Mielenterveyttä edistävät rakenteet

Sujuva työ edistää ja tukee mielenterveyttä. Varmista, että yrityksessäsi on työnteolle sellaiset puitteet ja rakenteet, jotka mahdollistavat sujuvan työskentelyn ja vuorovaikutuksen. Huolehdi siitä, että tunnet työn kuormitus- ja riskitekijät. Näin voit ennaltaehkäistä liiallisen kuormituksen haitallisia vaikutuksia.

Kehitä organisaatiosi rakenteita

Yrityksen organisaatiorakenne kuvaa, miten roolit, vastuut, valta, viestintä ja muut tekijät on jaettu ja järjestetty. Rakenne luo perustan sujuvalle työskentelylle, päätöksenteolle, vuorovaikutukselle ja riskienhallinnalle. Hyvillä rakenteilla luot edellytykset mielenterveyttä edistävälle työlle.

Varmista johtamisen laatu ja määrä

Johtaminen on työtehtävä siinä missä muutkin. Jotta voitte onnistua siinä, tarvitsevat johtajat ja esihenkilöt osaamista, motivaatiota ja aikaa. Lisäksi tarvitsette mittareita, jotta tiedätte, miten työntekijänne voivat ja minkälaisia työn sujumisen esteitä he kohtaavat.

Huolehdi näiden edellytysten täyttymisestä. Lähijohtamisen laatu ja oikeudenmukaiseksi koettu esihenkilö vaikuttavat työn sujuvuuteen, työssä viihtymiseen ja työkykyyn.

Tunne työntekijäsi

Kun tunnet työntekijäsi riittävän hyvin, osaat myös organisoida ja resursoida työtä oikein. Se, mikä haastaa liikaa toista, voi olla juuri sopivasti jollekin toiselle.

Luo rakenteet jatkuville ja säännöllisille keskusteluille, koska tilanteet ja myös työkykyisyys vaihtelevat. Tämä vaatii aikaa ja viitseliäisyyttä. Kun huomioit erilaisuuden ihmisissä ja tilanteissa, edistät työn sujuvuutta ja työntekijöittesi mielenterveyttä.

Selkeytä tavoitteet ja roolit

Epäselvät roolit ja tavoitteet ovat tutkitusti mielenterveyden riskitekijöitä. Määritelkää ne yhdessä esihenkilöiden ja työntekijöitten kanssa. Kohtuulliset, saavutettavissa olevat ja selkeät tavoitteet, joihin työntekijät ovat itse voineet vaikuttaa, tukevat merkittävästi mielenterveyttä ja tavoitteiden saavuttamista.

Riittämättömyyden tunne on yksi nykytyöelämän vitsauksista. Sitä voitte vähentää säännöllisellä roolien ja tavoitteiden läpikäymisellä. Huolehdi siitä, että tähän on selkeät toimintatavat ja aikaa. Parhaimmillaan tavoitteet kuvaavat, mikä on riittävän hyvää. Työntekijän mielenterveyttä tukee se, että hän tietää, mikä riittää, ja hänellä on mahdollisuus vaikuttaa tavoitteiden toteutumiseen.

Hallitse kuormitukseen liittyviä riskejä

Et voi poistaa työpaikkasi kaikkia riskejä, et myöskään kognitiivisen, eettisen ja psykososiaalisen kuormittumisen riskejä. Kuormitus ei aina ole vaarallista, mutta kohtuuton kuorma, josta ei ole riittävästi mahdollisuus palautua, on haitallista. Keskity minimoimaan se, jotta kuormituksesta aiheutuvat riskit eivät toteudu.

Onnistut, kun rakennat ensin yritykseesi parhaat mahdolliset työskentelyolosuhteet. Käytä tässä apunasi tutkittuja organisatorisen ja kognitiivisen ergonomian keinoja. Arvioikaa ensin työn kuormitustekijät ja ottakaa ergonomian keinot avuksenne työn kehittämiseen.

Organisatorisen ergonomian keinoja käyttäen voitte kehittää muun muassa työprosesseja, työkokonaisuuksia, työaikajärjestelyjä, tuotantoa ja palveluita sekä henkilöstön yhteistyötä.​ Kognitiivisen ergonomian keinot auttavat teitä kehittämään mm. töiden sisältöä, tiedon esittämistapoja ja määrää sekä vähentämään työn keskeytyksiä.

Varmista vaikuttavuus

Seuraa henkilöstösi ajatuksia ja mielipiteitä mielenterveyteen vaikuttavista asioista samalla, kun seuraat heidän työhyvinvointiaan muutenkin. Kysy henkilöstökyselyissä niin työn rakenteisiin, kuormitukseen ja sujuvuuteen kuin työpaikan vuorovaikutukseen, lähijohtamiseen ja toimintakulttuuriinkin liittyviä asioita.

Tee kehityskeskusteluissa käsitellyistä aiheista yhteenvetoja ja sisällytä mielenterveys sekä henkinen kuormitus yhdeksi aihealueeksi kehityskeskusteluihin. Kerää esihenkilöiden havaintoja päivittäisestä johtamisesta ja työntekijöitten kanssa käydyistä keskusteluista. Yrityksen oma henkilöstöraportointi poissaoloista ja työterveyskumppanisi säännölliset raportoinnit ovat myös hyviä tapoja seurata tilannetta, mutta niissä muutokset näkyvät viiveellä.

Huolehdi viestinnästä

Muista myös välittää positiivista viestiä mielenterveyden edistämisestä työpaikalla. Varmista, että henkilöstösi tietää, minkälaista tukea on saatavilla ja kannusta heitä näiden tukipalvelujen käyttämiseen. Pidä mielenterveys ja sen edistäminen toistuvana ja hyväksyttävänä puheenaiheena. Näin rakennat samalla toimintakulttuuria, jossa mielenterveyteen ja mielenterveysongelmiin liittyvä leimaantumisen ja häpeän pelko lievenee.

Lue lisää tiedolla johtamisesta