YEL-työtulo yrittäjän eläkevakuutuksen perustana

Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus on yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvan perusta. Eläkkeesi, sosiaaliturvasi ja YEL-maksusi lasketaan YEL-työtulosi mukaan. Tältä sivulta voit lukea YEL-työtulon arvioinnista, määrittelystä ja muuttamisesta, sekä katsoa työtulon rajat.

Mikä on YEL-työtulo ja mihin se vaikuttaa?

YEL-työtulo on työpanoksesi rahallinen arvo. Työtulo ei ole verotettava tulosi, itsellesi maksama palkka eikä yrityksesi tulos tai myynnin määrä.

Työtulon perusteella lasketaan yrittäjyydestäsi kertyvä eläke ja YEL-vakuutusmaksusi. Työtulosi perusteella lasketaan myös Kelan maksamat päivärahat, kuten sairaus- ja vanhempainpäiväraha. Se määrittää myös työttömyysturvasi tason ja vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksesi tason.

Miten arvioin YEL-työtuloni?

Kun arvioit YEL-työtuloasi, mieti se näin: paljonko maksaisit palkkaa toimialallasi vuoden ajalta yhtä ammattitaitoiselle henkilölle kuin itse olet, jos hän tekisi työsi.

Yrittäjän työtulo määritetään aina vuositasolla riippumatta YEL-vakuutuksen alkamisajankohdasta. Jos YEL-vakuutuksesi alkaa esimerkiksi 1.3.2024, arvioi työtulosi ajalle 1.3.2024 – 28.2.2025.

Alla olevalla työtulosuosituslaskurilla voit arvioida itsellesi suuntaa-antavan työtulosuosituksen. Suositus perustuu liikevaihtoarvioosi ja toimialaasi. Suosituksen lisäksi laskuri antaa 30 prosentin liikkumavaran, jonka verran suosituksesta voi poiketa alaspäin tai ylöspäin. Kaikki eläkeyhtiöt hyödyntävät yhteistä Eläketurvakeskuksen laskentapalvelua.

Kun haet vakuutusta tai muutat työtuloasi verkkopalvelussamme, voit antaa enemmän tietoa yritystoimintasi laadusta ja laajuudesta. Palvelussa näkyvässä työtulosuosituksessa on huomioitu mahdolliset muusta työstä saamasi ansiot.

Laske työtulosuositus

Laskurilla voit laskea toimialakohtaisesti suuntaa-antavan työtulosuosituksen kokoaikaiselle yrittäjyydelle. Käytä laskuria näin:

  1. Syötä arvio tulevasta 12 kuukauden liikevaihdostasi.
  2. Valitse alasvetovalikosta päätoimialasi.
  3. Paina painiketta "Laske suositus".

Suosituksesi

 €/vuosi

Suosituksessa on +- 30 % liikkumavara. Antamiesi tietojen perusteella suosittelemme asettamaan työtulosi välille  €/vuosi

YEL-työtulosi vaikuttaa yrittäjyydestäsi kertyvän eläkkeen määrään. Se vaikuttaa myös muuhun sosiaaliturvaasi kuten vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksesi korvauksiin, Kelan päivärahoihin ja työttömyysturvaasi.

Milloin työtulosuosituksesta voi poiketa?

Jos laskurin antama työtulosuositus ja suositusta enintään 30 prosenttia suurempi tai pienempi liikkumavara eivät ota riittävästi huomioon työpanoksesi arvoa, voidaan työtulosuosituksesta poiketa perustellusta syystä. Alta voit lukea näistä syistä tarkemmin. Jos haettava työtulosi poikkeaa suosituksen liikkumavarasta, pyydämme sinulta lisätietoja tilanteestasi.

Eläkeyhtiöt noudattavat Eläketurvakeskuksen YEL-lain soveltamisohjeita, joissa kuvataan tilanteet, joissa työtulosuosituksesta voi poiketa. Syitä voivat olla:

  • Yrittäjän sivutoimisuus, kausiluonteisuus tai osa-aikaisuus
  • Yrittäjän vähäiset tai keskimääräistä suuremmat työtunnit
  • Tehtävien poikkeava luonne (esim. avustavat tehtävät, yrittäjän perheenjäsenet)
  • Työntekijöiden lukumäärä
  • Korkein alaiselle maksettu palkka
  • Yrittäjän ansiotuloina verotetut palkat, luontoisedut tai muut todelliset ansiot, kun ne ovat työtulosuositusta suurempia

Mikä on minimi- ja maksimi YEL-työtulo?

YEL-työtulolla on alaraja ja yläraja, joista puhutaan puhekielessä myös minimi YEL-työtulona ja maksimi YEL-työtulona. Rajat muuttuvat vuosittain sosiaali- ja terveysministeriössä vahvistetun palkkakertoimen mukaisesti.

Vuonna 2023 alaraja on 8 575,45 euroa ja yläraja 194 750 euroa. Vuonna 2024 alaraja on 9 010,28 euroa ja yläraja 204 625 euroa. 

YEL-työtulon alaraja ja yläraja vuonna 2024

Vuonna 2024 euroa / vuosi  
Yrittäjätoiminta pitää vakuuttaa,
jos yrittäjän työpanoksen arvo on vähintään
9 010,28
Yrittäjän työtulon yläraja on 204 625,00
Yrittäjän työssäoloehdon täyttävällä yrittäjällä on mahdollisuus
Kelan peruspäivärahaan tai työttömyyskassan jäsenenä
ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan, jos työtulo on vähintään 
14 803,00 (14 088,00 vuonna 2023)
Yrittäjä voi liittyä Yrittäjäkassan jäseneksi,
jos työtulo on vähintään
14 803,00 (14 088,00 vuonna 2023)

 

Miten YEL-työtulo vaikuttaa toimeentulooni eri elämäntilanteissa?

Alla olevasta taulukosta näet, mihin Kelan etuuksiin tai muiden tahojen maksamiin korvauksiin YEL-työtulosi vaikuttaa. 

Päivärahan kerryttämiseksi työtulosi on oltava vähintään 14 088 € vuonna 2023 ja 14 803 € vuonna 2024. 

Tilanne Mitä etuutta haetaan Työtulon vaikutus etuuteen Kuka maksaa etuuden
Sairastut Sairauspäiväraha Päiväraha perustuu työtuloosi Kela
Saat lapsen Vanhempainpäiväraha Päiväraha perustuu työtuloosi Kela
Menetät työkykysi tapaturman tai sairauden takia Ammatillinen kuntoutus ja/tai työkyvyttömyyseläke Korvaus perustuu työtuloosi Työeläkevakuutusyhtiö
Menetät työkykysi tai menehdyt tapaturman takia Korvaus tapaturmavakuutuksesta: päiväraha, kuntoutus, perhe-eläke ym. Korvaus perustuu summaan, joka on enintään työtulosi suuruinen Vahinkovakuutusyhtiö
Menetät työsi Peruspäiväraha Päivärahan kerryttämiseksi työtulosi on oltava vähintään 14 803 € vuonna 2024 (14 088 € vuonna 2023) Kela
Menetät työsi Työmarkkinatuki Tarveharkintainen tuki silloin, kun et saa peruspäivärahaa Kela
Menetät työsi Ansiopäiväraha Päivärahan kerryttämiseksi työtulosi on oltava vähintään 14 803 € vuonna 2024 (14 088 € vuonna 2023). Yrittäjäkassa
Vähennät työntekoa tai haluat osan eläkkeestäsi Osittainen varhennettu vanhuuseläke Eläke on 25 tai 50 prosenttia eläkkeen alkamista edeltävän vuoden loppuun mennessä karttuneesta eläkkeestä Työeläkevakuutusyhtiö
Ikäännyt Vanhuuseläke tai työuraeläke (tietyin ehdoin) Eläke perustuu työtuloosi Työeläkevakuutusyhtiö
Menehdyt Perhe-eläke Eläke perustuu työtuloosi Työeläkevakuutusyhtiö