Ilmarisen talouden avainluvut

Alta löytyvään taulukkoon olemme keränneet eläketurvan hoitamisen kannalta olennaisimmat avainlukumme. Voit ladata taulukon tiedot taulukon alapuolelta löytyvästä linkistä.

  2022 2021 2020 2019 2018
Vakuutusmaksut,
milj. e
6 558,0 5 922,0 5 220,5 5 758,3 5 409,9
Maksetut
eläkkeet,
milj. e
6 606,0 6 309,1 6 115,6 6 077,8 5 698,4
Hoitokustannustulolla
katetut liikekulut,
milj. e
99,1 126,5 118,7 130,2 148,8
Hoitokulusuhde,
% 1)
63,1 75,1 73,3 70,5 83,2
Vastuuvelka,
milj. e
45 197,8 46 003,8 43 538,8 42 150,1 40 625,7
Vakavaraisuus-
pääoma,
milj. e* 2)
11 777,3 16 539,1 12 542,3 10 791,8 8 917,7
*suhteessa
vakavaraisuusrajaan
1,7 1,9 1,8 1,6 1,6
Eläkevarat,
milj. e* 3)
57 505,1 61 656,0 54 014,2 51 342,1 46 473,8
*% vastuu velasta 125,8 136,7 130,2 126,6 123,7
Sijoitukset käyvin
arvoin, milj. e
56 264,2 60 772,9 53 284,1 50 527,8 46 024,0
Sijoitustoiminnan
nettotuotto, milj. e
-4 009,4 8 086,0 3 528,5 5375,4 -641,6
Sijoitustoiminnan
nettotulo sitoutuneelle
pääomalle, %
-6,6 15,3 7,1 11,8 -1,4
Eläkkeensaajia 458 512 455 775 458 401 459 932 459 993
TyEL-palkkasumma,
milj. e
24 924,2 22 874,4 21 505,3 21 923,2 20 568,0
YEL-työtulosumma,
milj. e
1 705,5 1 677,4 1 676,3 1 678,2 1 682,5
TyEL-vakuutuksia 4) 61 084 64 436 69 386 70 491 73 370
TyEL-vakuutettuja 611 380 591 197 555 029 609 862 624 800
YEL-vakuutuksia 75 240 76 781 76 147 76 063 74 443
Vakituinen
henkilöstö 31.12.
588 596 628 614 649

 

1) Vuoden 2015-2016 hoitokulusuhde ei ole vertailukelpoinen aikaisempien vuosien kanssa hoitokustannososaan tehtyjen tariffimuutosten takia. Lisäksi Ilmarinen ja Etera fuusioutuivat vuoden 2018 alussa, vertailutiedot 2015-2017 sisältävät ainoastaan Ilmarisen luvut.
2) Laskettuna kunakin ajankohtana voimassa olleiden säädösten mukaisesti.
3) STM asetuksen (614/2008) 11§:n 10 kohdan mukainen vastuuvelka + vakavaraisuuspääoma. 2016 asti vastuuvelka + arvostuserot.
4) Vakuutussopimuksen tehneiden työnantajien vakuutukset