Työkyvyttömyyseläke

Jos työkykysi on heikentynyt pysyvästi, sinulle voidaan myöntää työkyvyttömyyseläke toistaiseksi. Työkyvyttömyyseläkkeestä puhutaan puhekielessä myös nimillä sairauseläke ja sairaseläke.

Kun saat päätöksen työkyvyttömyyseläkkeestä

Lähetämme sinulle tekstiviestin, kun päätös on annettu.

Jos olet antanut suostumuksen sähköiseen asiointiin, on eläkepäätöksesi luettavissa OmaEläkkeessä. Jos et ole antanut suostumusta, lähetetään päätös sinulle postin välityksellä.

Huolehdithan, että yhteystietosi ovat ajantasalla OmaEläkkeessä.

Alle olemme koonneet tietoa eri päätöksistä.

 1. Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää pysyvänä työkyvyttömyyseläkkeenä tai määräaikaisena kuntoutustukena. Jos katsomme, että työkykysi on alentunut osittain, eläkkeesi voidaan myöntää osatyökyvyttömyyseläkkeenä tai  osakuntoutustukena.

  Eläkepäätös ja laskelma sinulle myönnettävän eläkkeen määrästä ovat luettavissa OmaEläke-palvelussamme.

  Työkyvyttömyyseläkkeesi muuttuu automaattisesti samansuuruiseksi vanhuuseläkkeeksi, kun täytät alimman vanhuuseläkeikäsi. Jos olet työskennellyt eläkkeen rinnalla, siitä kertynyt eläke tulee hakea täyttämällä vanhuuseläkehakemus.

  Alempaa voit lukea lisää, mitä on hyvä tietää, kun työkyvyttömyyseläkkeesi alkaa.

 2. On mahdollista, että saat hylkäävän eläkepäätöksen, vaikka oma lääkärisi olisi suositellut sinulle eläkettä. Mikäli työkykysi katsotaan riittäväksi työelämässä jatkamiseen, annamme sinulle lisäohjeita päätöksellä.

  Lue lisätietoa mitä tapahtuu, kun työkyvyttömyyseläkehakemuksesi hylätään

  Jos et ole tyytyväinen saamaasi päätökseen, voit hakea siihen muutosta.

  Lue, miten voit hakea muutosta päätökseesi

 3. Kun haet meiltä työkyvyttömyyseläkettä, selvitämme samalla, voisitko hyötyä ammatillisesta kuntoutuksesta. Mikäli kuntoutuksen edellytykset täyttyvät, saat päätöksen myös ammatillisesta kuntoutuksesta.

  Mikäli ammatillisen kuntoutuksen edellytykset eivät täyty, saat pelkän eläkepäätöksen.

  Kun haet meiltä työkyvyttömyyseläkettä, selvitämme samalla, voisitko hyötyä ammatillisesta kuntoutuksesta. Mikäli kuntoutuksen edellytykset täyttyvät, saat päätöksen myös ammatillisesta kuntoutuksesta.

  Mikäli edellytykset eivät täyty, et saa tästä erillistä hylkypäätöstä.

Työkyvyttömyyseläkkeen alkaminen

Jos olet saanut Kelasta sairauspäivärahaa, eläke myönnetään sairauspäivärahan päättymistä seuraavan kuukauden alusta.

Jos et ole saanut Kelasta sairauspäivärahaa, myönnetään eläke työkyvyttömyytesi alkamista seuraavan kuukauden alusta. Eläke voidaan myöntää maksimissaan kuusi kuukautta takautuvasti eläkehakemuksen vireilletulosta.

Työeläkkeesi kertyy vuosikymmenien työstä. Jos työurasi katkeaa työkyvyttömyyden takia, jää eläkkeen kerryttäminen ikään kuin kesken. Siksi työkyvyttömyyseläkkeessä huomioidaan niin kutsuttu tuleva aika – eli aika, jona olisit kerryttänyt eläkettä, jos olisit jatkanut työssäsi.

Tulevan ajan eläkkeenosan saat, jos sinulla on eläkevakuutettuja ansioita vähintään 19 578,92 euroa (vuonna 2023) työkyvyttömyyttä edeltävän kymmenen vuoden aikana.

Laskemme tulevan ajan eläkkeesi näin:

 • Katsomme ansioitasi sairastumista edeltäneiltä viideltä vuodelta ja laskemme näiden perusteella keskimääräisen kuukausiansiosi.
 • Laskemme keskimääräisen kuukausiansiosi perusteella, paljonko sinulle olisi kertynyt eläkettä, jos olisit työskennellyt alimpaan vanhuuseläkeikääsi asti.

Jos olet ollut eläkkeellä viisi kalenterivuotta, eläkettäsi korotetaan kertakorotuksella seuraavassa vuodenvaihteessa. Tämän kertakorotuksen saat, jos eläkkeesi on alkanut viimeistään sinä vuonna kun täytät 50 vuotta. Mitä nuorempana olet jäänyt työkyvyttömäksi, sitä suuremman korotuksen saat.

Jos olet kertakorotushetkellä 24–31-vuotias, saat täyden korotuksen, joka on 25 prosenttia eläkkeesi määrästä. Jos olet kertakorotushetkellä 55-vuotias, saat 1 prosentin korotuksen. Jos olet tätä vanhempi, eläkkeesi määrää ei koroteta.

Eläkettäsi korotetaan tällä tavoin pysyvästi kerran, eikä sinun tarvitse hakea sitä erikseen.