Kuntoutusraha tai kuntoutuskorotus toimeentulona ammatillisen kuntoutuksen aikana

Ammatillisen kuntoutuksen aikana saat meiltä joko kuntoutusrahaa tai kuntoutustukea ja kuntoutuskorotusta. Saat niitä meiltä, kun ammatillinen kuntoutuksesi, esimerkiksi työkokeilu tai opiskelu, alkaa.

Arvioi kuntoutusrahasi määrä

Kuntoutusrahasi on 33 prosenttia suurempi kuin mitä työkyvyttömyyseläkkeesi olisi. Voit arvioida kuntoutusrahasi määrän OmaEläke-palvelussamme.

Jos olet jo saanut meiltä ennakkopäätöksen ammatillisesta kuntoutuksesta, löydät päätöksestä arvion kuntoutusrahasi määrästä. Löydät päätöksen OmaEläke-palvelustamme omista asiakirjoistasi.

Kuntoutusrahan maksu, jos saat palkkaa

Palkallisen työkokeilun tai työhönvalmennuksen ja oppisopimuskoulutuksen ajalta työnantajasi maksaa sinulle palkkaa. Työnantajasi voi silloin saada osan kuntoutusrahastasi itselleen. Näissä tilanteissa toimeentulosi koostuu palkasta ja mahdollisesta palkan ja kuntoutusrahasi välisestä erotuksesta. Työnantajalle maksettava kuntoutusraha voi olla enintään palkkasi suuruinen. Jos kuntoutusrahasi määrä on suurempi kuin palkkasi, maksetaan erotus sinulle itsellesi. 

Työnantaja ilmoittaa palkkatiedot meille sopimuksessa tai täyttämällä Työnantajan hakemus kuntoutusrahasta -lomakkeen. 

Työskentely kuntoutusrahan rinnalla

Voit tehdä töitä samaan aikaan kuin saat kuntoutusrahaa. Jos palkkasi ei ylitä henkilökohtaista ansaintarajaasi, kuntoutusrahasi ei pienene.

Ansaintarajasi muodostuu kuntoutusrahasi laskennassa käytetyn vakiintuneen ansiotason perusteella. Saat täyden kuntoutusrahan, jos ansiosi ovat enintään puolet vakiintuneesta ansiotasostasi.

Mikäli ansioita on enemmän kuin puolet, mutta kuitenkin enintään vakiintuneen ansiotasosi verran, maksamme sinulle osakuntoutusrahaa. Osakuntoutusraha on puolet täyden kuntoutusrahan määrästä.

Jos saat palkkaa yli vakiintuneen ansiotasosi, on harkittava, onko kuntoutusrahan maksamiseen enää perusteita.

Ansaintarajasi voit selvittää kuntoutusasiantuntijaltasi tai asiakaspalvelustamme. Kuntoutusasiantuntijasi yhteystiedot löydät saamastasi ammatillisen kuntoutuksen ennakkopäätöksestä.

Kuntoutustuki ja kuntoutuskorotus

Jos olet saanut meiltä määräaikaisen työkyvyttömyyseläkkeen eli kuntoutustuen, saat meiltä kuntoutuskorotusta ammatillisen kuntoutuksen ajalta. Kuntoutustuen ja kuntoutuskorotuksen yhteismäärä on sama kuin kuntoutusrahan.

Kuntoutusavustus

Voimme myöntää sinulle harkinnanvaraista kuntoutusavustusta, kun esimerkiksi teet kuntoutussuunnitelmaasi. Kuntoutusavustusta voimme myöntää vain silloin, jos et saa palkkaa etkä ole oikeutettu sairauspäivärahaan, työttömyysetuuteen tai toimeentulotukeen.

Voit hakea kuntoutusavustusta vapaamuotoisella hakemuksella. Kuntoutusavustuksen saaminen edellyttää, että olet saanut meiltä myönteisen ennakkopäätöksen ammatillisesta kuntoutuksesta.