Ilmarisen talouden avainluvut

Alta löytyvään taulukkoon olemme keränneet eläketurvan hoitamisen kannalta olennaisimmat avainlukumme. Voit ladata taulukon tiedot taulukon alapuolelta löytyvästä linkistä.

  2021 2020 2019 2018 2017
Vakuutusmaksut,
milj. e
5 922,0 5 220,5 5 758,3 5 409,9 4 311,6
Maksetut
eläkkeet,
milj. e
6 309,1 6 115,6 6 077,8 5 698,4 4 721,8
Hoitokustannustulolla
katetut liikekulut,
milj. e
126,5 118,7 130,2 148,8 108,9
Hoitokulusuhde,
% 1)
75,1 73,3 70,5 83,2 81,1
Vastuuvelka,
milj. e
46 003,8 43 538,8 42 150,1 40 625,7 33 390,9
Vakavaraisuus-
pääoma,
milj. e* 2)
16 539,1 12 542,3 10 791,8 8 917,7 9 420,7
*suhteessa
vakavaraisuusrajaan
1,9 1,8 1,6 1,6 1,8
Eläkevarat,
milj. e* 3)
61 656,0 54 014,2 51 342,1 46 473,8 39 576,4
*% vastuu velasta 136,7 130,2 126,6 123,7 131,2
Sijoitukset käyvin
arvoin, milj. e
60 772,9 53 284,1 50 527,8 46 024,0 39 355,1
Sijoitustoiminnan
nettotuotto, milj. e
8 086,0 3 528,5 5375,4 -641,6 2 693,4
Sijoitustoiminnan
nettotulo sitoutuneelle
pääomalle, %
15,3 7,1 11,8 -1,4 7,2
Eläkkeensaajia 455 775 458 401 459 932 459 993 336 654
TyEL-palkkasumma,
milj. e
22 874,4 21 505,3 21 923,2 20 568,0 16 708,6
YEL-työtulosumma,
milj. e
1 677,4 1 676,3 1 678,2 1 682,5 1 483,6
TyEL-vakuutuksia 4) 64 436 69 386 70 491 73 370 38 766
TyEL-vakuutettuja 591 197 555 029 609 862 624 800 503 800
YEL-vakuutuksia 76 781 76 147 76 063 74 443 63 052
Vakituinen
henkilöstö 31.12.
596 628 614 649 520

 

1) Vuoden 2015-2016 hoitokulusuhde ei ole vertailukelpoinen aikaisempien vuosien kanssa hoitokustannososaan tehtyjen tariffimuutosten takia. Lisäksi Ilmarinen ja Etera fuusioutuivat vuoden 2018 alussa, vertailutiedot 2015-2017 sisältävät ainoastaan Ilmarisen luvut.
2) Laskettuna kunakin ajankohtana voimassa olleiden säädösten mukaisesti.
3) STM asetuksen (614/2008) 11§:n 10 kohdan mukainen vastuuvelka + vakavaraisuuspääoma. 2016 asti vastuuvelka + arvostuserot.
4) Vakuutussopimuksen tehneiden työnantajien vakuutukset
Ilmarinen ja Etera fuusioutuivat vuoden 2018 alussa. Vuodet 2015-2017 eivät sisällä Eteran lukuja.