FöPL-arbetsinkomsten utgör grunden för din försäkring

En pensionsförsäkring för företagare (FöPL) utgör grunden för företagarens pensionsskydd och sociala trygghet. FöPL-försäkringen ger dig ekonomisk trygghet om du blir sjuk, förlorar din arbetsförmåga eller tar familjeledigt. Din pension, dina sociala förmåner och din FöPL-avgift beräknas enligt FöPL-arbetsinkomsten.

Vad är FöPL-arbetsinkomst?

FöPL-arbetsinkomsten ska motsvara penningvärdet på dina arbetsinsatser. Den kan beskrivas som en prislapp som du sätter på dina arbetstimmar. FöPL-arbetsinkomsten är inte samma som dina beskattningsbara inkomster eller lönen du tar ut. Arbetsinkomsten beror inte heller på ditt företags resultat, omsättning eller lönsamhet.

FöPL-arbetsinkomsten fastställs alltid för ett år oavsett när du tecknat din FöPL-försäkring. Om din försäkring till exempel gäller från och med 1.3.2021 ska din arbetsinkomst uppskattas och fastställas för tiden 1.3.2021 – 28.2.2022.

FöPL-arbetsinkomsten för säsongsföretagare

Om du säsongsarbetar som företagare bara en del av året behöver du en FöPL-försäkring om samma säsongsbaserade verksamhet fortsätter år efter år och du uppfyller de övriga kriteriera för FöPL-försäkring. Låt då din FöPL-försäkring vara i kraft kontinuerligt året runt. Uppskatta din FöPL-arbetsinkomst utifrån din arbetsmängd under de månader då du arbetar. Om du till exempel arbetar fem månader om året ska din arbetsinkomst motsvara dina arbetsinsatser under dessa månader.

Hur uppskattas och fastställs FöPL-arbetsinkomsten?

När du tecknar en FöPL-försäkring fastställer vi en årlig arbetsinkomst som motsvarar dina arbetsinsatser. När vi fastställer arbetsinkomsten beaktar vi uppgifterna som du lämnat om din företagsverksamhet och din egen uppskattning av arbetsinkomsten.

Arbetsinkomsten används för att beräkna den pension som du tjänar in som företagare och din FöPL-avgift. Din fastställda arbetsinkomst används även för att beräkna dagpenning som betalas av FPA, till exempel sjuk- och föräldradagpenning. Arbetsinkomsten fastställer även nivån på ditt arbetslöshetsskydd.

Din arbetsinkomst ska minst motsvara den lön som en person med samma yrkeskunskaper skulle få på årsnivå. Kort sagt arbetsinkomsten är beloppet du skulle betala någon annan för ditt arbete.

När du fastställer arbetsinkomsten gäller det även att beakta antalet arbetstimmar, företagets omsättning och eventuella säsongsvariationer i din verksamhet. Arbetsinkomsten omfattar allt arbete du utför som företagare. Du behöver med andra ord bara en FöPL-försäkring även om du har flera företag.

Bekanta dig även med Pensionsskyddscentralens Handbok om företagarens arbetsinkomst (telp.fi).

FöPL-räknaren ger dig en uppskattning av din pension, dina sociala förmåner och din försäkringsavgift.

Gå till FöPL-räknaren

Nedre och övre gräns för arbetsinkomsten

FöPL-arbetsinkomsten har en nedre och en övre gräns. Gränserna varierar från år till år enligt en lönekoefficient som fastställs av Social- och hälsovårdsministeriet. Om din FöPL-arbetsinkomst når upp till den nedre gränsen är du skyldig att teckna en FöPL-försäkring. År 2021 är den nedre gränsen 8 063,57 euro och den övre 183 125 euro.

År 2021 € / år
Företagsverksamheten måste försäkras om värdet
på företagarens arbetsinsatser uppgår till minst
8 063,57   
Övre gränsen för FöPL-försäkring är 183 125,00

En företagare som uppfyller arbetsvillkoren för en företagare
har rätt att ansöka om grunddagpenning från FPA eller
inkomstrelaterad dagpenning som medlem
för en arbetslöshetskassa, om arbetsinkomsten är minst
13 247,00
Företagaren kan ansluta sig till
arbetslöshetskassan som medlem,
om arbetsinkomsten är minst
13 247,00

 

Hur påverkar FöPL-arbetsinkomsten min ekonomiska trygghet i olika livssituationer?

I denna tabell ser du vilka förmåner från FPA och andra inrättningar som påverkas av din FöPL-arbetsinkomst.

Situation Ansökan om Arbetsinkomstens
inverkan
Vem betalar
Du blir sjuk Sjukdagpenning Dagpenningen grundar sig på arbetsinkomsten FPA
Du får barn Föraldrapenning Dagpenningen grundar sig på arbetsinkomsten FPA
Du förlorar din arbetsförmåga på grund av olycksfall eller sjukdom Yrkesinriktad rehabilitering och/eller invalidpension Ersättningen grundar sig på arbetsinkomsten Arbetspensions­-försäkringsbolaget
Du förlorar din arbetsförmåga eller om­kommer i ett olycksfall Ersättning ur olycksfallsförsäkringen: dagpenning, rehabilitering, familjepension mm. Ersättningen grundar sig på den summa som högst motsvarar din arbetsinkomst. Skadeförsäkrings­bolaget
Du förlorar ditt arbete Grunddagpenning För att ackumulera dagpenning ska din arbetsinkomst vara minst 13 247 e år 2021  FPA
  Inkomstrelaterad dagpenning Behovsprövat stöd då du inte får grunddagpenning FPA
Du förlorar ditt arbete Inkomstrelaterad dagpenning För att ackumulera dagpenning ska din arbetsinkomst vara minst 13 247 e år 2021 Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa AYT eller SYT-kassan
Du minskar din arbetsinsats eller vill ta ut en del av pensionen Förtida partiell ålderspension Den partiella pensionen är 25 eller 50 procent av den pension som du har tjänat in fram till slutet av det år som föregår pensioneringsåret Arbetspensions­försäkringsbolaget
Du har uppnått pensionsåldern Ålderspension eller arbetslivpension (i vissa fall) Pensionen grundar sig på arbetsinkomsten Arbetspensions­försäkringsbolaget
Avlidit Familjepension Pensionen grundar sig på arbetsinkomsten Arbetspensions­försäkringsbolaget