Yritystoiminnan muutokset ja TyEL

Yritystoiminnan muutokset, yrityskaupat ja yritysjärjestelyt voivat muuttaa yrityksesi TyEL-vakuutuksia ja vakuutusmaksua. Vaikutukset ovat erilaisia riippuen siitä, oletko yrityksesi koon perusteella pientyönantaja vai suurtyönantaja.

Yleisimmät yritystoiminnan muutostilanteet

TyEL-vakuutukseesi vaikuttavia muutoksia yritystoiminnassasi ovat seuraavat tilanteet

  1. Myyt yrityksesi osakekannan kokonaan tai osittain
  2. Yrityksesi sulautuu toiseen yritykseen (fuusio)
  3. Luovutat yrityksesi liiketoiminnan toiselle yritykselle
  4. Yrityksesi jakautuu tai vastaanotat jakautuvan yrityksen liiketoimintaa
  5. Vaihdat yrityksesi yhtiömuotoa
  6. Muutat yritystoimintaasi niin että sitä koskeva työeläkelaki muuttuu TyEL:iin.

Miten yritystoiminnan muutokset vaikuttaa TyEL-vakuutukseen?

Yritystoiminnan muutokset voivat joissain tilanteissa vaikuttaa TyEL-vakuutuksen tarpeeseen ja TyEL-maksun määrään. Muutoksilla voi olla myös vaikutusta YEL-vakuutukseen. Alta voit lukea tarkempaa tietoa eri tilanteista.

Osakekannan kaupassa myyt yrityksesi liiketoiminnan kokonaan tai osittain, ja osakkeesi siirtyvät uudelle omistajalle.

Vaikutus TyEL-vakuutuksiin

Osakekannan kauppa ei vaikuta yrityksesi TyEL-vakuutukseen. Tarkista kuitenkin YEL-vakuuttamisen tarpeesi jatkossa.

Vaikutus hoitokustannukseen

Omistajanvaihdos saattaa vaikuttaa hoitokustannukseesi.

Vaikutus alennuksiin

Omistajanvaihdos saattaa vaikuttaa saamaasi asiakashyvitykseen. Omistajan vaihdos ei vaikuta maksun laskennassa huomioitavaan maksutappio-osan alennukseen.

Vaikutus maksuluokkaan

Omistajanvaihdos ei muuta suurtyönantajan maksuluokan laskentaa eikä maksuluokan painoarvoa TyEL-vakuutusmaksussasi.

Se, miten sulautuminen eli fuusio vaikuttaa TyEL-vakuutukseesi, riippuu siitä, onko kyseessä niin sanottu normaali sulautuminen vai kombinaatiosulautuminen. Normaalissa sulautumisessa yritys sulautuu toiseen yritykseen. Kombinaatiosulautumisessa vähintään kaksi yritystä sulautuu yhdeksi uudeksi yritykseksi. Sulautuvien yritysten toiminta päättyy sulautumisessa.

Vaikutus TyEL-vakuutuksiin

Jos yrityksesi sulautuu toiseen yritykseen, yrityksesi TyEL-vakuutus päättyy.

Normaali sulautuminen

Normaalissa sulautumisessa vastaanottavana yrityksenä vakuutat sulautumisessa siirtyvät työntekijät TyEL-vakuutuksella. Voit liittää heidät voimassa olevaan vakuutukseesi tai ottaa heille uuden vakuutuksen.

Kombinaatiosulautuminen

Kombinaatiosulautumisessa syntyvä uusi yritys ottaa työntekijöilleen TyEL-vakuutuksen tai halutessaan useampia vakuutuksia.

Lue lisää TyEL-vakuutuksen päättämisestä.
Lue lisää TyEL-vakuutuksesta.

Vaikutus hoitokustannukseen

Jos yritykseesi sulautuu toinen yritys, huomioimme muutoksen hoitokustannuksesi laskennassa heti sulautumiskuukauden alusta lähtien, edellyttäen, että olemme saaneet tiedon muutoksesta. Hoitokustannusosan laskennassa huomioidaan mahdollinen konserniin kuuluminen.

Vaikutus alennuksiin

Jos vastaanotat sulautumisessa toisen yrityksen ja teidän molempien TyEL-vakuutuksenne ovat Ilmarisessa, liitämme sulautuvan yrityksen palkkasummahistorian alennustesi laskentaan. Vastaanottavana yrityksenä hyödyt sulautuneen yrityksen alennuksista asiakashyvitysten muodossa. Muutos huomioidaan korottavana tekijänä myös maksutappioalennuksesi laskennassa.

Lue lisää asiakashyvityksistä.
Lue lisää maksutappioalennuksesta.

Vaikutus maksuluokkaan

Sulautumisessa luovuttavan yrityksen työkyvyttömyyshistoria liitetään vastaanottavan yrityksen maksuluokan laskentaan.

Normaali sulautuminen

Jos olet pientyönantaja ja vastaanotat sulautumisessa toisen pientyönantajayrityksen, yrityksenne voi muuttua sulautumisessa suurtyönantajaksi. Näin tapahtuu silloin, jos sulautumisessa syntyvän yrityksesi vuotuinen palkkasumma ylittää niin sanotun suurtyönantajarajan. Vuonna 2024 raja on noin 2,25 miljoonaa euroa. Silloin sulautumisessa syntyvän yrityksesi TyEL-vakuutusmaksuun alkaa vaikuttaa maksuluokkaan. Yrityksesi maksuluokka on ensimmäisten vuosien ajan perusluokka 4. Tämän jälkeen maksuluokkaan alkavat vaikuttaa yrityksesi työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeet.

Jos olet suurtyönantaja ja vastaanotat sulautumisessa pientyönantajayrityksen, pientyönantaja-aikaiset työkyvyttömyyseläketapaukset eivät vaikuta yrityksesi maksuluokkaan.

Jos olet suurtyönantaja ja vastaanotat sulautumisessa toisen suurtyönantajayrityksen, molempien työkyvyttömyyshistoriat vaikuttavat yrityksesi maksuluokkaan.

Kombinaatiosulautuminen

Jos kombinaatiosulautumisessa syntyvä yrityksesi on suurtyönantaja ja sulautuvat yritykset ovat suurtyönantajia, kaikkien työkyvyttömyyshistoriat ovat vaikuttamassa sulautumisessa syntyvän yrityksesi maksuluokkaan. Silloin kaikkien sulautumiseen osallistuvien yritysten työkyvyttömyyseläketapaukset lasketaan yhteen ja nämä yhteenlasketut työkyvyttömyyseläketapaukset ratkaisevat uuden yrityksesi maksuluokan.

Jos kombinaatiosulautumisessa syntyvä yrityksesi on suurtyönantaja, mutta sulautuvat yritykset ovat pientyönantajia, maksuluokka alkaa koskea vasta niitä eläkkeitä, jotka myönnetään sulautumisen jälkeen. Siihen asti uuden yrityksesi maksuluokka on perusluokka 4.

Lue lisää maksuluokasta.

Vaikutus yrityksen kokoon

Yrityksesi koko vaikuttaa siihen, kuinka paljon yrityksesi maksuluokka vaikuttaa TyEL-vakuutusmaksuusi. Eläkevakuutusasioissa koon ratkaisee vuotuinen palkkasumma.

Normaali sulautuminen

Jos olet suurtyönantaja ja vastaanotat sulautumisessa yrityksen, jonka palkkasumma vuositasolla on vähintään noin 1,5 miljoonaan euroa vuonna 2024, yrityksesi maksuluokan vaikutus kasvaa palkkasumman nousun verran.

Kombinaatiosulautuminen

Saat tiedon sulautumisessa syntyvän yrityksen maksuluokasta ja TyEL-vakuutusmaksusta, kun olet ottanut TyEL-vakuutuksen. Lue lisää maksuluokan vaikutuksesta TyEL-vakuutusmaksuun

Järjestelyn ajankohdan vaikutukset vakuutusmaksuun

Normaali sulautuminen

Jos yritykseesi sulautuu toinen yritys kesken vuotta, sulautuminen vaikuttaa yrityksesi seuraavan vuoden maksuluokan laskentaan ja painoarvoon. Jos sulautuminen tapahtuu vuodenvaihteessa, se vaikuttaa maksuluokkaasi ja maksuluokan painoarvoon heti vuoden alusta. Hoitokustannuksesi laskenta päivittyy heti sulautumiskuukauden alusta.

Kombinaatiosulautuminen

Ota uudelle yritykselle TyEL-vakuutus. Vakuutusmaksusi on ajan tasalla vakuutuksen alusta alkaen. Lue lisää TyEL-vakuuttamisesta.

Liiketoiminnan luovutuksessa luovutat yrityksesi liiketoiminnan toiselle yritykselle osittain tai kokonaan, tai olet järjestelyssä vastaanottavana osapuolena.

Koko liiketoiminnan luovutuksessa yrityksesi toiminta päättyy ja liiketoiminta siirtyy kokonaisuudessaan joko toiminnassa olevalle tai mahdollisesti uutena perustettavalle yritykselle. Osittaisessa liiketoiminnan luovutuksessa osa yrityksesi liiketoiminnasta siirtyy toiminnassa olevalle tai mahdollisesti uutena perustettavalle yritykselle. Loppuosa yrityksestäsi jatkaa toimintaansa.

Vaikutus TyEL-vakuutuksiin

Koko liiketoiminnan luovutus

Jos olet koko liiketoiminnan luovuttava osapuoli, TyEL-vakuutuksesi päättyy.

Vastaanottavana yrityksenä vakuutat järjestelyssä siirtyvät työntekijät TyEL-vakuutuksella. Voit liittää heidät voimassa olevaan vakuutukseesi tai ottaa heille uuden vakuutuksen.

Jos olet perustamassa koko liiketoiminnan luovutuksessa uutena syntyvää yritystä, ota sille uusi TyEL-vakuutus tai halutessasi useampia vakuutuksia.

Osittainen liiketoiminnan luovutus

Jos osittainen liiketoiminnan luovutus tehdään kahden yrityksen kesken, voimassa olevia vakuutuksia ei ole tarpeen päättää. Vastaanottavana yrityksenä sinun tulee vakuuttaa järjestelyssä siirtyvät työntekijät TyEL-vakuutuksella. Voit liittää heidät voimassa olevaan vakuutukseesi tai ottaa heille uuden vakuutuksen.

Jos osittaisessa liiketoiminnan luovutuksessa syntyy uusi yritys, ota siirtyville työntekijöille uusi TyEL-vakuutus tai halutessasi useampia vakuutuksia.

Lue lisää TyEL-vakuuttamisesta

Vaikutus hoitokustannukseen 

Jos olet luovuttavana tai vastaanottavana osapuolena liiketoiminnan luovutuksessa, huomioimme muutoksen hoitokustannuksesi laskennassa heti liikkeenluovutuskuukauden alusta lähtien, edellyttäen, että olemme saaneet tiedon muutoksesta. Hoitokustannuksen laskennassa huomioidaan mahdollinen konserniin kuuluminen.

Vaikutus alennuksiin

Koko liiketoiminnan luovutus

Tietyissä tilanteissa luovuttavan yrityksen palkkasummahistoria voidaan huomioida vastaanottavan yrityksen alennusten laskennassa. Vastaanottavana yrityksenä hyödyt tällöin luovuttaneen yrityksen alennuksista asiakashyvitysten muodossa. Muutos huomioidaan korottavana tekijänä myös maksutappioalennuksesi laskennassa.

Osittainen liiketoiminnan luovutus

Jos olet luovuttavana tai vastaanottavana osapuolena osittaisessa liiketoiminnan luovutuksessa, järjestely vaikuttaa myös sinun yrityksesi saamaan asiakashyvitykseen ja maksutappioalennukseen.

Lue lisää asiakashyvityksistä.
Lue lisää maksutappioalennuksesta.

Vaikutus maksuluokkaan

Aivan pienimmillä liiketoiminnan luovutuksilla ei ole vaikutusta yrityksesi maksuluokkaan. Maksuluokkasi laskenta muuttuu, jos liiketoimintaa luovutetaan tai vastaanotetaan vähintään niin sanotun suurtyönantajarajan ylittävän palkkasumman verran. Vuonna 2024 raja on noin 2,25 miljoonaa euroa.

Koko liiketoiminnan luovutus

Jos vastaanotat koko liiketoiminnan luovutuksen, jossa luovuttavan yrityksen työkyvyttömyyshistoria liitetään yrityksesi maksuluokan laskentaan, luovuttavan yrityksen työkyvyttömyyseläketapaukset vaikuttavat suoraan maksuluokkaasi. Poikkeuksena ovat vuodet, jolloin luovuttava yritys on ollut pientyönantaja. Tällöin luovuttavan yrityksen työkyvyttömyyseläketapaukset eivät vaikuta vastaanottavan yrityksen maksuluokkaan.

Jos työkyvyttömyyshistoriaa ei liitetä maksuluokan laskentaasi, maksuluokkasi määräytyy kuten osittaisessa liiketoiminnan luovutuksessa.

Osittainen liiketoiminnan luovutus

Jos vastaanotat osittaisen liiketoiminnan luovutuksen, luovuttavan yrityksen maksuluokka vaikuttaa maksuluokkasi laskentaan. Työkyvyttömyyshistoria jää luovuttavalle yritykselle. Vastaanottavana yrityksenä maksuluokkaasi vaikuttaa kaksi muuta asiaa: luovuttaneen yrityksen maksuluokka ja yritykseesi siirtyvien työntekijöiden vuotuinen palkkasumma. Näistä muodostuu niin sanottu laskennallinen työkyvyttömyyseläkemeno. Se vaikuttaa yrityksesi maksuluokkaan siirtymäajan, 6–7 vuotta. Lue lisää maksuluokasta.

Vaikutus yrityksen kokoon

Kun vastaanotat liiketoimintaa toisesta yrityksestä, luovuttavan yrityksen palkkasumma saattaa vaikuttaa yrityksesi kokoon. Eläkevakuutusasioissa koko määritellään palkkasummana ja koko taas vaikuttaa maksuluokan painoarvoon.

Jos koko tai osittaisessa liiketoiminnan luovutuksessa perustetaan uusi yritys, saat tiedon TyEL-maksustasi, kun olet ottanut TyEL-vakuutuksen. Vakuutusmaksusi on ajan tasalla vakuutuksen alusta alkaen.

Koko liiketoiminnan luovutus

Jos olet suurtyönantaja ja vastaanotat liiketoiminnan luovutuksessa yrityksen, jonka palkkasumma vuositasolla on vähintään noin 1,5 miljoonaan euroa vuonna 2024, yrityksesi maksuluokan vaikutus kasvaa palkkasumman nousun verran.

Osittainen liiketoiminnan luovutus

Jos yrityksesi tai luovuttavan yrityksen palkkasumma muuttuu vuositasolla vähintään noin 1,5 miljoonaa euroa vuonna 2024, järjestely vaikuttaa molempien kokoon. Lue lisää palkkasumman vaikutuksesta maksuluokkaan.

Järjestelyn ajankohdan vaikutus vakuutusmaksuun

Jos suurtyönantajana vastaanotat liiketoiminnan luovutuksen toiselta yritykseltä kesken vuotta, järjestely vaikuttaa molempien maksuluokan laskentaan ja painoarvoon vasta seuraavan vuoden alusta. Mikäli liiketoiminnan luovutus tapahtuu vuodenvaihteessa, järjestely vaikuttaa molempien maksuluokkaan ja maksuluokan painoarvoon jo samana vuonna. Hoitokustannuksesi laskenta päivittyy heti liikkeenluovutuskuukauden alusta. 

Jos sinä tai te perustatte liiketoiminnan luovutuksessa yhden tai useamman uuden yrityksen, näiden yritysten TyEL-vakuutusmaksut ovat ajan tasalla vakuutusten alusta alkaen.

Yrityksesi voi jakautua kokonaan tai osittain tai voit olla vastaanottavana osapuolena järjestelyssä.

Kokonaisjakautumisessa yrityksesi jakautuu kahdeksi tai useammaksi, mahdollisesti uudeksi yritykseksi, ja jakautuvan yrityksen toiminta päättyy. Osittaisjakautumisessa osa yrityksesi liiketoiminnasta siirtyy yhdelle tai useammalle, mahdollisesti uudelle yritykselle, ja loppuosa yrityksestäsi jatkaa toimintaansa.

Vaikutus TyEL-vakuutuksiin

Kokonaisjakautuminen

Jos yrityksesi jakautuu kokonaan, TyEL-vakuutuksesi päättyy.

Kokonaisjakautumisen vastaanottavana yrityksenä vakuutat järjestelyssä siirtyvät työntekijät TyEL-vakuutuksella. Voit liittää heidät voimassa olevaan vakuutukseesi tai ottaa heille uuden vakuutuksen.

Jos olet perustamassa kokonaisjakautumisessa uutena syntyvää yritystä, ota sille uusi TyEL-vakuutus tai halutessasi useampia vakuutuksia.

Osittaisjakautuminen

Jos yrityksesi jakautuu osittain, yrityksesi jatkaa toimintaansa supistuneena, ja TyEL vakuutuksesi jatkuu.

Jos osittaisjakautuminen tehdään kahden yrityksen kesken, voimassa olevia vakuutuksia ei ole tarpeen päättää. Vastaanottavana yrityksenä sinun tulee vakuuttaa järjestelyssä siirtyvät työntekijät TyEL-vakuutuksella. Voit liittää heidät voimassa olevaan vakuutukseesi tai ottaa heille uuden vakuutuksen.

Osittaisjakautumisessa syntyvä uusi yritys ottaa työntekijöilleen TyEL-vakuutuksen tai halutessaan useampia vakuutuksia.

Vaikutus hoitokustannukseen

Jos olet luovuttavana tai vastaanottavana osapuolena jakautumisessa, huomioimme muutoksen hoitokustannuksesi laskennassa heti jakautumiskuukauden alusta lähtien, edellyttäen, että olemme saaneet tiedon muutoksesta. Hoitokustannusosan laskennassa huomioidaan mahdollinen konserniin kuuluminen.

Vaikutus alennuksiin

Kokonaisjakautuminen

Tietyissä tilanteissa jakautuvan yrityksen palkkasummahistoria voidaan huomioida vastaanottavan yrityksen alennusten laskennassa. Vastaanottavana yrityksenä hyödyt tällöin jakautuvan yrityksen alennuksista asiakashyvitysten muodossa. Muutos huomioidaan korottavana tekijänä myös maksutappioalennuksesi laskennassa.

Osittaisjakautuminen

Jos olet luovuttavana tai vastaanottavana osapuolena osittaisjakautumisessa, järjestely vaikuttaa myös sinun yrityksesi saamaan asiakashyvitykseen ja maksutappioalennukseen.

Lue lisää asiakashyvityksistä
Lue lisää maksutappioalennuksesta

Vaikutus maksuluokkaan

Aivan pienimmillä jakautumisilla ei ole vaikutusta yrityksesi maksuluokkaan. Maksuluokkasi laskenta muuttuu, jos jakautuminen muuttaa yrityksesi kokoa vähintään niin sanotun suurtyönantajarajan ylittävän palkkasumman verran. Raja on vuonna 2024 noin 2,25 miljoonaa euroa.

Kokonaisjakautuminen

Jos vastaanotat kokonaisjakautumisen, jossa jakautuvan yrityksen työkyvyttömyyshistoria liitetään yrityksesi maksuluokan laskentaan, jakautuvan yrityksen työkyvyttömyyseläketapaukset vaikuttavat suoraan maksuluokkaasi. Poikkeuksena ovat vuodet, jolloin jakautuva yritys on ollut pientyönantaja. Tällöin jakautuvan yrityksen työkyvyttömyyseläketapaukset eivät vaikuta vastaanottavan yrityksen maksuluokkaan.

Jos työkyvyttömyyshistoriaa ei liitetä maksuluokan laskentaasi, maksuluokkasi määräytyy kuten osittaisjakautumisessa.

Osittaisjakautuminen

Jos suurtyönantajana vastaanotat liiketoimintaa osittaisjakautumisessa, jakautuvan yrityksen maksuluokka vaikuttaa maksuluokkasi laskentaan. Työkyvyttömyyshistoria jää jakautuvalle yritykselle. Vastaanottavana yrityksenä maksuluokkaasi vaikuttaa kaksi muuta asiaa: jakautuvan yrityksen maksuluokka ja yritykseesi siirtyvien työntekijöiden vuotuinen palkkasumma. Näistä muodostuu niin sanottu laskennallinen työkyvyttömyyseläkemeno. Se vaikuttaa vastaanottavan yrityksen maksuluokkaan siirtymäajan, 6–7 vuotta. Lue lisää maksuluokasta.

Vaikutus yrityksen kokoon

Kun vastaanotat jakautumisessa liiketoimintaa toisesta yrityksestä, jakautuvan yrityksen palkkasumma saattaa vaikuttaa yrityksesi kokoon. Eläkevakuutusasioissa koko määritellään palkkasummana ja koko taas vaikuttaa maksuluokan painoarvoon.

Jos kokonais- tai osittaisjakautumisessa perustetaan uusi yritys, saat tiedon TyEL-maksustasi, kun olet ottanut TyEL-vakuutuksen. Vakuutusmaksusi on ajan tasalla vakuutuksen alusta alkaen.

Kokonaisjakautuminen

Jos olet suurtyönantaja ja vastaanotat jakautumisessa yrityksen, jonka palkkasumma vuositasolla on vähintään noin 1,5 miljoonaan euroa vuonna 2024, yrityksesi maksuluokan vaikutus kasvaa palkkasumman nousun verran.

Osittaisjakautuminen

Järjestely vaikuttaa molempien kokoon, jos sinun tai luovuttavan yrityksen palkkasumma muuttuu vuositasolla vähintään noin 1,5 miljoonaa euroa vuonna 2024. Lue lisää palkkasumman vaikutuksesta maksuluokkaan.

Järjestelyn ajankohdan vaikutus vakuutusmaksuun

Jos vastaanotat jakautumisen toiselta yritykseltä kesken vuotta, järjestely vaikuttaa molempien maksuluokan laskentaan ja painoarvoon vasta seuraavan vuoden alusta. Mikäli jakautuminen tapahtuu vuodenvaihteessa, järjestely vaikuttaa molempien osapuolten maksuluokan laskentaan ja painoarvoon jo samana vuonna. Hoitokustannuksesi laskenta päivittyy heti jakautusmiskuukauden alusta. 

Jos sinä tai te perustatte jakautumisessa yhden tai useamman uuden yrityksen, näiden yritysten TyEL-vakuutusmaksut ovat ajan tasalla vakuutusten alusta alkaen.

Teet yhtiömuodon muutoksen, jos yritystoimintasi harjoittamisen muoto muuttuu esimerkiksi toiminimestä tai kommandiittiyhtiöstä tai avoimesta yhtiöstä osakeyhtiöksi.

Se, miten yhtiömuodon muutos vaikuttaa TyEL-vakuutukseesi, riippuu siitä, muuttuuko yrityksesi Y-tunnus järjestelyn yhteydessä.

Yhtiömuotosi muutos ei yleensä vaikuta TyEL-maksuusi tai hoitokustannuksen määrään.

Vaikutus TyEL-vakuutuksiin

Jos toimit yksityisenä elinkeinon harjoittajana eli toiminimellä ja yritystoimintasi jatkuu esimerkiksi osakeyhtiönä, avoimena yhtiönä tai kommandiittiyhtiönä, päätä TyEL-vakuutuksesi. Muutoksen myötä yrityksesi Y-tunnus muuttuu. Tällöin ota uusi TyEL-vakuutus uuden yhtiösi työntekijöille.

Jos teet muutoksen, jonka jälkeen yrityksesi toiminta jatkuu samalla Y-tunnuksella, voit pitää TyEL-vakuutuksesi voimassa. Jos olet vakuuttanut itsesi YEL-vakuutuksella, tarkista vaatiiko se muutoksia.

Vaikutus alennuksiin

Uuden yrityksesi alennuksien laskennassa on tietyissä tilanteissa mahdollista huomioida aiemman yrityksen palkkasummahistoriaa.

Olet saattanut vakuuttaa työntekijäsi aiemmin jonkin toisen eläkelain mukaisesti. Yhtiömuotosi on esimerkiksi saattanut muuttua niin, että uutta yhtiömuotoasi koskeekin työntekijän eläkelaki eli TyEL.

Vaikutus TyEL-vakuutuksiin

Eläkelakisi muuttuessa ota työntekijöillesi TyEL-vakuutus.

Vaikutus vakuutusmaksuun ja alennuksiin

Saatat saada TyEL-vakuutuksen otettuasi tulevina vuosina maksuja vielä aiemman eläkelakisi mukaisesti. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun siirryt TyEL:iin julkisten alojen eläkelain piiristä.

Kun olet ottanut TyEL-vakuutuksen, saat meiltä asiakashyvityksiä ja maksutappioalennuksen. Asiakashyvitys maksetaan kerran vuodessa. Saat ensimmäisen asiakashyvityksesi TyEL-maksustasi, joka koskee vakuutuksesi voimaantulon jälkeistä vuotta. Maksutappioalennuksen saat heti kun vakuutuksesi on tullut voimaan.

Hoitokustannuksesi lasketaan asiakkuutesi alusta asti kuukausittain realiaikaisena palkkasummmasi ja työntekijämääräsi perusteella.

Suurtyönantajana yrityksesi maksuluokka on ensimmäisten vuosien ajan aina perusluokka 4. Tämän jälkeen maksuluokkaan alkavat vaikuttaa yrityksesi työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeet.

Lue lisää TyEL-vakuutuksesta >
Lue miksi asiakkuus Ilmarisessa kannattaa >

Työnantajan palvelussa voit hoitaa yrityksesi TyEL-vakuutusasioita. Voit esimerkiksi tarkastella yrityksesi vakuutusmaksuja ja maksuluokkaan liittyviä tietoja.

Hoida TyEl-asioitasi työnantajan palvelussa