Esihenkilö, toimi ja tue mielenterveyttä

Esihenkilönä olet keskeisessä roolissa, kun rakennatte työpaikalla luottamukseen perustuvaa keskusteluyhteyttä. Kun keskustelusta tulee työpaikkanne yhteinen toimintatapa, on ongelmatilanteistakin helppo puhua.

Seuraa työyhteisöäsi

Esihenkilönä yksi tehtävistäsi on seurata työyhteisönne tilannetta ja työtapojanne eli sitä, millainen tunnelma työpaikallanne on ja miten ihmiset voivat, ja kuinka turvallisia työtapanne ovat.

Kun kiinnität ajoissa ja matalalla kynnyksellä huomiota työntekijöittesi liialliseen kuormitukseen ja mahdollisiin mielen oireisiin, pystyt puuttumaan tilanteeseen varhain. Silloin ongelmat ovat usein vielä pieniä ja helpommin ratkaistavissa.

Tunnistat ja huomaat työntekijöittesi kuormituksen, oireet ja häiriöt parhaiten keskustelemalla heidän kanssaan. Käy siksi kahdenkeskisiä keskusteluja riittävän usein. Kuuntele, mitä työntekijäsi kertovat sinulle tiimipalavereissa ja arkisissa vuorovaikutustilanteissa. Tutustu henkilöstökyselyjen tuloksiin ja keskustele niistäkin työntekijöittesi kanssa. Käy myös kehityskeskustelut, mutta älä pidä niitä ainoana kahdenkeskisen keskustelun muotona.

Kolme vinkkiä hyvän keskustelukulttuurin rakentamiseen

 1. Rakenna luottamusta, anna ja pyydä palautetta. Kysele kuulumisia, kuuntele ja ole läsnä.
 2. Toimi esimerkkinä. Näytä, mitä on toisten kunnioittaminen ja toisista välittäminen arjessa.
 3. Ota puheeksi työntekijäsi käyttäytymisen muutos, jos se mietityttää tai huolestuttaa sinua.

Ohjaa ammattiapuun, mutta älä ulkoista ongelman ratkaisemista

Autat oireilevaa työntekijääsi parhaiten, kun tiedät,

 1. mitä sinä esihenkilönä voit ja mitä sinä et voi tehdä
 2. milloin sinun tulee kertoa työntekijällesi ammattiavusta
 3. milloin sinun tulee ohjata hänet ammattiapuun ja keneltä hän tätä apua saa: lääkäriltä, psykologilta, parisuhdeterapeutilta, sosiaalityöntekijältä vai joltakulta muulta.

Katso alta käytännön ohjeet.

 1. Esihenkilönä voit auttaa työntekijääsi ottamalla puheeksi hänen tilanteensa työpaikalla, tarjoamalla tukea ja ymmärrystä ja keskustelemalla tarvittavista työjärjestelyistä. Jos tämä apu ei riitä, kerro työntekijällesi ammattiavusta tai ohjaa hänet keskustelemaan ammattilaisen kanssa.

  Ammattiavusta kertominen voi riittää, kun työntekijäsi oireet ovat lieviä. Silloin hän ei välttämättä huomaa niitä itse tai ei halua hakeutua ammattiapuun. Siksi on tärkeää, että otat asian puheeksi. Kerro hänelle, että olet huolissasi hänen tilanteestaan ja että ymmärrät ja hyväksyt hänen tunteensa. Kerro, että keskustelusta ulkopuolisen ammattilaisen kanssa on usein hyötyä. Voit sanoa, että on parempi kokeilla keskustelua ammattiauttajan kanssa ja päättää sen jälkeen onko tarvetta jatkokeskusteluille. Kerro työntekijällesi, että kun hän saa apua ajoissa, hänen toipumisensa nopeutuu ja riski siihen, että oireet pahenevat tai että hän alkaa oireilla uudelleen, pienenee.

 2. Ohjaa työntekijäsi ammattiapuun, kun hän on oireillut pitkään tai kun hän oireilee niin, että se vaikuttaa hänen työsuoritukseensa tai arkeensa. Ohjaa hänet kääntymään ensisijaisesti työterveyden puoleen. Voit lisäksi sopia hänen kanssaan, että sinäkin olet yhteydessä työterveyden edustajaan ja kerrot tilanteesta työpaikan näkökulmasta. Jos työpäivä keskeytyy, lievitä työntekijän huolta siitä, miten työt saadaan työpaikalla järjesteltyä.

  Kannusta työntekijääsi siihen, että sinä ja hän keskustelisitte sen jälkeen hänen tilanteestaan. Keskusteluun saat halutessasi apua ja neuvoja työterveydestä. Voitte myös sopia työkyky- eli työterveysneuvottelusta eli yhteisestä tapaamisesta työterveyslääkärin, -hoitajan tai -psykologin kanssa, jos se työntekijällesi sopii. Sinun kannattaa olla aloitteellinen ja pyytää työterveysneuvottelua työterveydestä.

  Lue lisää sairauteen liittyvistä toimenpiteistä työpaikalla

 3. Vastuusi ja mahdollisuutesi ongelman ratkaisemiseen jatkuvat senkin jälkeen, kun työntekijäsi on tavannut ammattiauttajan. Niiden merkitys oikeastaan lisääntyy. Sopivat työn muokkaukset yhdistettynä työpaikan ja työyhteisön tukeen edistävät toipumista ja sairauspoissaolojen kohdalla helpottavat onnistunutta työhön palaamista. Toimimalla näin tuet työntekijääsi parhaalla mahdollisilla tavalla:

  1. Jos työntekijä jää sairauspoissaololle, pidä hänen kanssaan yhteyttä ja sovi ajankohta keskustelulle. 
  2. Mieti työntekijäsi kanssa, miten voisitte muokata hänen työtään niin, että hän pystyy tekemään sitä ja onnistuu siinä. Järjestäkää tarvittaessa työterveysneuvottelu. 
  3. Osoita sanoin ja teoin, että tuet työntekijääsi.  
  4. Varmista, että myös muut työntekijät ja koko työyhteisö tukevat häntä. 
  5. Suhtautukaa mielenterveyden häiriöön samalla tavalla kuin mihin tahansa terveyden häiriöön. 

Sovi yhdessä työntekijän kanssa työn muokkauksista ja tue häntä 

Työn tekeminen, onnistumiset ja työhön paluu ovat tärkeitä työntekijäsi toipumisen kannalta. Työntekijäsi voi jatkaa työn tekemistä, vaikka hänen työkykynsä olisi alentunut. Kyse on siitä, että saat ja työtehtävän vaatimukset ja mahdollisuudet kohtaamaan työntekijän työkyvyn. Onnistut tässä, kun muokkaat hänen työtään ja tuet häntä.

Alta voit lukea, mitä työn muokkaus on ja miten voit muokata työntekijäsi työtä käytännössä.

Mitä työn muokkaus on?

Työn muokkaus tarkoittaa työtehtävien tai työolosuhteiden muuttamista ja työntekijän voimavarojen tukemista, kun psyykkiset tai fyysiset oireet haittaavat tai vaikeuttavat työssä suoriutumista. Kun muokkaat työtä fyysisten syiden takia, sinä ja työntekijäsi tiedätte esimerkiksi, miten työntekijäsi toimii, jos hän ei saa nostaa raskaita kuormia. Teillä saattaa olla tällaisesta fyysisestä muokkauksesta jopa yhteisesti toimintaohjeet. Samalla tavalla voitte muokata työtä henkisten syiden eli mielenterveyden takia ja sopia niitä koskevista käytännöistä.

Keskustele ja ehdota työn muokkaamista aina, kun työntekijäsi työkyky on heikentynyt tai kun hän on palaamassa töihin pitkältä sairauslomalta. Vältä tekemästä oletuksia muokkaamisen tarpeesta ja muista aina sopia muokkauksista yhdessä työntekijän kanssa. Kysy, kuuntele ja keskustele muokkaamisen tarpeesta ja tee ehdotuksia siitä mitä muokataan.

Näin muokkaat työntekijäsi työtä

Kun muokkaat työntekijäsi työtä, voit tehdä esimerkiksi seuraavaa: 

 • Vähennä työntekijäsi kuormitusta: rajaa työtehtäviä ja laita mahdollinen asiakastyö tauolle
 • Vahvista voimavaratekijöitä kuten sitä, että työntekijäsi pystyy vaikuttamaan työhön ja työtahtiinsa.  
 • Lisää työajan joustoa tai sovi työajan muuttamisesta määräajaksi.  
 • Tue keskittymistä, tarkkaavaisuutta ja työrauhaa, sekä järjestä työntekijällesi sopivat työtilat. Ottakaa käyttöön etätyö.  
 • Helpota työhön liittyviä sosiaalisia tilanteita, esimerkiksi ehdottamalla siirtoa pienempään työryhmään tai varmistamalla, ettei työntekijä jää yksin asiakaskohtaamisissa.  
 • Luo hyvät työskentelyolosuhteet, jotta työntekijällesi jää energiaa säädellä mielialaansa ja tunteitaan.  
 • Varaa aikaa keskusteluihin, joissa tuet työntekijäsi itseluottamusta ja motivaatiota.   
 • Sovi työntekijän kanssa tukihenkilöstä, jonka puoleen hän voi tarvittaessa kääntyä työpaikalla.  
 • Seuraa työntekijäsi tilannetta havainnoimalla ja keskustelemalla siitä hänen kanssaan ja muokkaa hänen työtään tarvittaessa lisää.  

Jos nämä työpaikalla tehtävät toimenpiteet eivät riitä, käänny työterveyden puoleen. Työterveyshoitaja, -lääkäri tai -psykologi voi auttaa sinua esimerkiksi käymään työterveysneuvottelun eli yhteisen keskustelun työntekijän kanssa ja opastaa tukitoimien, kuten osasairauspäivärahan hakemisessa. Jos tämäkään ei riitä, käänny meidän puoleemme. Meiltä Ilmarisesta työntekijäsi voi hakea ammatillista kuntoutusta, esimerkiksi työkokeilua, jossa hän kokeilee entisen työnsä tekemistä uudella tavalla tai kokonaan uuden työn tekemistä. Lue lisää Ilmarisen ammatillisesta kuntoutuksesta.

Jo tieto mahdollisuudesta työn muokkaukseen voi helpottaa

Jos työntekijälläsi on vain lieviä mielen oireita, hänen olonsa voi usein helpottua jo sillä, kun kerrot että tällaisia muokkauksia on mahdollista työpaikallasi tarvittaessa tehdä. Kun olet keskustellut hänen kanssaan, sopikaa yhdessä, milloin keskustelette hänen tilanteestaan uudelleen. Näin työntekijäsi kokee, että olet hänen tukenaan eikä hän koe joutuvansa pyytämään sinulta erikseen apua. Muista käydä sovitut keskustelut myös vaikka kaikki sujuu tai näyttää sujuvan hyvin. Jos työntekijän tilanne huononee, aikaistakaa tapaamista.

Ehdota työn muokkausta ja muokkaa työtä mieluummin liian matalalla kuin korkealla kynnyksellä. Kun muokkaatte työpaikallanne työtä usein, siitä tulee osa tavallista toimintaanne. Näin sinä ja muut esihenkilöt saatte hälvennettyä työntekijöittenne jaksamiseen ja mielenterveyden ongelmiin liittyvää leimaantumisen pelkoa ja huolta.

Kun työntekijänne pystyy tekemään työnsä ja kokee onnistumisen iloa, työ pysyy hänelle tärkeänä tukena ja voimavarana.