YEL-työtulo yrittäjän eläkevakuutuksen perustana

Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus on yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvan perusta. YEL-vakuutus turvaa toimeentulosi silloin, jos sairastut, menetät työkykysi tai jäät perhevapaalle. Eläkkeesi, sosiaaliturvasi ja YEL-maksusi lasketaan YEL-työtulosi mukaan.

Miten YEL-työtulo määritellään?

YEL-työtulon tulee vastata työpanoksesi rahallista arvoa. YEL-työtulo ei siis tarkoita verotettavia tulojasi eikä itsellesi maksamaasi palkkaa. Työtulo ei myöskään määräydy yrityksesi tuloksen tai pelkän liikevaihdon mukaan. Se ei myöskään ole riippuvainen yritystoimintasi kannattavuudesta.

YEL-työtulo määritetään aina vuositasolla riippumatta YEL-vakuutuksesi alkamisajankohdasta. Jos vakuutuksesi alkaa esimerkiksi 1.3.2022, arvioi työtulo ajalle 1.3.2022 – 28.2.2023.

Kausiluonteinen yrittäjä – huomioi tämä YEL-työtulossasi

Jos toimit yrittäjänä kausiluonteisesti vain osan aikaa vuodesta, sinulla pitää olla YEL-vakuutus, jos sama kausiluonteinen toiminta jatkuu vuosittain ja muut YEL-vakuuttamisen edellytykset täyttyvät. Pidä YEL-vakuutus tällöin voimassa jatkuvana ja ympärivuotisena. Arvioi YEL-työtulosi työskentelykuukausiesi työmäärän perusteella. Jos esimerkiksi työskentelet vuoden aikana viiden kuukauden ajan, on työtulosi yhtä suuri kuin työpanoksesi arvo näiden kuukausien aikana.

Miten YEL-työtulo arvioidaan ja vahvistetaan?

Kun otat YEL-vakuutuksen, suosittelemme toimialasi ja ilmoittamasi liikevaihdon perusteella sinulle työtulon määrän euroina. Kerromme myös, minkä suurunen työtulosi tulisi vähintään olla. Suositus perustuu yrityksesi toimialan työntekijöiden palkkatietoon ja yrityksesi ja toimialasi liikevaihtotietoon.Työtulossasi huomioidaan myös toimintasi mahdollinen kausiluonteisuus.

Työtulon perusteella lasketaan yrittäjyydestäsi kertyvä eläke ja YEL-vakuutusmaksusi. Vahvistetun työtulosi perusteella lasketaan  myös Kelan maksamat päivärahat, kuten sairaus- ja vanhempainpäiväraha. Lisäksi työtulo määrittää  työttömyysturvasi tason.

Työtulosi tulee vastata vähintään sellaista palkkaa, jota toimialallasi maksettaisiin vuoden ajalta yhtä ammattitaitoiselle henkilölle kuin itse olet. Yleisesti ottaen työtulosi ei voi olla pienempi kuin korkein palkka, jota maksat työntekijällesi. 

Samaan työtuloon lasketaan mukaan kaikki yrittäjänä tekemäsi työ. Tarvitset siis ainoastaan yhden YEL-vakuutuksen, vaikka sinulla olisi useampi yritys.   

Tutustu myös toimialakohtaisiin työtulosuositusten esimerkkeihin.

Toimialat voit tarkistaa Tilastokeskuksesta tai y-tunnuksesi perusteella Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä.

YEL-laskurin avulla saat arvion eläkkeestäsi, sosiaaliturvasi tasosta ja vakuutusmaksustasi.

Siirry YEL-laskuriin

YEL-työtulon alaraja ja yläraja

YEL-työtulolla on alaraja ja yläraja. Rajat muuttuvat vuosittain sosiaali- ja terveysministeriössä vahvistetun palkkakertoimen mukaisesti. Kun työtulosi on vähintään YEL-alarajan suuruinen, sinulla on velvollisuus ottaa YEL-vakuutus. Vuonna 2023 alaraja on 8 575,45 euroa ja yläraja 194 750 euroa. Vuonna 2022 alaraja on 8261,71 euroa ja yläraja 187 625 euroa. 

YEL-työtulon rajat vuonna 2023

Vuonna 2023 € / vuosi  
Yrittäjätoiminta pitää vakuuttaa,
jos yrittäjän työpanoksen arvo on vähintään
8 575,45
Yrittäjän työtulon yläraja on 194 750,00
Yrittäjän työssäoloehdon täyttävällä yrittäjällä on mahdollisuus
Kelan peruspäivärahaan tai työttömyyskassan jäsenenä
asiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan, jos työtulo on vähintään 
14 088,00 (13 573,00 vuonna 2022)
Yrittäjä voi liittyä Yrittäjäkassan jäseneksi,
jos työtulo on vähintään
14 088,00 (13 573,00 vuonna 2022)

 

Miten YEL-työtulo vaikuttaa toimeentulooni eri elämäntilanteissa?

Oheisesta taulukosta näet, mihin Kelan etuuksiin tai muiden tahojen maksamiin korvauksiin YEL-työtulosi vaikuttaa. 

Tilanne Tätä haetaan Työtulon vaikutus Kuka maksaa
Sairastut Sairauspäiväraha Päiväraha perustuu työtuloosi Kela
Saat lapsen Vanhempainpäiväraha Päiväraha perustuu työtuloosi Kela
Menetät työkykysi tapaturman tai sairauden takia Ammatillinen kuntoutus ja/tai työkyvyttömyyseläke Korvaus perustuu työtuloosi Työeläkevakuutusyhtiö
Menetät työkykysi tai menehdyt tapaturman takia Korvaus tapaturmavakuutuksesta: päiväraha, kuntoutus, perhe-eläke ym. Korvaus perustuu summaan, joka on enintään työtulosi suuruinen Vahinkovakuutusyhtiö
Menetät työsi Peruspäiväraha Päivärahan kerryttämiseksi työtulosi on oltava vähintään 13 573 € vuonna 2022 (14 088 € vuonna 2023) Kela
Menetät työsi Työmarkkinatuki Tarveharkintainen tuki silloin, kun et saa peruspäivärahaa Kela
Menetät työsi Ansiopäiväraha Päivärahan kerryttämiseksi työtulosi on oltava vähintään 13 573 € vuonna 2022 (14 088 € vuonna 2023) Yrittäjäkassa
Vähennät työntekoa tai haluat osan eläkkeestäsi Osittainen varhennettu vanhuuseläke Eläke on 25 tai 50 prosenttia eläkkeen alkamista edeltävän vuoden loppuun mennessä karttuneesta eläkkeestä Työeläkevakuutusyhtiö
Ikäännyt Vanhuuseläke tai työuraeläke (tietyin ehdoin) Eläke perustuu työtuloosi Työeläkevakuutusyhtiö
Menehdyt Perhe-eläke Eläke perustuu työtuloosi Työeläkevakuutusyhtiö