TyEL-maksun muodostuminen

Työeläkemaksun suuruuteen vaikuttaa kokosi työnantajana sekä saamasi asiakashyvitys. Lue tältä sivulta TyEL-maksun muodostumisesta ja sen suuruudesta.

Mistä TyEL-maksu muodostuu?

TyEL-maksuusi vaikuttaa seuraavat asiat:

 • Kokosi työnantajana
 • Saamasi asiakashyvitykset
 • Suurtyönantajana maksuusi vaikuttaa myös mahdolliset muut maksunalennukset sekä työntekijöittesi työkyky.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa työeläkemaksun laskuperusteet vuosittain.

TyEL-maksun suuruus

TyEL-perusmaksu on tietty prosentti työntekijöillesi maksamistasi palkoista eli toteutuneesta palkkasummasta.

Vuonna 2022 TyEL-perusmaksu on 25,85 % (vuonna 2021 24,80 %).

Työnantajana et maksa TyEL-maksua kokonaan, vaan työntekijäsi maksavat osan siitä. Lue lisää työntekijän osuudesta.

TyEL-maksuasi alentaa asiakashyvitys, jonka saat kerran vuodessa. Voit saada myös muita alennuksia, jos olet suurtyönantaja. Jos olet pientyönantaja, TyEL-maksusi määräytyy perusmaksuprosentin ja saamasi asiakashyvityksen mukaan.

Voit lukea lisää asiakashyvityksistä ja yrityksen koon vaikutuksesta TyEL-maksuun tältä sivulta.

 1. Kevään 2020 koronakriisistä johtuen TyEL-perusmaksua alennettiin loppuvuodeksi 2020. Maksun alennus pienensi työnantajan TyEL-maksuosuutta 2,6 prosenttiyksikköä palkoista, jotka maksettiin 1.5.-31.12.2020. Tältä ajalta ei maksettu asiakashyvityksiä. Lue lisää alennuksen vaikutuksesta vuoden 2021 asiakashyvityksiin.

  Alennus kompensoidaan vuosina 2022-2025 korottamalla työnantajan TyEL-maksuosuutta. Vuonna 2022 alennuksen takaisinmaksu korottaa työnantajan TyEL-maksuosuutta 0,45 prosenttiyksikköä. 

Keskimääräinen TyEL-maksu

Keskimääräinen TyEL-maksu on maksuprosentti, jossa on huomioitu koko työeläkealan keskimääräinen asiakashyvitys sekä muut maksun alennukset. Vuonna 2022 keskimääräinen TyEL-maksu on 24,85 % (vuonna 2021 24,40 %).

Vuonna 2022 työnantajan maksuosuus on keskimäärin 17,40 % bruttopalkkasummasta (vuonna 2021 16,95 %). Loppuosa on työntekijän osuutta.

TyEL-perusmaksu ja keskimääräinen TyEL-maksu vuosina 2021 ja 2022

TyEL-maksu  2021, % palkasta  2022% palkasta 
Keskimääräinen TyEL-maksu  24,40 24,85
TyEL-perusmaksu  24,80 25,85

 

Työeläkemaksun osat

Maksamasi TyEL-maksu koostuu kuudesta eri osasta. Eri osilla rahoitetaan eri eläkelajeja, kuten vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeitä. Niillä rahoitetaan myös eläkkeiden hallinnointia, maksutappioiden kattamista ja muita kuluja.

TyEL-maksun kuudesta osasta suurin on tasausosa, jolla rahoitetaan muun muassa vanhuuseläkkeet ja kaikkien eläkkeiden indeksikorotukset. Suurin osa TyEL-maksusta kuluu maksussa oleviin eläkkeisiin. Noin viidennes maksusta rahastoidaan tulevien vuosien eläkkeitä varten.

TyEL-perusmaksun osat vuosina 2021 ja 2022

Maksun osa Mitä osalla rahoitetaan Mikä osan suuruuteen vaikuttaa 2021, % palkasta 2022, % palkasta
Vanhuuseläke Vanhuuseläkkeet (rahastoituva osa) Työntekijän ikä ja sukupuoli 3,5 3,6
Työkyvyttömyys-
eläke
Työkyvyttömyyseläkkeet ja työkyvyn ylläpitäminen Työntekijän ikä ja omat työkyvyttömyyseläkkeet (työnantajan koko) 1,2 1,1
Tasausosa Vanhuuseläkkeet (rahastoimaton osuus), työuraeläkkeet, osittaiset vanhuuseläkkeet, osa-aikaeläkkeet, perhe-eläkkeet, kuntoutuskorotukset, eläkkeiden indeksikorotukset ym. Työntekijän ikä ja sukupuoli 19,1 20,35
Muut osat Maksutappiot ja hoitokustannukset sekä lakisääteiset maksut sekä Eläketurvakeskuksen kustannukset, oikeushallinto- ja finanssivalvontamaksut Työnantajan koko 1,0 0,8
Yhteensä     24,8 25,85
 1. Työnantajana pidätät työntekijän maksuosuuden hänen palkastaan ja tilität koko TyEL-maksun meille.

  Työntekijän maksuosuus on samansuuruinen riippumatta hänen iästään. Poikkeus tähän on 53–62-vuotiaiden työntekijöiden maksuosuus, joka on suurempi kuin muilla. 53–62-vuotiaalle työntekijälle myös kertyy enemmän eläkettä. Suurempi maksuosuus on voimassa työntekijän 53-vuotissyntymäpäiväänsä seuraavan kuukauden alusta sen kuukauden loppuun, jona hän täyttää 63 vuotta. Tämä suuremman maksuosuuden ja eläkkeen kertymisen käytäntö on voimassa niin kutsutun siirtymäajan, vuoden 2025 loppuun.

  Työntekijän maksuosuus TyEL-maksusta ikäryhmittäin vuosina 2021 ja 2022

  Työntekijän maksuosuus 2021, % palkasta 2022, % palkasta
  17-52-vuotias työntekijä 7,15 7,15
  53-62-vuotias työntekijä 8,65 8,65
  63-67-vuotias työntekijä 7,15 7,15

   

  Pidätä työntekijän osuus hänen palkastaan myös silloin, kun: 

  • työntekijäsi saa palkan lisäksi eläkettä
  • olet ottanut työntekijälle vapaaehtoisen TyEL-vakuutuksen ulkomaantyötä tai luottamustointa varten  
  • olet vakuuttanut työntekijän vapaaehtoisesti, vaikka hänen palkkansa jää alle TyEL-alarajan. Vakuuttamisvelvollisuutesi alkaa, kun maksat palkkaa vähintään 62,88  € / kk vuonna 2022, tai kun maksoit palkkaa 61,37 € / kk vuonna 2021.

  Ilmoita kaikki maksamasi palkat tulorekisteriin.

Asiakashyvitys

Asiakashyvitys pienentää vakuutusmaksuasi. Se perustuu Ilmarisen vakavaraisuuteen ja toimintamme tehokkuuteen. Vakavaraisuuteemme vaikuttaa sijoitustoimintamme tulos ja tehokkuuteemme se, miten toimimme.

Saat asiakashyvityksen, kun TyEL-vakuutuksesi on voimassa Ilmarisessa ja kun olet niin sanottu sopimustyönantaja. Myös vuoden viimeisenä päivänä päättynyt vakuutus saa hyvityksen. Alat saada hyvityksiä toisesta vuodesta alkaen sen jälkeen, kun vakuutuksesi on alkanut Ilmarisessa.

Saat hyvityksen kerran vuodessa alkuvuodesta.

Jos siirrät vakuutuksesi Ilmarisesta toiseen eläkeyhtiöön, voit saada edellytysten täyttyessä niin sanottua jälkihyvitystä. Sitä saat enintään kolmena vuotena vakuutuksesi päättymisen jälkeen. Jälkihyvitys on asiakashyvitystä pienempi.

Vuonna 2022 asiakashyvitys pienentää TyEL-maksua keskimäärin 0,8 prosenttia (0,2 prosenttia vuonna 2021). Jos vakuutuksesi on ollut Ilmarisessa pitkään, hyvityksesi voi olla huomattavasti suurempi.

Vuonna 2021 maksetut asiakashyvitykset olivat normaalia pienemmät kaikissa eläkeyhtiöissä, koska asiakashyvityksiä ei maksettu aikaväliltä 1.5.-31.12.2020. Muita maksuosia voitiin kuitenkin pienentää, jotta vuoden 2021 maksu pysyi samalla tasolla kuin ennen koronakriisiä.

Lue lisää vuoden 2020 korona-alennuksesta ja alennuksen takaisinmaksusta

Asiakashyvitysten määrät on määritelty työeläkeyhtiöiden yhteisissä laskuperusteissa. Jokaisella työeläkeyhtiöllä on omat laskuperusteensa, jotka puolestaan määrittävät sen, miten asiakashyvitykset jakautuvat eri vakuutuksiin. Ilmarisen laskuperusteissa määritelty hyvitysmalli perustuu vakuutusten palkkasummiin. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa hakemuksen perusteella eläkeyhtiöiden yhteiset laskuperusteet ja jokaisen eläkeyhtiön omat perusteet.

 1. Asiakashyvityksesi on sitä suurempi, mitä enemmän olet maksanut palkkoja. Ilmarisen hyvitysmallissa asiakashyvitykseesi vaikuttaa kaksi palkkasummaa: yrityksesi edellisen vuoden palkkasumma ja enintään 20 edellisen vuoden yhteenlaskettu palkkasumma. Jos yrityksesi kuuluu konserniin, hyvitykseesi vaikuttaa myös konsernin palkkasumma. Palkkasummiin lasketaan vain Ilmarisessa vakuutetut työsuhteet.

  Hyvitysmallissamme vakuutuksesi kesto, enintään 20 vuoden yhteenlaskettu palkkasumma, vaikuttaa vakavaraisuuden perusteella tulevaan hyvityksen osaan. Toiminnan tehokkuudesta syntyvän ylijäämän jaamme edellisen vuoden palkkasumman perusteella.

  Vuonna 2022 saamasi asiakashyvitys perustuu Ilmarisen vuoden 2021 vakavaraisuuteen ja toiminnan tehokkuuteen.

  Hyvitykseesi vaikuttaa myös mahdollinen konsernisi palkkasumma vuonna 2021. Lisäksi siihen vaikuttavat vakuutuksesi vuosien 2001 – 2020 tai osan vuosista yhteenlaskettu palkkasumma, jos vakuutus on ollut voimassa Ilmarisessa kyseisenä aikavälinä, sekä kyseisen vakuutuksen vuoden 2021 palkkasumma.

Yrityksesi koko vaikuttaa TyEL-maksuun

Sopimustyönantajana yrityksesi koko vaikuttaa TyEL-maksusi suuruuteen. Tilapäisenä työnantajana yrityksesi koko ei vaikuta maksuun, koska tilapäisenä työnantajana maksat vain TyEL-perusmaksun. Lue, oletko sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja.

Vuosittain tarkasteltavasta palkkasummasta riippuu, lasketaanko sinut sopimustyönantajana pieneksi vai suureksi. Vuonna 2022 olet pieni sopimustyönantaja, jos palkkasummasi oli vuonna 2020 alle 2  169 000 euroa, ja suuri, jos palkkasumma ylitti sen.

Suurtyönantajan palkkasummaraja muuttuu vuosittain. Katso aiempien vuosien ja tiedossa olevat tulevien vuosien palkkasummarajat sivuiltamme.

Piene sopimustyönantajana eli pientyönantajana maksat TyEL-vakuutusmaksua aina vain TyEL-perusmaksun verran. Maksuasi alentaa asiakashyvitys, jonka saat kerran vuodessa, kuten muutkin sopimustyönantajat. 

Suurena sopimustyönantajana eli suurtyönantajana TyEL-maksusi suuruuteen vaikuttaa eniten se, kuinka työkykyisiä työntekijäsi ovat. Heidän työkykynsä nimittäin asettaa sinut tiettyyn maksuluokkaan. Suurtyönantajana saat asiakashyvityksen lisäksi myös muita alennuksia.

Oletko suurtyönantaja? Tutustu suurtyönantajien TyEL-maksuun.

TyEL-maksujen määrä ja ajankohta

Maksat TyEL-vakuutusmaksusi kerran kuukaudessa. Maksu perustuu palkkailmoituksiin, jotka teet tulorekisteriin jokaisen palkanmaksun jälkeen. Yksi maksu kattaa edellisen kuukauden kaikki palkkailmoituksesi.

Asiakashyvityksen saat kerran vuodessa. Se pienentää seuraavan kuukauden TyEL-maksuasi. 

TyEL-maksusi erääntyy yleensä palkanmaksua seuraavan kuukauden viimeisenä päivänä. Tätä palkanmaksua seuraavan kuukauden viimeistä päivää kutsutaan TyEL-vakuutusmaksun teoreettiseksi eräpäiväksi. Jos sinulla on tarvetta siirtää eräpäivää, tee se verkkopalvelussamme. Voit siirtää eräpäivää enintään kuukauden verran. Maksat siirtämästäsi ajasta normaalin vakuutusmaksukoron.

Verkkopalvelussamme voit muuttaa TyEL-maksun erääntymään palkanmaksua seuraavan toisen kuukauden aikana. Tällöin vakuutusmaksuun lisätään vakuutusmaksukorko teoreettisesta eräpäivästä maksupäivään asti.

Tutustu tarkemmin TyEL-maksujen maksamiseen ja laskutukseen
Lue lisää eräpäivän siirtämisestä