FöPL-arbetsinkomsten utgör grunden för din försäkring

En pensionsförsäkring för företagare (FöPL) utgör grunden för företagarens pensionsskydd och sociala trygghet. FöPL-försäkringen ger dig ekonomisk trygghet om du blir sjuk, förlorar din arbetsförmåga eller tar familjeledigt. Din pension, dina sociala förmåner och din FöPL-avgift beräknas enligt FöPL-arbetsinkomsten du uppskattat för dig själv.

Vad är FöPL-arbetsinkomst?

Med FöPL-arbetsinkomst avses din uppskattning på det penningmässiga värdet av dina arbetsinsatser. Den kan beskrivas som en prislapp som du sätter på dina arbetstimmar. FöPL-arbetsinkomsten är inte samma som dina beskattningsbara inkomster eller lönen du tar ut. Arbetsinkomsten beror inte heller på ditt företags resultat, omsättning eller lönsamhet.

FöPL-arbetsinkomsten fastställs alltid för ett år oavsett när du tecknat din FöPL-försäkring. Om du till exempel tecknar en FöPL-försäkring som gäller från 1.6.2020 ska du uppskatta din arbetsinkomst för tiden 1.6.2020–31.5.2021.

 

Hur uppskattar jag min FöPL-arbetsinkomst?

Som företagare är det upp till dig själv att uppskatta din FöPL-arbetsinkomst. Det klokaste är att fastställa arbetsinkomsten på en lämplig nivå som motsvarar dina arbetsinsatser från första början, eftersom arbetsinkomsten ligger till grund för din pensionstillväxt och dina FöPL-avgifter. Som företagare påverkar arbetsinkomsten även dina sociala förmåner, till exempel sjuk- och föräldradagpenning eller arbetslöshetsförmåner.

Arbetsinkomsten ska vara minst lika stor som årslönen du skulle betala ut till en person med samma yrkeskunskaper. Kort sagt arbetsinkomsten är beloppet du skulle betala någon annan för ditt arbete.

När du fastställer arbetsinkomsten gäller det även att beakta antalet arbetstimmar, företagets omsättning och eventuella säsongsvariationer i din verksamhet. Arbetsinkomsten omfattar allt arbete du utför som företagare. Du behöver med andra ord bara en FöPL-försäkring även om du har flera företag.

Om du behöver hjälp med att uppskatta arbetsinkomsten, pröva Ilmarinens FöPL-räknar.

Ta även en titt på Pensionsskyddscentralens handbok om företagarens arbetsinkomst där du hittar rekommendationer för olika branscher.

Uppskatta FöPL-arbetsinkomsten med vår FöPL-räknare.

Gå till FöPL-räknaren

Nedre och övre gräns för arbetsinkomsten

FöPL-arbetsinkomsten har en nedre och en övre gräns. Gränserna varierar från år till år enligt en lönekoefficient som fastställs av Social- och hälsovårdsministeriet. Om din FöPL-arbetsinkomst når upp till den nedre gränsen är du skyldig att teckna en FöPL-försäkring. År 2020 är den nedre gränsen 7 958,99 euro och den övre 180 750 euro. För att få tillräckligt i pension och sociala förmåner rekommenderar vi en arbetsinkomst på minst 20 000–30 000 euro för dig som är företagare på heltid.

År 2020 € / år
Företagsverksamheten måste försäkras om värdet
på företagarens arbetsinsatser uppgår till minst
 7 958,99   
Övre gränsen för FöPL-försäkring är 180 750,00

En företagare som uppfyller arbetsvillkoren för en företagare
har rätt att ansöka om grunddagpenning från FPA eller
inkomstrelaterad dagpenning som medlem
för en arbetslöshetskassa, om arbetsinkomsten är minst
13 076,00
Företagaren kan ansluta sig till
arbetslöshetskassan som medlem,
om arbetsinkomsten är minst
13 076,00

 

När ska jag ändra min FöPL-arbetsinkomst?

Ändra din arbetsinkomst om det sker förändringar i ditt arbete som företagare. Om du till exempel börjar arbeta heltid i stället för deltid eller utökar din företagsverksamhet ska du höja arbetsinkomsten. Om du däremot börjar arbeta mindre kan du minska arbetsinkomsten. Alla ändringar av din FöPL-arbetsinkomst påverkar samtidigt ditt pensionsskydd, dina sociala förmåner och din FöPL-avgift.

Du kan bara ändra din arbetsinkomst i framtiden, därför är det viktigt att reagera snabbt på förändringar i verksamheten. Andra förändringar än de som gäller företagsverksamheten eller ditt arbete, till exempel att få högre sociala förmåner, godkänns inte som grund för ändring av arbetsinkomsten.

Hur påverkar FöPL-arbetsinkomsten min ekonomiska trygghet i olika livssituationer?

I denna tabell ser du vilka förmåner från FPA och andra inrättningar som påverkas av din FöPL-arbetsinkomst.

Situation Ansökan om Arbetsinkomstens
inverkan
Vem betalar
Du blir sjuk Sjukdagpenning Dagpenningen grundar sig på arbetsinkomsten FPA
Du får barn Föraldrapenning Dagpenningen grundar sig på arbetsinkomsten FPA
Du förlorar din arbetsförmåga på grund av olycksfall eller sjukdom Yrkesinriktad rehabilitering och/eller invalidpension Ersättningen grundar sig på arbetsinkomsten Arbetspensions­-försäkringsbolaget
Du förlorar din arbetsförmåga eller om­kommer i ett olycksfall Ersättning ur olycksfallsförsäkringen: dagpenning, rehabilitering, familjepension mm. Ersättningen grundar sig på den summa som högst motsvarar din arbetsinkomst. Skadeförsäkrings­bolaget
Du förlorar ditt arbete Grunddagpenning För att ackumulera dagpenning ska din arbetsinkomst vara minst 13 076 e år 2020 (12 816 euro år 2019) FPA
  Inkomstrelaterad dagpenning Behovsprövat stöd då du inte får grunddagpenning FPA
Du förlorar ditt arbete Inkomstrelaterad dagpenning För att ackumulera dagpenning ska din arbetsinkomst vara minst 13 076 e år 2020 (12 816,00 euro år 2019) Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa AYT eller SYT-kassan
Du minskar din arbetsinsats eller vill ta ut en del av pensionen Förtida partiell ålderspension Den partiella pensionen är 25 eller 50 procent av den pension som du har tjänat in fram till slutet av det år som föregår pensioneringsåret Arbetspensions­försäkringsbolaget
Du har uppnått pensionsåldern Ålderspension eller arbetslivpension (i vissa fall) Pensionen grundar sig på arbetsinkomsten Arbetspensions­försäkringsbolaget
Avlidit Familjepension Pensionen grundar sig på arbetsinkomsten Arbetspensions­försäkringsbolaget

FöPL-arbetsinkomsten och företagarens sociala trygghet

Företagarens sociala förmåner, till exempel sjuk- och föräldradagpenning samt arbetslöshetsförmåner, bygger på FöPL-arbetsinkomsten.

Läs mer om företagarens sociala trygghet