YEL-työtulo yrittäjän eläkevakuutuksen perustana

Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus on yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvan perusta. Eläkkeesi, sosiaaliturvasi ja YEL-maksusi lasketaan YEL-työtulosi mukaan. Tältä sivulta voit lukea YEL-työtulon arvioinnista, määrittelystä ja muuttamisesta, sekä katsoa työtulon rajat.

Mikä on YEL-työtulo ja mihin se vaikuttaa?

YEL-työtulo on työpanoksesi rahallinen arvo. Työtulon perusteella lasketaan yrittäjyydestäsi kertyvä eläke ja YEL-vakuutusmaksusi. Työtulosi perusteella lasketaan  myös Kelan maksamat päivärahat, kuten sairaus- ja vanhempainpäiväraha. Se määrittää  myös työttömyysturvasi tason ja vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksesi tason.

Miten arvioin YEL-työtuloni?

Kun arvioit YEL-työtuloasi, mieti se näin: paljonko maksaisit palkkaa toimialallasi vuoden ajalta yhtä ammattitaitoiselle henkilölle kuin itse olet, jos hän tekisi työsi. Huomaathan, että YEL-työtulo ei tarkoita verotettavia tulojasi eikä itsellesi maksamaasi palkkaa yrittäjänä. Työtulo ei myöskään määräydy yrityksesi tuloksen tai pelkän liikevaihdon perusteella, eikä se ole riippuvainen yritystoimintasi kannattavuudesta.

Yrittäjän työtulo määritetään aina vuositasolla riippumatta YEL-vakuutuksen alkamisajankohdasta. Jos YEL-vakuutuksesi alkaa esimerkiksi 1.3.2023, arvioi työtulosi ajalle 1.3.2023 – 28.2.2024.

Kun haet vakuutusta tai muutat työtuloasi verkkopalvelussamme, saat apua työtulon arviointiin. Palvelussa saat toimialaasi ja liikevaihtoarvioosi pohjautuvan työtulosuosituksen ja sen liikkumavaran kokoaikaiseen työhön. Liikkumavara tarkoittaa 30 prosenttia suositusta pienempää alarajaa ja 30 prosenttia suositusta suurempaa ylärajaa. Jos hakemasi työtulo poikkeaa enemmän kuin 30 prosenttia suosituksestamme, pyydämme sinulta lisätietoja. Kerromme myöhemmin tällä sivulla tilanteista, jotka voivat vaikuttaa työtulosuositukseen.

Katso alta havainnollistava video YEL-työtulosta.

Milloin työtulosuosituksesta voi poiketa?

Liikkumavarasta voi poiketa perustelluista syistä. Alta voit lukea näistä syistä tarkemmin.

Jos työtulosuositus ja suositusta enintään 30 prosenttia suurempi tai pienempi liikkumavara eivät ota huomioon riittävästi yrittäjän työpanoksen arvoa, voidaan työtulosuosituksesta poiketa perustellusta syystä. Eläkeyhtiöt noudattavat Eläketurvakeskuksen YEL-lain soveltamisohjeita, joissa kuvataan tilanteet, joissa työtulosuosituksesta voi poiketa. Syitä voivat olla:

  • Yrittäjän sivutoimisuus, kausiluonteisuus tai osa-aikaisuus
  • Yrittäjän vähäiset tai keskimääräistä suuremmat työtunnit
  • Tehtävien poikkeava luonne (esim. avustavat tehtävät, yrittäjän perheenjäsenet)
  • Työntekijöiden lukumäärä
  • Korkein alaiselle maksettu palkka
  • Yrittäjän ansiotuloina verotetut palkat, luontoisedut tai muut todelliset ansiot, kun ne ovat työtulosuositusta suurempia

Eläketurvakeskuksen työtulosuosituksen laskentapalvelu tarjoaa yhdenmukaisen lähtökohdan työtulon arvioinnille, mikä poistaa vaihtelua eri eläkevakuuttajien välillä.

YEL-työtulon alaraja ja yläraja

YEL-työtulolla on alaraja ja yläraja, joista puhutaan puhekielessä myös minimi YEL-työtulona ja maksimi YEL-työtulona. Rajat muuttuvat vuosittain sosiaali- ja terveysministeriössä vahvistetun palkkakertoimen mukaisesti.

Vuonna 2023 alaraja on 8 575,45 euroa ja yläraja 194 750 euroa.

YEL-työtulon rajat vuonna 2023

Vuonna 2023 euroa / vuosi  
Yrittäjätoiminta pitää vakuuttaa,
jos yrittäjän työpanoksen arvo on vähintään
8 575,45
Yrittäjän työtulon yläraja on 194 750,00
Yrittäjän työssäoloehdon täyttävällä yrittäjällä on mahdollisuus
Kelan peruspäivärahaan tai työttömyyskassan jäsenenä
ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan, jos työtulo on vähintään 
14 088,00 (13 573,00 vuonna 2022)
Yrittäjä voi liittyä Yrittäjäkassan jäseneksi,
jos työtulo on vähintään
14 088,00 (13 573,00 vuonna 2022)

 

Miten YEL-työtulo vaikuttaa toimeentulooni eri elämäntilanteissa?

Allla olevasta taulukosta näet, mihin Kelan etuuksiin tai muiden tahojen maksamiin korvauksiin YEL-työtulosi vaikuttaa. 

Päivärahan kerryttämiseksi työtulosi on oltava vähintään 14 088 € vuonna 2023.

Tilanne Mitä etuutta haetaan Työtulon vaikutus etuuteen Kuka maksaa etuuden
Sairastut Sairauspäiväraha Päiväraha perustuu työtuloosi Kela
Saat lapsen Vanhempainpäiväraha Päiväraha perustuu työtuloosi Kela
Menetät työkykysi tapaturman tai sairauden takia Ammatillinen kuntoutus ja/tai työkyvyttömyyseläke Korvaus perustuu työtuloosi Työeläkevakuutusyhtiö
Menetät työkykysi tai menehdyt tapaturman takia Korvaus tapaturmavakuutuksesta: päiväraha, kuntoutus, perhe-eläke ym. Korvaus perustuu summaan, joka on enintään työtulosi suuruinen Vahinkovakuutusyhtiö
Menetät työsi Peruspäiväraha Päivärahan kerryttämiseksi työtulosi on oltava vähintään 14 088 € vuonna 2023 Kela
Menetät työsi Työmarkkinatuki Tarveharkintainen tuki silloin, kun et saa peruspäivärahaa Kela
Menetät työsi Ansiopäiväraha Päivärahan kerryttämiseksi työtulosi on oltava vähintään 14 088 € vuonna 2023 Yrittäjäkassa
Vähennät työntekoa tai haluat osan eläkkeestäsi Osittainen varhennettu vanhuuseläke Eläke on 25 tai 50 prosenttia eläkkeen alkamista edeltävän vuoden loppuun mennessä karttuneesta eläkkeestä Työeläkevakuutusyhtiö
Ikäännyt Vanhuuseläke tai työuraeläke (tietyin ehdoin) Eläke perustuu työtuloosi Työeläkevakuutusyhtiö
Menehdyt Perhe-eläke Eläke perustuu työtuloosi Työeläkevakuutusyhtiö