Liiketoimet Ilmarisen lähipiirin kanssa

Käsittelemme lähipiirimme kanssa tehtävät liiketoimet Ilmarisen hallituksen hyväksymän lähipiiriohjeen mukaisesti.

Liiketoimemme lähipiiriin kuuluvien kanssa 

Hallitus päättää lähtökohtaisesti merkittävästä liiketoimesta silloin, kun liiketoimen osapuolena on Ilmarisen lähipiiriin kuuluva. Hallitus päättää liiketoimesta myös silloin, kun päätöksentekoon liittyvistä seikoista ulospäin syntyvä kuva voisi antaa aihetta epäillä päätöksenteon riippumattomuutta. 

Kuka kuuluu Ilmarisen lähipiiriin? 

Ilmarisen lähipiiriin kuuluvat henkilöt ja yhteisöt, joiden määritelmät löydät alta. 

Henkilö, joka on Ilmarisen hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsen, päävastuullinen tilintarkastaja tai näiden puoliso ja edunvalvottava. 

Yhteisö, joka on edellä luetellun Ilmarisen lähipiiriin kuuluvan henkilön määräysvaltayhteisö.  

Yhteisö, jonka hallituksen jäsen tai varajäsen, toimitusjohtaja tai työntekijä on Ilmarisen hallituksen jäsen ja yhteisö, jonka hallituksen jäsen tai varajäsen on Ilmarisen toimitusjohtaja tai johtoryhmän jäsen. 

Yhteisö, joka kuuluu samaan konserniin edellä mainitun yhteisön kanssa, tai jonka vastuullisena yhtiömiehenä edellä mainittu yhteisö toimii.’ 

Julkaisemamme lähipiiriliiketoimet 

Pidämme yllä ajantasaista julkista luetteloa merkittävistä lähipiiriliiketoimista, joissa osapuolena on Ilmarisen lähipiiriin kuuluva henkilö tai tämän määräysvaltayhteisö. Liiketoimista julkaisemme osapuolet, tekopäivä, liiketoimen kohde ja keskeiset ehdot. 

Liiketoimet Ilmarisen johdon ja sen lähipiiriin kuuluvien sekä näiden määräysvaltayhteisöjen kanssa:  

  • meillä ei ole julkaistavia lähipiiriliiketoimia. 

Luetteloa lähipiiristä ja lähipiiriliiketoimista ylläpitää compliance officerimme.