Ilmarisen talouden avainluvut

Alta löytyvään taulukkoon olemme keränneet eläketurvan hoitamisen kannalta olennaisimmat avainlukumme.

2023 2022 2021 2020 2019
Vakuutusmaksut,
milj. e
6 822,1 6 558,0 5 922,0 5 220,5 5 758,3
Maksetut
eläkkeet,
milj. e
7 172,7 6 606,0 6 309,1 6 115,6 6 077,8
Hoitokustannustulolla
katetut liikekulut,
milj. e
93,9 99,1 126,5 118,7 130,2
Hoitokulusuhde, suhteessa palkkasummaan ja työtuloon
0,34 0,37 0,5 0,5 0,6
Vastuuvelka,
milj. e
49 266,6 45 197,8 46 003,8 43 538,8 42 150,1
Vakavaraisuus-
pääoma,
milj. e* 1)
12 226,5 11 777,3 16 539,1 12 542,3 10 791,8
*suhteessa
vakavaraisuusrajaan
1,6 1,7 1,9 1,8 1,6
Eläkevarat,
milj. e* 2)
60 306,8 57 505,1 61 656,0 54 014,2 51 342,1
*% vastuu velasta 125,4 125,8 136,7 130,2 126,6
Sijoitukset käyvin
arvoin, milj. e
58 923,5 56 264,2 60 772,9 53 284,1 50 527,8
Sijoitustoiminnan
nettotuotto, milj. e
3 271,7 -4 009,4 8 086,0 3 528,5 5375,4
Sijoitustoiminnan
nettotulo sitoutuneelle
pääomalle, %
5,8 -6,6 15,3 7,1 11,8
Eläkkeensaajia 455 058 458 512 455 775 458 401 459 932
TyEL-palkkasumma,
milj. e
26 050,4 24 924,2 22 874,4 21 505,3 21 923,2
YEL-työtulosumma,
milj. e
1 740,5 1 705,5 1 677,4 1 676,3 1 678,2
TyEL-vakuutuksia 3) 57 041 61 084 64 436 69 386 70 491
TyEL-vakuutettuja 602 069 611 380 591 197 555 029 609 862
YEL-vakuutuksia 73 283 75 240 76 781 76 147 76 063
Vakituinen
henkilöstö 31.12.
588 588 596 628 614

1) Laskettuna kunakin ajankohtana voimassa olleiden säädösten mukaisesti.
2) STM asetuksen (614/2008) 11§:n 10 kohdan mukainen vastuuvelka + vakavaraisuuspääoma. 2016 asti vastuuvelka + arvostuserot.
3) Vakuutussopimuksen tehneiden työnantajien vakuutukset