TyEL-maksun muodostuminen

Työeläkemaksun suuruuteen vaikuttaa kokosi työnantajana sekä saamasi asiakashyvitys. Lue tältä sivulta TyEL-maksun muodostumisesta ja sen suuruudesta.

Mistä TyEL-maksu muodostuu?

TyEL-maksuusi vaikuttaa seuraavat asiat:

 • Kokosi työnantajana
 • Saamasi asiakashyvitykset
 • Yrityksesi hoitokustannus
 • Suurtyönantajana maksuusi vaikuttaa myös mahdolliset muut maksunalennukset sekä työntekijöittesi työkyky.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa työeläkemaksun laskuperusteet vuosittain.

TyEL-maksun suuruus

TyEL-perusmaksu on tietty prosentti työntekijöillesi maksamistasi palkoista eli toteutuneesta palkkasummasta.

Vuonna 2023 TyEL-perusmaksu on sopimustyönantajalle 25,30 %. Perusmaksuun lisätään vuodesta 2023 alkaen yhtiökohtainen hoitokustannus, joka on sopimustyönantajilla Ilmarisessa maksimissaan noin 0,25 %.

TyEL-maksuasi alentaa asiakashyvitys, jonka saat kerran vuodessa. Pientyönantajana TyEL-maksusi määräytyy perusmaksuprosentin, hoitokustannuksen ja saamasi asiakashyvityksen mukaan. Jos olet suurtyönantaja, maksussasi huomioidaan myös maksutappioalennus. Voit lukea lisää asiakashyvityksistä ja yrityksen koon vaikutuksesta TyEL-maksuun tältä sivulta.

Työnantajana et maksa TyEL-maksua kokonaan, vaan työntekijäsi maksavat osan siitä. Vuonna 2023 työnantajan maksuosuus on keskimäärin 17,39 % bruttopalkkasummasta. Loppuosa on työntekijän osuutta. Lue lisää työntekijän osuudesta.

Työnantajan palvelussa voit tarkastella kaikkia TyEL-maksuusi liittyviä tietoja.

 1. Koronakriisistä johtuen työnantajien TyEL-maksuosuutta alennettiin 2,6 prosenttiyksikköä palkoista, jotka maksettiin 1.5.-31.12.2020. Alennus kompensoidaan vuosina 2022-2025 korottamalla työnantajan TyEL-maksuosuutta. Vuonna 2023 alennuksen takaisinmaksu korottaa työnantajan TyEL-maksuosuutta 0,44 prosenttiyksikköä.

Keskimääräinen TyEL-maksu

Keskimääräinen TyEL-maksu on maksuprosentti, jossa on huomioitu koko työeläkealan keskimääräinen asiakashyvitys sekä muut maksun alennukset. Vuonna 2023 keskimääräinen TyEL-maksu on 24,84 % (vuonna 2022 24,85 %).

TyEL-perusmaksu ja keskimääräinen TyEL-maksu vuosina 2022 ja 2023

TyEL-maksu 2022, % palkasta 2023, % palkasta
Keskimääräinen TyEL-maksu 24,85 24,84
TyEL-perusmaksu 25,85 25,30*

* Prosentissa ei ole huomioitu yhtiökohtaista hoitokustannusta. Sopimustyönantajien hoitokustannus on Ilmarisessa vuonna 2023 enimmillään noin 0,25 % palkkasummasta.

Työeläkemaksun osat

Maksamasi TyEL-maksu koostuu kuudesta eri osasta. Eri osilla rahoitetaan eri eläkelajeja, kuten vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeitä. Niillä rahoitetaan myös eläkkeiden hallinnointia, maksutappioiden kattamista ja muita kuluja.

TyEL-maksun kuudesta osasta suurin on tasausosa, jolla rahoitetaan muun muassa vanhuuseläkkeet ja kaikkien eläkkeiden indeksikorotukset. Suurin osa TyEL-maksusta kuluu maksussa oleviin eläkkeisiin. Noin viidennes maksusta rahastoidaan tulevien vuosien eläkkeitä varten.

 1.  

  Maksun osa Mitä osalla rahoitetaan Mikä osan suuruuteen vaikuttaa 2023, % palkasta
  Vanhuuseläke Vanhuuseläkkeet (rahastoituva osa) Työntekijän ikä ja sukupuoli 3,6
  Työkyvyttömyyseläke Työkyvyttömyyseläkkeet ja työkyvyn ylläpitäminen Työntekijän ikä ja omat työkyvyttömyyseläkkeet (työnantajan koko) 0,9
  Tasausosa Vanhuuseläkkeet (rahastoimaton osuus), työuraeläkkeet, osittaiset vanhuuseläkkeet, osa-aikaeläkkeet, perhe-eläkkeet, kuntoutuskorotukset, eläkkeiden indeksikorotukset ym. Työntekijän ikä ja sukupuoli 20,57
  Muut osat Maksutappiot ja hoitokustannukset sekä lakisääteiset maksut sekä Eläketurvakeskuksen kustannukset, oikeushallinto- ja finanssivalvontamaksut Työnantajan koko 0,23
  Yhteensä     25,30*

  * Prosentissa ei ole huomioitu yhtiökohtaista hoitokustannusta. Sopimustyönantajien hoitokustannus on Ilmarisessa vuonna 2023 enimmillään noin 0,25 % palkkasummasta.

 2. Työnantajana pidätät työntekijän maksuosuuden hänen palkastaan ja tilität koko TyEL-maksun meille.

  Työntekijän maksuosuus on samansuuruinen riippumatta hänen iästään. Poikkeus tähän on 53–62-vuotiaiden työntekijöiden maksuosuus, joka on suurempi kuin muilla. 53–62-vuotiaalle työntekijälle myös kertyy enemmän eläkettä. Suurempi maksuosuus on voimassa työntekijän 53-vuotissyntymäpäiväänsä seuraavan kuukauden alusta sen kuukauden loppuun, jona hän täyttää 63 vuotta. Tämä suuremman maksuosuuden ja eläkkeen kertymisen käytäntö on voimassa niin kutsutun siirtymäajan, vuoden 2025 loppuun.

  Työntekijän maksuosuus TyEL-maksusta ikäryhmittäin vuosina 2022 ja 2023

  Työntekijän maksuosuus 2022, % palkasta 2023, % palkasta
  17-52-vuotias työntekijä 7,15 7,15
  53-62-vuotias työntekijä 8,65 8,65
  63-67-vuotias työntekijä 7,15 7,15

   

  Pidätä työntekijän osuus hänen palkastaan myös silloin, kun: 

  • työntekijäsi saa palkan lisäksi eläkettä
  • olet ottanut työntekijälle vapaaehtoisen TyEL-vakuutuksen ulkomaantyötä tai luottamustointa varten  
  • olet vakuuttanut työntekijän vapaaehtoisesti, vaikka hänen palkkansa jää alle TyEL-alarajan. Vakuuttamisvelvollisuutesi alkaa, kun maksat palkkaa vähintään 65,26  € / kk vuonna 2023, tai kun maksoit palkkaa 62,88 € / kk vuonna 2022.

  Ilmoita kaikki maksamasi palkat tulorekisteriin.

Asiakashyvitys

Asiakashyvitys pienentää vakuutusmaksuasi. Se perustuu Ilmarisen vakavaraisuuteen ja toimintamme tehokkuuteen. Vakavaraisuuteemme vaikuttaa sijoitustoimintamme tulos ja tehokkuuteemme se, miten toimimme.

Saat asiakashyvityksen, kun TyEL-vakuutuksesi on voimassa Ilmarisessa ja kun olet niin sanottu sopimustyönantaja. Myös vuoden viimeisenä päivänä päättynyt vakuutus saa hyvityksen. Alat saada hyvityksiä toisesta vuodesta alkaen sen jälkeen, kun vakuutuksesi on alkanut Ilmarisessa.

Saat hyvityksen kerran vuodessa alkuvuodesta.

Jos siirrät vakuutuksesi Ilmarisesta toiseen eläkeyhtiöön, voit saada edellytysten täyttyessä niin sanottua jälkihyvitystä. Sitä saat enintään kolmena vuotena vakuutuksesi päättymisen jälkeen. Jälkihyvitys on asiakashyvitystä pienempi.

Vuonna 2023 asiakashyvitys pienentää TyEL-maksua keskimäärin 0,6 prosenttia (0,8 prosenttia vuonna 2022). Jos vakuutuksesi on ollut Ilmarisessa pitkään, hyvityksesi voi olla huomattavasti suurempi.

Asiakashyvitysten määrät on määritelty työeläkeyhtiöiden yhteisissä laskuperusteissa. Jokaisella työeläkeyhtiöllä on omat laskuperusteensa, jotka puolestaan määrittävät sen, miten asiakashyvitykset jakautuvat eri vakuutuksiin. Ilmarisen laskuperusteissa määritelty hyvitysmalli perustuu vakuutusten palkkasummiin. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa hakemuksen perusteella eläkeyhtiöiden yhteiset laskuperusteet ja jokaisen eläkeyhtiön omat perusteet.

 1. Asiakashyvityksesi on sitä suurempi, mitä enemmän olet maksanut palkkoja. Ilmarisen hyvitysmallissa asiakashyvitykseesi vaikuttaa kaksi palkkasummaa: yrityksesi edellisen vuoden palkkasumma ja enintään 20 edellisen vuoden yhteenlaskettu palkkasumma. Jos yrityksesi kuuluu konserniin, hyvitykseesi vaikuttaa myös konsernin palkkasumma. Palkkasummiin lasketaan vain Ilmarisessa vakuutetut työsuhteet.

  Hyvitysmallissamme edellisen vuoden palkkasumma ja vakuutuksesi kesto, enintään 20 vuoden yhteenlaskettu palkkasumma, vaikuttavat vakavaraisuuden perusteella tulevaan hyvityksen osaan. Toiminnan tehokkuudesta syntyvän ylijäämän jaamme edellisen vuoden palkkasumman perusteella. Vuodesta 2023 lähtien Ilmarisen toiminnan tehokkuus huomioidaan asiakashyvitysten sijaan ajantasaisesti kuukausittain laskettavassa hoitokustannuksessa.

  Vuonna 2023 saamasi asiakashyvitys perustuu Ilmarisen vuoden 2022 vakavaraisuuteen ja toiminnan tehokkuuteen. Ilmarisen korkean vakavaraisuuden ansiosta pystymme palauttamaan suuremman osan työeläkemaksuista asiakashyvityksinä asiakkaillemme.

  Hyvitykseesi vaikuttaa myös mahdollinen konsernisi palkkasumma vuonna 2022. Lisäksi siihen vaikuttavat vakuutuksesi vuosien 2002–2021 tai osan vuosista yhteenlaskettu palkkasumma, jos vakuutus on ollut voimassa Ilmarisessa kyseisenä aikavälinä, sekä kyseisen vakuutuksen vuoden 2022 palkkasumma.

Hoitokustannuksesi Ilmarisessa

Vuoden 2023 alusta sopimustyönantajien maksuun vaikuttaa yhtiökohtainen hoitokustannus, jolla katetaan Ilmarisen toiminnan kulut vakuutusten ja eläkkeiden hoitamisesta. Ilmarisen erinomaisen tehokkuuden ansiosta hoitokustannuksemme on sopimustyönantajilla enimmillään noin 0,25 % palkkasummasta. Aiemmin hoitokustannuksen osuus on sisältynyt TyEL-perusmaksuprosenttiin, joka oli samansuuruinen kaikissa eläkeyhtiöissä. Tehokkuudesta syntynyttä ylijäämää on palautettu vuosittain suuruusalennuksina ja osana asiakashyvityksiä.

1.1.2023 alkaen tullut muutos tuo hoitokustannuksen aikaisempaa läpinäkyvämmäksi ja ajantasaiseksi. Ilmarisen hoitokustannus lasketaan kuukausittain, se on heti maksuvaiheessa oikeantasoinen ja reagoi nopeasti mahdollisiin yritystoiminnan muutoksiin. Siihen ei tehdä tarkistusta vuositasoisten tietojen perusteella. Tästä syystä vuonna 2023 TyEL-maksu ei enää sisällä suuruusalennusta.

Ilmarisen hoitokustannus on samansuuruinen riippumatta asiakkuutesi pituudesta. Vakuutuksesi hoitokustannuksen määrään vaikuttavat kaksi tekijää: palkkasumma ja työntekijöiden lukumäärä. Kuukausittaisessa laskennassa huomioidaan kyseisen kuukauden palkkasumma sekä työntekijöiden lukumäärä. Molemmissa huomioidaan mahdollinen konserniin kuuluminen. Kuukausittainen tarkastelu voi johtaa pieniin eroihin hoitokustannuksesi määrässä, mikäli vakuutettu palkkasumma ja työntekijöiden lukumäärät vaihtelevat.

Kirjautumalla työnantajan palveluun näet hoitokustannuksesi määrän ja arvion koko TyEL-maksustasi.

Yrityksesi koko vaikuttaa TyEL-maksuun

Sopimustyönantajana yrityksesi koko vaikuttaa TyEL-maksusi suuruuteen. Tilapäisenä työnantajana yrityksesi koko ei vaikuta maksuun, koska tilapäisenä työnantajana maksat vain TyEL-perusmaksun. Lue, oletko sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja.

Vuosittain tarkasteltavasta palkkasummasta riippuu, lasketaanko sinut sopimustyönantajana pieneksi vai suureksi. Vuonna 2023 olet pieni sopimustyönantaja, jos palkkasummasi oli vuonna 2021 alle 2 197 500 euroa, ja suuri, jos palkkasumma ylitti sen.

Suurtyönantajan palkkasummaraja muuttuu vuosittain. Katso aiempien vuosien ja tiedossa olevat tulevien vuosien palkkasummarajat sivuiltamme.

Piene sopimustyönantajana eli pientyönantajana maksat TyEL-vakuutusmaksua aina vain TyEL-perusmaksun verran. Maksuasi alentaa asiakashyvitys, jonka saat kerran vuodessa, kuten muutkin sopimustyönantajat. 

Suurena sopimustyönantajana eli suurtyönantajana TyEL-maksusi suuruuteen vaikuttaa eniten se, kuinka työkykyisiä työntekijäsi ovat. Heidän työkykynsä nimittäin asettaa sinut tiettyyn maksuluokkaan. Suurtyönantajana saat asiakashyvityksen lisäksi myös maksutappioalennuksen.

Oletko suurtyönantaja? Tutustu suurtyönantajien TyEL-maksuun.

TyEL-maksujen määrä ja ajankohta

Maksat TyEL-vakuutusmaksusi kerran kuukaudessa. Maksu perustuu palkkailmoituksiin, jotka teet tulorekisteriin jokaisen palkanmaksun jälkeen. Yksi maksu kattaa edellisen kuukauden kaikki palkkailmoituksesi.

Asiakashyvityksen saat kerran vuodessa. Se pienentää seuraavan kuukauden TyEL-maksuasi. 

TyEL-maksusi erääntyy yleensä palkanmaksua seuraavan kuukauden viimeisenä päivänä. Tätä palkanmaksua seuraavan kuukauden viimeistä päivää kutsutaan TyEL-vakuutusmaksun teoreettiseksi eräpäiväksi. Jos sinulla on tarvetta siirtää eräpäivää, tee se verkkopalvelussamme. Voit siirtää eräpäivää enintään kuukauden verran. Maksat siirtämästäsi ajasta normaalin vakuutusmaksukoron.

Verkkopalvelussamme voit muuttaa TyEL-maksun erääntymään palkanmaksua seuraavan toisen kuukauden aikana. Tällöin vakuutusmaksuun lisätään vakuutusmaksukorko teoreettisesta eräpäivästä maksupäivään asti.

Tutustu tarkemmin TyEL-maksujen maksamiseen ja laskutukseen
Lue lisää eräpäivän siirtämisestä