Liiketoimet Ilmarisen lähipiirin tai vaikutusvaltapiirin kanssa

Käsittelemme lähi- ja vaikutusvaltapiirimme kanssa tehtävät liiketoimet Ilmarisen hallituksen hyväksymän ohjeen mukaisesti.

Liiketoimemme lähipiiriin kuuluvien kanssa 

Hallitus päättää lähtökohtaisesti merkittävästä liiketoimesta silloin, kun liiketoimen osapuolena on Ilmarisen lähipiiriin kuuluva

Kuka kuuluu Ilmarisen lähipiiriin? 

Ilmarisen lähipiiriin kuuluvat henkilöt ja yhteisöt, joiden määritelmät löydät alta. 

Henkilö, joka on Ilmarisen hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsen, päävastuullinen tilintarkastaja tai näiden puoliso ja edunvalvottava. 

Yhteisö, joka on edellä luetellun Ilmarisen lähipiiriin kuuluvan henkilön määräysvaltayhteisö.  

Liiketoimet vaikutusvaltapiirin kanssa

Ilmarisen vaikutusvaltapiirin kanssa tehtävät merkittävät liiketoimet annetaan tiedoksi hallitukselle. Ilmarisen vaikutusvaltapiirillä tarkoitetaan yhteisöjä, joiden hallituksen jäsen tai varajäsen, toimitusjohtaja tai työntekijä on Ilmarisen hallituksen jäsen ja yhteisöjä, joiden hallituksen jäsen tai varajäsen on Ilmarisen toimitusjohtaja tai johtoryhmän jäsen. 

Julkaisemme lähipiiriliiketoimet 

Pidämme yllä ajantasaista julkista luetteloa merkittävistä lähipiiriliiketoimista, joissa osapuolena on Ilmarisen lähipiiriin kuuluva henkilö tai tämän määräysvaltayhteisö. Liiketoimista julkaisemme osapuolet, tekopäivän, liiketoimen kohteen ja keskeiset ehdot. 

Liiketoimet Ilmarisen johdon ja sen lähipiiriin kuuluvien sekä näiden määräysvaltayhteisöjen kanssa:  

  • meillä ei ole julkaistavia lähipiiriliiketoimia. 

Luetteloa lähipiiristä ja lähipiiriliiketoimista ylläpitää compliance officerimme.