YEL-työtulo vakuutuksen perustana

Yrittäjän eläkevakuutus (YEL) on yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvan perusta. YEL-vakuutus turvaa toimeentulosi silloin, jos sairastut, menetät työkykysi tai jäät perhevapaalle. Eläkkeesi, sosiaaliturvasi ja YEL-maksusi lasketaan arvioimasi YEL-työtulon mukaan.

Mikä on YEL-työtulo?

YEL-työtulo tarkoittaa arviotasi työpanoksesi rahallisesta arvosta. YEL-työtuloa voisi siis kuvata hintalapuksi, jonka annat omille työtunneillesi. YEL-työtulo ei tarkoita verotettavia tulojasi eikä itsellesi maksamaasi palkkaa. Työtulo ei ole myöskään yrityksesi tulos tai liikevaihto, eikä se ole riippuvainen yritystoimintasi kannattavuudesta.

YEL-työtulo määritetään aina vuositasolla riippumatta YEL-vakuutuksesi alkamisajankohdasta. Jos esimerkiksi otat YEL-vakuutuksen niin että se tulee voimaan 1.6.2020, arvioi työtulosi ajalle 1.6.2020 – 31.5.2021.

Miten arvioin YEL-työtuloni määrän?

Yrittäjänä arvioit YEL-työtulosi itse. Työtulo kannattaa määritellä alusta asti sopivalle tasolle, työpanostasi vastaavaksi, koska sen mukaan lasketaan yrittäjyydestäsi kertyvä eläke ja YEL-vakuutusmaksusi. Työtulo huomioidaan myös yrittäjän sosiaaliturvassa eli esimerkiksi sairauspäivärahan, vanhempainpäivärahan ja työttömyyskorvauksen määrää laskettaessa.   

Arvioi työtulosi vähintään sen suuruiseksiminkä verran maksaisit palkkaa saman ammattitaidon omaavalle henkilölle vuositasolla. Lyhyesti sanottuna: työtulo on se määrä, jonka maksaisit toiselle, jos hän tekisi työsi.    

Huomioi työtulosi arvioinnissa työskentelytuntiesi määrä, yrityksesi liikevaihto sekä toimintasi mahdollinen kausiluonteisuus. Samaan työtuloon lasketaan mukaan kaikki yrittäjänä tekemäsi työ. Tarvitset siis ainoastaan yhden YEL-vakuutuksen, vaikka sinulla olisi useampi yritys.    

Jos haluat apua YEL-työtulosi arviointiin, kokeile Ilmarisen YEL-laskuria. 
Tutustu myös Eläketurvakeskuksen työtulo-oppaaseen (tyoelakelakipalvelu.fi).

YEL-laskurilla näet helposti, miten työtulosi vaikuttaa vakuutuksen hintaan. Laskurin avulla saat arvion vakuutusmaksustasi ja sosiaaliturvasi tasosta.

Siirry YEL-laskuriin

YEL-työtulon ala- ja yläraja

YEL-työtulolla on ala- ja yläraja. Rajat muuttuvat vuosittain sosiaali- ja terveysministeriössä vahvistetun palkkakertoimen mukaisesti. Kun työtulosi on vähintään YEL-alarajan suuruinen, sinulla on velvollisuus ottaa YEL-vakuutus. Vuonna 2020 alaraja on 7 958,99 euroa ja yläraja 180 750 euroa. Jotta saat kohtuullisen eläke- ja sosiaaliturvan, suosittelemme päätoimiselle yrittäjälle vähintään 20 000 – 30 000 euron työtuloa.

YEL-työtulon vuosittaiset rajat

Vuonna 2020 € / vuosi  
Yrittäjätoiminta pitää vakuuttaa,
jos yrittäjän työpanoksen arvo on vähintään
 7 958,99   
Yrittäjän työtulon yläraja on 180 750,00

Yrittäjän työssäoloehdon täyttävällä yrittäjällä on mahdollisuus
Kelan peruspäivärahaan tai työttömyyskassan jäsenenä
asiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan, jos työtulo on vähintään 
13 076,00
Yrittäjä voi liittyä Yrittäjäkassan jäseneksi,
jos työtulo on vähintään
13 076,00

 

Milloin muutan YEL-työtuloani?

Muuta YEL-työtuloasi, jos yrittäjänä työskentelyssäsi tapahtuu muutoksia. Jos esimerkiksi sivutoiminen yrittäjyytesi muuttuu kokopäiväiseksi tai laajennat yrittäjätoimintaasi, suurenna työtuloasi. Jos taas työskentelet yrityksessäsi aiempaa vähemmän, pienennä työtuloasi. Aina kun teet muutoksen YEL-työtuloosi, muutat samalla eläke- ja sosiaaliturvaasi ja YEL-vakuutusmaksuasi.

Voit muuttaa työtuloasi vain ilmoitushetkestä eteenpäin, joten yrittäjätoiminnan muutoksiin on hyvä reagoida heti. Muut kuin yritystoiminnassa ja työskentelyssä tapahtuneet muutokset, kuten korkeampien sosiaalietuuksien saaminen, eivät ole peruste työtulon muuttamiselle.

Miten YEL-työtulo vaikuttaa toimeentulooni eri elämäntilanteissa?

Oheisesta taulukosta näet, mihin Kelan etuuksiin tai muiden tahojen maksamiin korvauksiin YEL-työtulosi vaikuttaa. 

Tilanne Tätä haetaan Työtulon vaikutus Kuka maksaa
Sairastut Sairauspäiväraha Päiväraha perustuu työtuloosi Kela
Saat lapsen Vanhempainpäiväraha Päiväraha perustuu työtuloosi Kela
Menetät työkykysi tapaturman tai sairauden takia Ammatillinen kuntoutus ja/tai työkyvyttömyyseläke Korvaus perustuu työtuloosi Työeläkevakuutusyhtiö
Menetät työkykysi tai menehdyt tapaturman takia Korvaus tapaturmavakuutuksesta: päiväraha, kuntoutus, perhe-eläke ym. Korvaus perustuu summaan, joka on enintään työtulosi suuruinen Vahinkovakuutusyhtiö
Menetät työsi Peruspäiväraha Päivärahan kerryttämiseksi työtulosi on oltava vähintään 13 076€ vuonna 2020 Kela
Menetät työsi Työmarkkinatuki Tarveharkintainen tuki silloin, kun et saa peruspäivärahaa Kela
Menetät työsi Ansiopäiväraha Päivärahan kerryttämiseksi työtulosi on oltava vähintään 13 076€ vuonna 2020 Yrittäjäkassa
Vähennät työntekoa tai haluat osan eläkkeestäsi Osittainen varhennettu vanhuuseläke Eläke on 25 tai 50 prosenttia eläkkeen alkamista edeltävän vuoden loppuun mennessä karttuneesta eläkkeestä Työeläkevakuutusyhtiö
Ikäännyt Vanhuuseläke tai työuraeläke (tietyin ehdoin) Eläke perustuu työtuloosi Työeläkevakuutusyhtiö
Menehdyt Perhe-eläke Eläke perustuu työtuloosi Työeläkevakuutusyhtiö

 

YEL-työtulo ja yrittäjän sosiaaliturva

Yrittäjän sosiaaliturva, kuten sairauspäiväraha, vanhempainpäiväraha ja työttömyysturva, perustuvat YEL-työtuloon.

Lue lisää yrittäjän sosiaaliturvasta