Liiketoimet Ilmarisen lähipiirin kanssa

Käsittelemme lähipiirimme kanssa tehtävät liiketoimet Ilmarisen hallituksen hyväksymän ohjeen mukaisesti.

Ilmarinen noudattaa lähipiiriliiketoimissaan lakia työeläkevakuutusyhtiöistä (TVYL). Ilmarisen lähipiiriin kuuluvat Ilmarisen hallintoneuvoston jäsenet, hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsenet ja päävastuullinen tilintarkastaja sekä näiden puolisot ja edunvalvottavat. Lisäksi lähipiiriin kuuluvat edellä mainittujen lähipiiriin kuuluvien henkilöiden määräysvaltayhteisöt. Ilmarisen hallitus päättää merkittävästä liiketoimesta silloin, kun liiketoimen osapuolena on Ilmarisen lähipiiriin kuuluva.

Tilinpäätöstä laadittaessa Ilmarisen lähipiiriin on kirjanpitolainsäädännön mukaisesti määritelty kuuluvan myös Ilmarisen tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt.

Ilmarisen lähipiiriluetteloa sekä luetteloa lähipiiriliiketoimista ylläpitää Ilmarisen Compliance-toiminto. Jos Ilmarinen tekee liiketoimia lähipiirinsä kanssa, julkaisemme ne tällä sivulla.

Ilmarisella ei ole tällä hetkellä julkaistavia lähipiiriliiketoimia.