TyEL-maksun muodostuminen

Työeläkemaksun suuruuteen vaikuttaa kokosi työnantajana sekä saamasi asiakashyvitys. Lue tältä sivulta TyEL-maksun muodostumisesta ja sen suuruudesta.

Mistä TyEL-maksu muodostuu?

TyEL-maksuusi vaikuttaa seuraavat asiat:

 • Kokosi työnantajana
 • Saamasi asiakashyvitykset
 • Yrityksesi hoitokustannus
 • Suurtyönantajana maksuusi vaikuttaa myös mahdolliset muut maksunalennukset sekä työntekijöittesi työkyky.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa työeläkemaksun laskuperusteet vuosittain.

TyEL-maksun suuruus

TyEL-perusmaksu on tietty prosentti työntekijöillesi maksamistasi palkoista eli toteutuneesta palkkasummasta.

Vuonna 2024 pienillä sopimustyönantajilla työeläkevakuutusmaksu on Ilmarisessa enintään 25,32 prosenttia palkkasummasta, kun hoitokustannus otetaan huomioon. Pientyönantajaksi katsotaan alle 2 251 500 euroa palkkaa vuonna 2022 maksanut työnantaja. 

Vuonna 2024 TyEL-perusmaksu on sopimustyönantajalle 25,12 %. Perusmaksuun lisätään yhtiökohtainen hoitokustannus, joka on sopimustyönantajilla Ilmarisessa maksimissaan 0,2% vuonna 2024.

TyEL-maksuasi alentaa asiakashyvitys, jonka saat kerran vuodessa. Pientyönantajana TyEL-maksusi määräytyy perusmaksuprosentin, hoitokustannuksen ja saamasi asiakashyvityksen mukaan. Jos olet suurtyönantaja, maksussasi huomioidaan myös maksutappioalennus. Voit lukea lisää asiakashyvityksistä ja yrityksen koon vaikutuksesta TyEL-maksuun tältä sivulta.

Työnantajana et maksa TyEL-maksua kokonaan, vaan työntekijäsi maksavat osan siitä. Vuonna 2024 työnantajan maksuosuus on keskimäärin 17,34 %(17,39 % vuonna 2023) bruttopalkkasummasta. Loppuosa on työntekijän osuutta.

Työnantajan palvelussa voit tarkastella kaikkia TyEL-maksuusi liittyviä tietoja.

 1. Koronakriisistä johtuen työnantajien TyEL-maksuosuutta alennettiin 2,6 prosenttiyksikköä palkoista, jotka maksettiin 1.5.-31.12.2020. Alennus kompensoidaan vuosina 2022-2025 korottamalla työnantajan TyEL-maksuosuutta. Vuonna 2024 alennuksen takaisinmaksu korottaa työnantajan TyEL-maksuosuutta 0,41 prosenttiyksikköä. (Vuonna 2023 0,44 prosenttiyksikköä).

Keskimääräinen TyEL-maksu

Keskimääräinen TyEL-maksu on maksuprosentti, jossa on huomioitu koko työeläkealan keskimääräinen asiakashyvitys sekä muut maksun alennukset. Vuonna 2024 keskimääräinen TyEL-maksu on 24,81 % (24,84 % vuonna 2023).

TyEL-perusmaksu ja keskimääräinen TyEL-maksu vuosina 2023 ja 2024

TyEL-maksu 2024, % palkasta 2023, % palkasta
Keskimääräinen TyEL-maksu 24,81 24,84
TyEL-perusmaksu 25,12** 25,30*

* Prosentissa ei ole huomioitu yhtiökohtaista hoitokustannusta. Sopimustyönantajien hoitokustannus on Ilmarisessa vuonna 2023 enimmillään noin 0,25 % palkkasummasta.

** Prosentissa ei ole huomioitu yhtiökohtaista hoitokustannusta. Sopimustyönantajien hoitokustannus on Ilmarisessa vuonna 2024 enimmillään 0,2 % palkkasummasta.

Työeläkemaksun osat

Maksamasi TyEL-maksu koostuu kuudesta eri osasta. Eri osilla rahoitetaan eri eläkelajeja, kuten vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeitä. Niillä rahoitetaan myös eläkkeiden hallinnointia, maksutappioiden kattamista ja muita kuluja.

TyEL-maksun kuudesta osasta suurin on tasausosa, jolla rahoitetaan muun muassa vanhuuseläkkeet ja kaikkien eläkkeiden indeksikorotukset. Suurin osa TyEL-maksusta kuluu maksussa oleviin eläkkeisiin. Noin viidennes maksusta rahastoidaan tulevien vuosien eläkkeitä varten.

TyEL-perusmaksun osat keskimäärin vuonna 2024

Maksun osa Mitä osalla rahoitetaan Mikä osan suuruuteen vaikuttaa Prosenttia palkasta
Vanhuuseläke Vanhuuseläkkeet (rahastoituva osa) Työntekijän ikä ja sukupuoli 3,62
Työkyvyttömyyseläke Työkyvyttömyyseläkkeet ja työkyvyn ylläpitäminen Työntekijän ikä ja omat työkyvyttömyyseläkkeet (työnantajan koko) 0,8
Tasausosa Vanhuuseläkkeet (rahastoimaton osuus), työuraeläkkeet, osittaiset vanhuuseläkkeet, osa-aikaeläkkeet, perhe-eläkkeet, kuntoutuskorotukset, eläkkeiden indeksikorotukset ym. Työntekijän ikä ja sukupuoli 20,07
Muut osat Maksutappiot ja hoitokustannukset sekä lakisääteiset maksut sekä Eläketurvakeskuksen kustannukset, oikeushallinto- ja finanssivalvontamaksut Työnantajan koko 0,72
Keskimääräinen asiakashyvitys   Asiakashyvitys on maksun alennusta työnantajalle ja se riippuu työeläkelaitoksen sijoitusten tuotosta. Asiakashyvityksiä maksetaan sopimustyönantajille. -0,4
Yhteensä     24,81
 1. Työnantajana pidätät työntekijän maksuosuuden hänen palkastaan ja tilität koko TyEL-maksun meille.

  Työntekijän maksuosuus on samansuuruinen riippumatta hänen iästään. Poikkeus tähän on 53–62-vuotiaiden työntekijöiden maksuosuus, joka on suurempi kuin muilla. 53–62-vuotiaalle työntekijälle myös kertyy enemmän eläkettä. Suurempi maksuosuus on voimassa työntekijän 53-vuotissyntymäpäiväänsä seuraavan kuukauden alusta sen kuukauden loppuun, jona hän täyttää 63 vuotta. Tämä suuremman maksuosuuden ja eläkkeen kertymisen käytäntö on voimassa niin kutsutun siirtymäajan, vuoden 2025 loppuun.

  Työntekijän maksuosuus TyEL-maksusta ikäryhmittäin vuosina 2023 ja 2024

  Työntekijän maksuosuus 2024, % palkasta 2023, % palkasta
  17-52-vuotias työntekijä 7,15 7,15
  53-62-vuotias työntekijä 8,65 8,65
  63-67-vuotias työntekijä 7,15 7,15

   

  Pidätä työntekijän osuus hänen palkastaan myös silloin, kun: 

  • työntekijäsi saa palkan lisäksi eläkettä
  • olet ottanut työntekijälle vapaaehtoisen TyEL-vakuutuksen ulkomaantyötä tai luottamustointa varten  
  • olet vakuuttanut työntekijän vapaaehtoisesti, vaikka hänen palkkansa jää alle TyEL-alarajan. Vakuuttamisvelvollisuutesi alkaa, kun maksat palkkaa vähintään 68,57  € / kk vuonna 2024, tai kun maksoit palkkaa 65,26 € / kk vuonna 2023.

  Ilmoita kaikki maksamasi palkat tulorekisteriin.

Asiakashyvitys

TyEL-sopimustyönantajana saat Ilmarisesta vuosittain asiakashyvityksen, joka pienentää vakuutusmaksuasi. Hyvitys maksetaan kerran vuodessa Ilmarisen tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen, jolloin maksetaan edelliseltä vuodelta kertynyt asiakashyvitys. Saat asiakashyvityksen siis kerran vuodessa alkuvuodesta.

Asiakashyvityksenä jaettava kokonaismäärä perustuu Ilmarisen vakavaraisuuteen. Ilmarisen vahva vakavaraisuus on seurausta pitkäjänteisestä sijoitustoiminnasta ja hyvistä sijoitustuotoista. Asiakashyvityksiä voidaan jakaa vuosittain enintään 1% vakavaraisuuspääomasta. 

Saat asiakashyvityksen, kun TyEL-vakuutuksesi on voimassa Ilmarisessa. Myös vuoden viimeisenä päivänä päättynyt vakuutus saa asiakashyvityksen. Kun vakuutus alkaa Ilmarisessa, asiakashyvitystä alkaa kertyä heti ja ensimmäinen asiakashyvitys maksetaan vakuutuksen alkamista seuraavan vuoden alkupuolella.

Jos siirrät vakuutuksesi toisesta eläkeyhtiöstä Ilmariseen, edellinen eläkeyhtiö maksaa seuraavana vuonna asiakashyvityksen päättymisvuodelta ja myöhemmin lisäksi jälkihyvitystä. Jälkihyvityksen saaminen edellyttää, että vakuutukselle on kertynyt vakuutusmaksuista rahastoa vähintään 50 000 euroa päättymisvuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Jälkihyvitystä saat enintään kolmelta vuodelta vakuutuksesi päättymisen jälkeen ja se on asiakashyvitystä pienempi.

Jos vakuutus päättyy kesken vuotta, myös päättymisvuodelta kertyvien asiakashyvitysten saaminen edellyttää, että vakuutukselle on kertynyt vakuutusmaksuista rahastoa vähintään 50 000 euroa.

Vakuutuksen siirtyessä Ilmarisesta toiseen eläkeyhtiöön, Ilmarinen maksaa vastaavien edellytysten täyttyessä asiakashyvityksen päättymisvuodelta, ja lisäksi jälkihyvitystä.

Jos työeläkeyhtiön vakavaraisuuspääoma alittaa sille määritellyn vakavaisuusrajan, se ei saa jakaa asiakashyvitystä lainkaan. 

Vuonna 2024 asiakashyvitys pienentää TyEL-maksua keskimäärin 0,4 prosenttia (0,6 prosenttia vuonna 2023). Jos vakuutuksesi on ollut Ilmarisessa pitkään, hyvityksesi voi olla huomattavasti suurempi.

Asiakashyvityksenä jaettava kokonaismäärä on määritelty työeläkeyhtiöiden yhteisissä laskuperusteissa. Jokaisella työeläkeyhtiöllä on omat laskuperusteensa, jotka puolestaan määrittävät sen, miten asiakashyvitykset jakautuvat asiakkaiden kesken. Ilmarisen laskuperusteissa määritelty hyvitysmalli perustuu vakuutusten palkkasummiin. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa hakemuksen perusteella eläkeyhtiöiden yhteiset laskuperusteet ja jokaisen eläkeyhtiön omat perusteet.

 1. Ilmarisen jakamien asiakashyvitysten kokonaismäärään vaikuttaa siis Ilmarisen vakavaraisuus. Ilmarisen hyvitysten jakomallissa osuuteesi asiakashyvitysten kokonaismäärästä vaikuttaa kaksi palkkasummaa: yrityksesi edellisen vuoden palkkasumma ja enintään 20 edellisen vuoden yhteenlaskettu, niin sanottu kumulatiivinen palkkasumma. Asiakashyvityksesi on sitä suurempi, mitä enemmän olet maksanut palkkoja. Jos yrityksesi kuuluu konserniin, hyvitykseesi vaikuttaa myös konsernin palkkasumma. Palkkasummiin lasketaan vain Ilmarisessa vakuutetut työsuhteet.

  Jakamalla osan asiakashyvityksistä kumulatiivisen palkkasumman perusteella, huomioimme pidempiaikaisen asiakkuuden korkeampina asiakashyvityksinä. Sen ansiosta asiakashyvitykset kasvavat ripeästi vakuutuksen alkamisen jälkeen, mikäli Ilmarisen vakavaraisuustaso säilyy vähintään ennallaan.

  Vuonna 2024 saamasi asiakashyvitys perustuu Ilmarisen vuoden 2023 vakavaraisuuteen. Ilmarisen korkean vakavaraisuuden ansiosta pystymme palauttamaan suuremmat asiakashyvityksen asiakkaillemme. 

   

   

Hoitokustannuksesi Ilmarisessa

Vuoden 2023 alusta sopimustyönantajien maksuun vaikuttava hoitokustannus, jolla katetaan Ilmarisen toiminnan kulut vakuutusten ja eläkkeiden hoitamisesta, on määräytynyt työeläkeyhtiökohtaisesti. Ilmarisen erinomaisen tehokkuuden ansiosta hoitokustannuksemme on sopimustyönantajilla enimmillään 0,20 % palkkasummasta vuonna 2024.

Ilmarisen hoitokustannus lasketaan kuukausittain, se on heti maksuvaiheessa oikeantasoinen, ennakoitava ja reagoi nopeasti mahdollisiin yritystoiminnan muutoksiin. Siihen ei tehdä tarkistusta vuositasoisten tietojen perusteella. 

Vakuutuksesi hoitokustannuksen määrään vaikuttavat kaksi tekijää: palkkasumma ja työntekijöiden lukumäärä. Kuukausittaisessa laskennassa huomioidaan kyseisen kuukauden palkkasumma sekä työntekijöiden lukumäärä. Mikäli yrityksesi kuuluu Ilmarisessa vakuutettuun konserniin, vakuutuskohtaiseen hoitokustannukseen vaikuttaa myös koko konsernin palkkasumma ja työntekijöiden lukumäärä; hoitokustannus on sitä pienempi mitä suurempi on koko konsernin Ilmarisessa vakuutettu palkkasumma ja työntekijöiden lukumäärä.

Ilmarisen hoitokustannus on samansuuruinen riippumatta asiakkuutesi pituudesta. 

Hoitokustannuksen tulee kattaa työeläkeyhtiön liikekulut, ja olla turvaava. Mahdollinen hoitokustannusylijäämä käytetään Ilmarisessa täysimääräisesti asiakkaiden seuraavien vuosien TyEL-maksun hoitokustannuksen tason alentamisen. 

Kirjautumalla työnantajan palveluun näet hoitokustannuksesi määrän ja arvion koko TyEL-maksustasi.

Yrityksesi koko vaikuttaa TyEL-maksuun

Sopimustyönantajana yrityksesi koko vaikuttaa TyEL-maksusi suuruuteen. Tilapäisenä työnantajana yrityksesi koko ei vaikuta maksuun, koska tilapäisenä työnantajana maksat vain TyEL-perusmaksun. Lue, oletko sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja.

Vuosittain tarkasteltavasta palkkasummasta riippuu, lasketaanko sinut sopimustyönantajana pieneksi vai suureksi. Vuonna 2024 olet pieni sopimustyönantaja, jos palkkasummasi oli vuonna 2022 alle 2 251 500 euroa, ja suuri, jos palkkasumma ylitti sen.

Suurtyönantajan palkkasummaraja muuttuu vuosittain. Katso aiempien vuosien ja tiedossa olevat tulevien vuosien palkkasummarajat sivuiltamme.

Piene sopimustyönantajana eli pientyönantajana maksat TyEL-vakuutusmaksua aina vain TyEL-perusmaksun verran. Maksuasi alentaa asiakashyvitys, jonka saat kerran vuodessa, kuten muutkin sopimustyönantajat. 

Suurena sopimustyönantajana eli suurtyönantajana TyEL-maksusi suuruuteen vaikuttaa eniten se, kuinka työkykyisiä työntekijäsi ovat. Heidän työkykynsä nimittäin asettaa sinut tiettyyn maksuluokkaan. Suurtyönantajana saat asiakashyvityksen lisäksi myös maksutappioalennuksen.

Oletko suurtyönantaja? Tutustu suurtyönantajien TyEL-maksuun.

TyEL-maksujen määrä ja ajankohta

Maksat TyEL-vakuutusmaksusi kerran kuukaudessa. Maksu perustuu palkkailmoituksiin, jotka teet tulorekisteriin jokaisen palkanmaksun jälkeen. Yksi maksu kattaa edellisen kuukauden kaikki palkkailmoituksesi.

Asiakashyvityksen saat kerran vuodessa. Se pienentää seuraavan kuukauden TyEL-maksuasi. 

TyEL-maksusi erääntyy yleensä palkanmaksua seuraavan kuukauden viimeisenä päivänä. Tätä palkanmaksua seuraavan kuukauden viimeistä päivää kutsutaan TyEL-vakuutusmaksun teoreettiseksi eräpäiväksi. Jos sinulla on tarvetta siirtää eräpäivää, tee se verkkopalvelussamme. Voit siirtää eräpäivää enintään kuukauden verran. Maksat siirtämästäsi ajasta normaalin vakuutusmaksukoron.

Verkkopalvelussamme voit muuttaa TyEL-maksun erääntymään palkanmaksua seuraavan toisen kuukauden aikana. Tällöin vakuutusmaksuun lisätään vakuutusmaksukorko teoreettisesta eräpäivästä maksupäivään asti.

Tutustu tarkemmin TyEL-maksujen maksamiseen ja laskutukseen
Lue lisää eräpäivän siirtämisestä