YEL-työtulo yrittäjän eläkevakuutuksen perustana

Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus on yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvan perusta. YEL-vakuutus turvaa toimeentulosi silloin, jos sairastut, menetät työkykysi tai jäät perhevapaalle. Eläkkeesi, sosiaaliturvasi ja YEL-maksusi lasketaan YEL-työtulosi mukaan.

Mikä on YEL-työtulo?

YEL-työtulon tulee vastata työpanoksesi rahallista arvoa. YEL-työtulo ei tarkoita verotettavia tulojasi eikä itsellesi maksamaasi palkkaa. Työtulo ei ole myöskään yrityksesi tulos tai liikevaihto, eikä se ole riippuvainen yritystoimintasi kannattavuudesta.

YEL-työtulo määritetään aina vuositasolla riippumatta YEL-vakuutuksesi alkamisajankohdasta. Jos vakuutuksesi alkaa esimerkiksi 1.3.2021, työtulo arvioidaan ja vahvistetaan ajalle 1.3.2021 – 28.2.2022.

Kausiluonteinen yrittäjä – huomioi tämä YEL-työtulossasi

Jos toimit yrittäjänä kausiluonteisesti vain osan aikaa vuodesta, sinulla pitää olla YEL-vakuutus, jos sama kausiluonteinen toiminta jatkuu vuosittain ja muut YEL-vakuuttamisen edellytykset täyttyvät. Pidä YEL-vakuutus tällöin voimassa jatkuvana ja ympärivuotisena. Arvioi YEL-työtulosi työskentelykuukausiesi työmäärän perusteella. Jos esimerkiksi työskentelet vuoden aikana viiden kuukauden ajan, on työtulosi yhtä suuri kuin työpanoksesi arvo näiden kuukausien aikana.

Miten YEL-työtulo arvioidaan ja vahvistetaan?

Kun otat YEL-vakuutuksen, vahvistamme sinulle työpanostasi vastaavan vuotuisen työtulon. Työtulossasi huomioidaan yrityksesi liikevaihtoarvio, palkkataso toimialallasi, työskentelytuntiesi määrä, sekä toimintasi mahdollinen kausiluonteisuus.

Työtulon perusteella lasketaan yrittäjyydestäsi kertyvä eläke ja YEL-vakuutusmaksusi. Vahvistetun työtulosi perusteella lasketaan  myös Kelan maksamat päivärahat, kuten sairaus- ja vanhempainpäiväraha. Lisäksi työtulo määrittää  työttömyysturvasi tason.

Työtulosi tulee vastata vähintään sellaista palkkaa, jota toimialallasi maksettaisiin vuoden ajalta yhtä ammattitaitoiselle henkilölle kuin itse olet. Yleisesti ottaen työtulosi ei voi olla pienempi kuin korkein palkka, jota maksat työntekijällesi. Työtulossasi huomioidaan myös yrityksesi liikevaihtoarvio.

Työtulossasi huomioidaan työskentelytuntiesi määrä, yrityksesi liikevaihto sekä toimintasi mahdollinen kausiluonteisuus. Samaan työtuloon lasketaan mukaan kaikki yrittäjänä tekemäsi työ. Tarvitset siis ainoastaan yhden YEL-vakuutuksen, vaikka sinulla olisi useampi yritys.   

Tutustu myös Eläketurvakeskuksen työtulo-oppaaseen (tyoelakelakipalvelu.fi).

YEL-laskurin avulla saat arvion eläkkeestäsi, sosiaaliturvasi tasosta ja vakuutusmaksustasi.

Siirry YEL-laskuriin

YEL-työtulon ala- ja yläraja

YEL-työtulolla on ala- ja yläraja. Rajat muuttuvat vuosittain sosiaali- ja terveysministeriössä vahvistetun palkkakertoimen mukaisesti. Kun työtulosi on vähintään YEL-alarajan suuruinen, sinulla on velvollisuus ottaa YEL-vakuutus. Vuonna 2022 alaraja on 8 261,71 ja yläraja 187 625. Vuonna 2021 alaraja on 8 063,57 euroa ja yläraja 183 125 euroa. 

YEL-työtulon vuosittaiset rajat

Vuonna 2022 € / vuosi  
Yrittäjätoiminta pitää vakuuttaa,
jos yrittäjän työpanoksen arvo on vähintään
8 261,71
Yrittäjän työtulon yläraja on 187 625,00
Yrittäjän työssäoloehdon täyttävällä yrittäjällä on mahdollisuus
Kelan peruspäivärahaan tai työttömyyskassan jäsenenä
asiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan, jos työtulo on vähintään 
13 573,00
Yrittäjä voi liittyä Yrittäjäkassan jäseneksi,
jos työtulo on vähintään
13 573,00

 

Miten YEL-työtulo vaikuttaa toimeentulooni eri elämäntilanteissa?

Oheisesta taulukosta näet, mihin Kelan etuuksiin tai muiden tahojen maksamiin korvauksiin YEL-työtulosi vaikuttaa. 

Tilanne Tätä haetaan Työtulon vaikutus Kuka maksaa
Sairastut Sairauspäiväraha Päiväraha perustuu työtuloosi Kela
Saat lapsen Vanhempainpäiväraha Päiväraha perustuu työtuloosi Kela
Menetät työkykysi tapaturman tai sairauden takia Ammatillinen kuntoutus ja/tai työkyvyttömyyseläke Korvaus perustuu työtuloosi Työeläkevakuutusyhtiö
Menetät työkykysi tai menehdyt tapaturman takia Korvaus tapaturmavakuutuksesta: päiväraha, kuntoutus, perhe-eläke ym. Korvaus perustuu summaan, joka on enintään työtulosi suuruinen Vahinkovakuutusyhtiö
Menetät työsi Peruspäiväraha Päivärahan kerryttämiseksi työtulosi on oltava vähintään 13 573 € vuonna 2022 Kela
Menetät työsi Työmarkkinatuki Tarveharkintainen tuki silloin, kun et saa peruspäivärahaa Kela
Menetät työsi Ansiopäiväraha Päivärahan kerryttämiseksi työtulosi on oltava vähintään 13 573 € vuonna 2022 Yrittäjäkassa
Vähennät työntekoa tai haluat osan eläkkeestäsi Osittainen varhennettu vanhuuseläke Eläke on 25 tai 50 prosenttia eläkkeen alkamista edeltävän vuoden loppuun mennessä karttuneesta eläkkeestä Työeläkevakuutusyhtiö
Ikäännyt Vanhuuseläke tai työuraeläke (tietyin ehdoin) Eläke perustuu työtuloosi Työeläkevakuutusyhtiö
Menehdyt Perhe-eläke Eläke perustuu työtuloosi Työeläkevakuutusyhtiö