Ilmarisen talouden avainluvut

Alta löytyvään taulukkoon olemme keränneet eläketurvan hoitamisen kannalta olennaisimmat avainlukumme. Voit ladata taulukon tiedot taulukon alapuolelta löytyvästä linkistä.

  2020 2019 2018 2017 2016
Vakuutusmaksut,
milj. e
5 220,5 5 758,3 5 409,9 4 311,6 4 301,8
Maksetut
eläkkeet,
milj. e
6 115,6 6 077,8 5 698,4 4 721,8 4 594,1
Hoitokustannustulolla
katetut liikekulut,
milj. e
118,7 130,2 148,8 108,9 107,6
Hoitokulusuhde,
% 1)
73,3 70,5 83,2 81,1 74,9
Vastuuvelka,
milj. e
43 538,8 42 150,1 40 625,7 33 390,9 31 458,7
Vakavaraisuus-
pääoma,
milj. e* 2)
12 542,3 10 791,8 8 917,7 9 420,7 8 460,0
*suhteessa
vakavaraisuusrajaan
1,8 1,6 1,6 1,8 2,0
Eläkevarat,
milj. e* 3)
54 014,2 51 342,1 46 473,8 39 576,4 37 422,9
*% vastuu velasta 130,2 126,6 123,7 131,2 129,2
Sijoitukset käyvin
arvoin, milj. e
53 284,1 50 527,8 46 024,0 39 355,1 37 214,4
Sijoitustoiminnan
nettotuotto, milj. e
3 528,5 5375,4 -641,6 2 693,4 1 743,3
Sijoitustoiminnan
nettotulo sitoutuneelle
pääomalle, %
7,1 11,8 -1,4 7,2 4,8
Eläkkeensaajia 458 401 459 932 459 993 336 654 329 323
TyEL-palkkasumma,
milj. e
21 505,3 21 923,2 20 568,0 16 708,6 16 788,0
YEL-työtulosumma,
milj. e
1 676,3 1 678,2 1 682,5 1 483,6 1 470,6
TyEL-vakuutuksia 4) 69 386 70 491 73 370 38 766 38 131
TyEL-vakuutettuja 555 029 609 862 624 800 503 800 502 000
YEL-vakuutuksia 76 147 76 063 74 443 63 052 61 486
Vakituinen
henkilöstö 31.12.
628 614 649 520 540

 

1) Vuoden 2015-2016 hoitokulusuhde ei ole vertailukelpoinen aikaisempien vuosien kanssa hoitokustannososaan tehtyjen tariffimuutosten takia. Lisäksi Ilmarinen ja Etera fuusioutuivat vuoden 2018 alussa, vertailutiedot 2015-2017 sisältävät ainoastaan Ilmarisen luvut.
2) Laskettuna kunakin ajankohtana voimassa olleiden säädösten mukaisesti.
3) STM asetuksen (614/2008) 11§:n 10 kohdan mukainen vastuuvelka + vakavaraisuuspääoma. 2016 asti vastuuvelka + arvostuserot.
4) Vakuutussopimuksen tehneiden työnantajien vakuutukset
Ilmarinen ja Etera fuusioutuivat vuoden 2018 alussa. Vuodet 2015-2017 eivät sisällä Eteran lukuja.