Työkyvyttömyyseläke

Sinulle voidaan myöntää työkyvyttömyyseläke, jos ammatillisesta kuntoutuksesta ei ole apua ja työkykysi on heikentynyt. Työkyvyttömyyseläke tunnetaan puhekielessä myös nimillä sairauseläke ja sairaseläke.

Milloin voin saada työkyvyttömyyseläkettä?

Voit saada työkyvyttömyyseläkettä, jos

  • olet vähintään 17-vuotias etkä ole vielä täyttänyt alinta vanhuuseläkeikääsi ja
  • työkykysi on heikentynyt vähintään vuoden ajan sairauden, vian tai vamman vuoksi.

Jos työkykysi heikkenee 

Jos työkykysi on heikentynyt tai työkyvyttömyytesi pitkittyy, ota tilanteesi puheeksi työterveyslääkärisi tai sinua hoitavan lääkärin kanssa. Voit hakea Kelasta osasairauspäivärahaa tai kuntoutusta, joka auttaa sinua jaksamaan työssäsi tai palaamaan työelämään.

Jos Kelan tarjoamat keinot eivät riitä siihen, että pystyt palaamaan töihin, hae ammatillista kuntoutusta Ilmarisesta. Ammatillinen kuntoutus auttaa sinua jatkamaan työssä tai palaamaan siihen sairauslomaltasi. Jos ammatillisesta kuntoutuksesta tai muista työhön paluuta tukevista keinoista ei ole ollut sinulle apua, voit hakea meiltä työkyvyttömyyseläkettä.

Ammatillinen kuntoutus auttaa sinua jatkamaan työssäsi tai palaamaan siihen sairauslomaltasi.

Lue lisää ammatillisesta kuntoutuksesta

Miten työkyvyn heikentyminen arvioidaan

Kun työkykysi heikentymistä arvioidaan, otetaan huomioon jäljellä oleva työkykysi. Siihen vaikuttavat muun muassa ikäsi, koulutuksesi ja työkokemukseen perustuva ammattitaitosi. Huomioon otetaan myös se, kuinka pitkään teit kyseistä työtä ja miten selviydyit siitä. Jos olet täyttänyt 60 vuotta, työkykyäsi arvioidaan vertaamalla sitä viimeksi tekemääsi työhön.

Arvioinnissa käytetään terveydentilaasi koskevia lääkärinlausuntoja ja niitä sairauttasi ja työssä selviytymistäsi koskevia kuvauksia, jotka kirjasit eläkehakemukseesi.

Helpoiten haet työkyvyttömyyseläkettä OmaEläke-palvelussamme.

Kirjaudu OmaEläke-palveluun

Työkyvyttömyyseläkkeen määrä

Työkyvyttömyyseläke muodostuu ennen työkyvyttömyyden alkamista kertyneestä eläkkeestä sekä tulevan ajan eläkeosasta. Lue, mikä vaikuttaa eläkkeen määrään ja mistä eläkettä kertyy.

Osatyökyvyttömyyseläkkeen määrä on puolet täyden työkyvyttömyyseläkkeen määrästä.

Tulevalta ajalta kertynyt eläke lisätään jo kertyneeseen eläkkeeseen. Tulevan ajan eläkeosa lasketaan sairastumista edeltäneiden viiden vuoden ansioista. Tulevalta ajalta eläkettä kertyy ikäluokan alimpaan vanhuuseläkeikään saakka.

Tulevan ajan eläkkeenosan saat, jos sinulla on eläkevakuutettuja ansioita vähintään 19 578,92 euroa (vuonna 2023) työkyvyttömyyttä edeltävän kymmenen vuoden aikana. 

Jos olet ollut työkyvyttömyyseläkkeellä viisi kalenterivuotta, eläkettäsi korotetaan kertakorotuksella seuraavassa vuodenvaihteessa. Tämän kertakorotuksen saat, jos olet tullut työkyvyttömäksi alle 50-vuotiaana. Mitä nuorempana olet jäänyt työkyvyttömäksi, sitä suuremman korotuksen saat.

Jos olet kertakorotushetkellä 24–31-vuotias, saat täyden korotuksen, joka on 25 prosenttia eläkkeesi määrästä. Jos olet kertakorotushetkellä 55-vuotias, saat 1 prosentin korotuksen. Jos olet tätä vanhempi, eläkkeesi määrää ei koroteta. Kertakorotuksen voit saada myös perhe-eläkkeeseen.

Eläkettäsi korotetaan tällä tavoin pysyvästi kerran, eikä sinun tarvitse hakea sitä erikseen. Saat meiltä tiedon korotetun eläkkeesi määrästä.