapahtua olennainen muutos. Muutos voi olla esimerkiksi työajan, palkan tai työtehtävien muutos. Sovi työnantajasi kanssa työsopimuksen olennaisesta muutoksesta.

Työkyvyttömyyseläkkeellä ja työuraeläkkeellä on ansioraja

Sinulla on ansioraja, mikäli saat jotain seuraavista eläkkeistä:

 • työkyvyttömyyseläke
 • kuntoutustuki
 • osatyökyvyttömyyseläke
 • osakuntoutustuki
 • työuraeläke.

Ansioraja tarkoittaa, että voit saada tietyn verran bruttoansioita ilman, että se vaikuttaa eläkkeeseesi. Bruttoansioilla tarkoitetaan ansioita, joista ei ole vähennetty veroa.

Työuraeläkkeellä kaikilla on sama ansioraja, joka muuttuu vuosittain. Vuonna 2024 ansioraja on 976,59 euroa kuukaudessa.

Muilla mainituilla eläkelajeilla on henkilökohtainen ansioraja, jonka voit katsoa OmaEläkkeessä. Mikäli henkilökohtainen ansiorajasi jää pieneksi, voit tienata silti enintään 976,59 euroa kuukaudessa vuonna 2024. Yrittäjänä vuositasoinen YEL-työtulosi voi olla enintään 11 719,08 euroa vuonna 2024.

Jos ansiorajasi ei näy OmaEläkkeessä, voit OmaEläkkeessä ollessasi kysyä asiasta chatissa tai Lähetä viesti -toiminnon kautta. Voit myös olla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Alta voit lukea lisää ansiorajasta.

 1. Ansiorajasi vaihtelee sen mukaan millä eläkkeellä olet. Ansiorajasi on

  • työkyvyttömyyseläkkeellä ja kuntoutustuella 40 prosenttia työkyvyttömyytesi alkamista edeltävän viiden kalenterivuoden keskiansiostasi.
  • osatyökyvyttömyyseläkkeellä ja osakuntoutustuella 60 prosenttia eläkkeen alkamista edeltävän viiden kalenterivuoden keskiansiostasi.
 2. Ansiorajassa huomioidaan seuraavat ansiot:

  • kaikki työstäsi saamasi veronalaiset bruttotulot: palkat, lomarahat, lisät, tulospalkkiot ja luontoisedut
  • mahdollisen sivutoimisen työsi ansiot
  • vakuutettu yrittäjätoiminta
  • irtisanomisajan palkka, jos sinulla on työvelvoite
  • apurahat
  • omaishoitajan palkkio
  • luottamustoimista maksetut korvaukset, jos ne vakuutetaan.

  Kuukausiansioittesi yhteismäärän tulee jäädä alle ilmoittamamme ansiorajan.

  Seuraavia ansioita ei huomioida ansiorajassa:

  • korvausluonteiset ansiot esimerkiksi irtisanomisajan palkka, jos sinulla ei ole työvelvoitetta
  • sairausajan palkka
  • pääomatulot
  • henkilöstörahaston voitto-osuus
  • eläkkeen rinnalla tehdystä työstä karttuneet kerran vuodessa maksettavat korvaukset esim. bonukset tai lomarahat
  • kertakorvauksena maksettava palvelusvuosiin liittyvä korvaus
  • ansiot, jotka ovat kertyneet ennen eläkkeelle jäämistä.
 3. Huolehdithan, että ansiosi eivät ylitä ansiorajaasi. Jos ansiosi kuitenkin ylittävät ansiorajan, voimme joutua laittamaan eläkkeesi lepäämään ja keskeyttämään eläkkeesi maksamisen. Aiheettomasti maksettu eläke voidaan joutua perimään takaisin.

  Miten ilmoitan ansioideni ylittymisestä?

  Jos ansiosi ovat ylittämässä sallitun rajamäärän tai haluat kysyä tarkemmin ansiovalvonnasta, ole yhteydessä asiakaspalveluumme.

  Voit ilmoittaa ansioiden ylittymisestä lomakkeella: Ilmoitus työskentelystä eläkkeen rinnalla (verkkolomake).

  Mikäli saat eläkettä myös Kelasta, muistathan ilmoittaa ansioiden ylityksestä myös heille.

  Eläkkeesi voidaan jättää lepäämään ja maksu keskeyttää

  Voit saada ansiorajan ylittäviä ansioita kahdelta peräkkäiseltä kuukaudelta ilman, että ylitys vaikuttaa eläkkeeseesi.

  Mikäli ansiosi kuitenkin ylittävät sallitun ansiorajan vähintään kolmena peräkkäisenä kuukautena, laitetaan eläkkeesi lepäämään ensimmäisen ylityskuukauden alusta ja eläkkeesi maksaminen keskeytetään.

  Eläkkeen keskeyttämisestä annetaan erillinen päätös.

  Eläkkeesi voidaan palauttaa maksuun

  Kun lopetat työskentelyn tai vähennät työskentelyäsi niin, että ansiosi jäävät alle ansiorajan, voidaan eläkkeesi palauttaa maksuun. Eläke palautetaan maksuun työskentelyn päättymistä seuraavan kuukauden alusta tai sen kuukauden alusta, kun ansiosi ovat alle ansiorajasi.  Eläkkeesi maksuun palauttamisesta annetaan erillinen päätös.

  Jos lopetat työskentelyn tai ansiosi jäävät alle ansiorajan, ilmoita siitä sähköisellä lomakkeella. Liitä mukaan työnantajalta saatu todistus ansioiden määrästä tai työsuhteen päättymisestä. Siirry lomakkeelle.

  Voit ilmoittaa työskentelysi vähentymisestä myös puhelimitse.

  Eläkkeesi voidaan lakkauttaa

  Eläkkeesi voi olla lepäämässä maksimissaan kaksi vuotta, jonka jälkeen se lakkautetaan. Lakkauttamisesta annamme aina erillisen päätöksen.

  Mikäli olet työkyvyttömyyseläkkeellä tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä ja työskentelysi jatkuu yli kahden vuoden määräajan, lakkautetaan eläkkeesi samasta ajankohdasta, mistä se alkujaan jätettiin lepäämään.

  Mikäli olet kuntoutustuella tai osakuntoutustuella ja ansiorajan ylittävä työskentelysi jatkuu yli myönnetyn eläkkeesi päättymisajan, lakkautetaan eläkkeesi alkuperäiseen päättymispäivään.

  Mikäli tulet työkyvyttömäksi eläkkeesi lakkautuksen jälkeen, tulee sinun hakea eläkettä uudelleen toimittamalla eläkehakemus ja B-lääkärinlausunto.

Kertyykö eläkkeellä tehdystä työstä eläkettä?

Työntekijänä sinulle kertyy eläkettä bruttopalkastasi ja yrittäjänä YEL-työtulostasi ylimpään vanhuuseläkeikään saakka. Eläkettä kertyy eläkkeellä 1,5 prosenttia vuodessa.

Osittaisella vanhuuseläkkeellä eläkettä kertyy:

 • 1,5 prosenttia vuodessa
 • 1,7 prosenttia vuodessa 53–62-vuotiaana siirtymäaikana vuosina 2017–2025.

Muista hakea eläkkeellä tehdystä työstä kertynyt eläke, sillä se ei ala automaattisesti. Lue ohjeet hakemiseen ja hae eläkettä.

 1. Matti on 65-vuotias ja tekee töitä eläkkeen rinnalla. Matin palkka on 8 000 euroa vuodessa. Eläkettä kertyy 1,5 prosenttia. Eläkekertymä on (8 000x1,5 %) / 12 = 10. Vuodessa hän ansaitsee 10 euroa/kk eläkettä lisää. Määrästä vähennetään vielä elinaikakertoimen vaikutus.

Voinko jatkaa työntekoa ylimmän vanhuuseläkeiän jälkeen?

Voit jatkaa työntekoa vielä sen jälkeenkin, kun olet täyttänyt ylimmän vanhuuseläkeikäsi. Silloin sinulle ei kuitenkaan kerry enää uutta eläkettä. Sen vuoksi palkastasi ei myöskään enää vähennetä työeläkemaksuja ja sinulle jää palkastasi käteen aiempaa enemmän.

Paljonko menee veroa, kun tekee töitä eläkkeellä?

Jos olet eläkkeellä ja teet töitä, tarvitset kaksi verokorttia. Toisen eläketuloa varten ja toisen palkkatuloa varten. Hae verokortit ja lue lisää (vero.fi). Kun olet hakenut verokortin eläketuloa varten, saamme sen verottajalta automaattisesti.

Lopullisen veroprosenttisi ratkaisee se, kuinka paljon sinulla on kalenterivuoden aikana eläketuloa ja palkkatuloa sekä niihin liittyviä vähennyksiä. 

Lue lisää eläkkeen verotuksesta

Arvioi laskurilla veroprosenttisi veron sivuilla (vero.fi)