FöPL-arbetsinkomsten utgör grunden för en företagares pensionsförsäkring

En pensionsförsäkring för företagare (FöPL-försäkring) utgör grunden för en företagares pensionsskydd och sociala trygghet. Din pension, sociala trygghet och FöPL-avgift beräknas enligt din FöPL-arbetsinkomst. På den här sidan kan du läsa mer om att uppskatta, fastställa och ändra FöPL-arbetsinkomsten samt visa arbetsinkomstgränserna.

Vad är FöPL-arbetsinkomst och vad påverkar den?

FöPL-arbetsinkomsten är penningvärdet på dina arbetsinsatser. Arbetsinkomsten är inte din beskattningsbara inkomst, lönen som du betalar ut till dig själv och inte heller ditt företags resultat eller mängden försäljning.

Arbetsinkomsten används för att beräkna den pension som du tjänar in som företagare och din FöPL-avgift. Din arbetsinkomst används också för att beräkna nivån på dagpenningar från FPA, till exempel vad gäller sjuk- och föräldradagpenning. Dessutom fastställs nivån på dina arbetslöshetsförmåner och din frivilliga olycksfallsförsäkring genom arbetsinkomsten.

Hur uppskattar jag min FöPL-arbetsinkomst?

När du uppskattar din FöPL-arbetsinkomst, tänk så här: Hur mycket skulle du betala i årslön inom din bransch till en person som är lika yrkeskunnig som du själv, om personen utförde ditt arbete?

Arbetsinkomsten för en företagare fastställs alltid för ett år oavsett när du tecknat FöPL-försäkringen. Om din FöPL-försäkring till exempel gäller från och med 1.3.2024 ska du uppskatta din arbetsinkomst för tiden 1.3.2024–28.2.2025.

Med hjälp av räknaren för rekommenderad arbetsinkomst nedan kan du göra en ungefärlig uppskattning av din rekommenderade arbetsinkomst. Rekommendationen grundar sig på din omsättningsprognos och bransch. Utöver rekommendationen ger räknaren en marginal på 30 procent för hur mycket du kan avvika från rekommendationen uppåt eller nedåt. Alla pensionsbolag använder Pensionsskyddscentralens gemensamma beräkningstjänst.

När du ansöker om en försäkring eller ändrar din arbetsinkomst i vår webbtjänst kan du ange mer information om din företagsverksamhets kvalitet och omfattning. I den rekommenderade arbetsinkomsten som visas i tjänsten har eventuella inkomster från annat arbete beaktats.

Beräkna rekommenderad arbetsinkomst

Du kan använda räknaren för att beräkna sektorsvis en vägledande rekommendation för egenföretagande på heltid. Använd räknaren på följande sätt:

  1. Ange en uppskattning av din framtida omsättning under 12 månader.
  2. Välj din huvudsakliga bransch i rullgardinsmenyn.
  3. Klicka på knappen "Beräkna rekommendation".

Din rekommendation

 €/år

Rekommendationen har en marginal på +- 30%. På basis av de uppgifter du lämnat rekommenderar vi att du fastställer din arbetsinkomst mellan  €/år

Din FöPL-arbetsinkomst påverkar beloppet av den pension du får som företagare. Den påverkar också dina övriga sociala förmåner, såsom pensioner och ersättningar i en frivillig olycksfallsförsäkring, FPA:s dagpenning och arbetslöshetsförmåner.

När kan jag avvika från den rekommenderade arbetsinkomsten?

Om det i beräkningen av den rekommenderade arbetsinkomsten inte har tagits tillräcklig hänsyn till värdet på din arbetsinsats och marginalen på 30 procent uppåt eller nedåt, kan du avvika från den rekommenderade arbetsinkomsten, om det finns motiverade skäl. Du kan läsa mer om sådana skäl nedan. Om du ansöker om en arbetsinkomst som ligger utanför marginalen ber vi dig att skicka tilläggsuppgifter om din situation.

Pensionsbolagen följer Pensionsskyddscentralens tillämpningsanvisningar för FöPL, som beskriver de situationer där det är möjligt att avvika från den rekommenderade arbetsinkomsten. Orsaken kan bland annat vara:

  • företagande som bisyssla, med stora säsongsvariationer eller på deltid
  • litet antal arbetstimmar eller större antal arbetstimmar än genomsnittet
  • uppgifternas avvikande karaktär (t.ex. assisterande uppgifter, företagarens familjemedlemmar)
  • antalet arbetstagare
  • den högsta lönen som betalas till en anställd
  • löner, löneförmåner eller andra faktiska löneinkomster som har beskattats som företagarens förvärvsinkomst, om dessa är större än den rekommenderade arbetsinkomsten

Nedre och övre gräns för arbetsinkomsten år 2024

FöPL-arbetsinkomsten har en nedre och en övre gräns. Gränserna varierar från år till år enligt en lönekoefficient som fastställs av Social- och hälsovårdsministeriet. Om din FöPL-arbetsinkomst når upp till den nedre gränsen är du skyldig att teckna en FöPL-försäkring.

År 2023 är den nedre gränsen 8 575,45 euro och den övre 194 750 euro. År 2024 är den nedre gränsen 9 010,28 euro och den övre 204 625 euro.

År 2024 € / år
Företagsverksamheten måste försäkras om värdet
på företagarens arbetsinsatser uppgår till minst
9 010,28  
Övre gränsen för FöPL-försäkring är 204 625,00

En företagare som uppfyller arbetsvillkoren för en företagare
har rätt att ansöka om grunddagpenning från FPA eller
inkomstrelaterad dagpenning som medlem
för en arbetslöshetskassa, om arbetsinkomsten är minst
14 803 (14 088 år 2023) 
Företagaren kan ansluta sig till
arbetslöshetskassan som medlem,
om arbetsinkomsten är minst
14 803 (14 088 år 2023)

 

Hur påverkar FöPL-arbetsinkomsten min ekonomiska trygghet i olika livssituationer?

I denna tabell ser du vilka förmåner från FPA och andra inrättningar som påverkas av din FöPL-arbetsinkomst.

Situation Ansökan om Arbetsinkomstens
inverkan
Vem betalar
Du blir sjuk Sjukdagpenning Dagpenningen grundar sig på arbetsinkomsten FPA
Du får barn Föraldrapenning Dagpenningen grundar sig på arbetsinkomsten FPA
Du förlorar din arbetsförmåga på grund av olycksfall eller sjukdom Yrkesinriktad rehabilitering och/eller invalidpension Ersättningen grundar sig på arbetsinkomsten Arbetspensions­-försäkringsbolaget
Du förlorar din arbetsförmåga eller om­kommer i ett olycksfall Ersättning ur olycksfallsförsäkringen: dagpenning, rehabilitering, familjepension mm. Ersättningen grundar sig på den summa som högst motsvarar din arbetsinkomst. Skadeförsäkrings­bolaget
Du förlorar ditt arbete Grunddagpenning För att ackumulera dagpenning ska din arbetsinkomst vara minst 14 803 € år 2024 (14 088 € år 2023) FPA
  Inkomstrelaterad dagpenning Behovsprövat stöd då du inte får grunddagpenning FPA
Du förlorar ditt arbete Inkomstrelaterad dagpenning För att ackumulera dagpenning ska din arbetsinkomst vara minst 14 803 € år 2024 (14 088 € år 2023) Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa AYT eller SYT-kassan
Du minskar din arbetsinsats eller vill ta ut en del av pensionen Förtida partiell ålderspension Den partiella pensionen är 25 eller 50 procent av den pension som du har tjänat in fram till slutet av det år som föregår pensioneringsåret Arbetspensions­försäkringsbolaget
Du har uppnått pensionsåldern Ålderspension eller arbetslivpension (i vissa fall) Pensionen grundar sig på arbetsinkomsten Arbetspensions­försäkringsbolaget
Avlidit Familjepension Pensionen grundar sig på arbetsinkomsten Arbetspensions­försäkringsbolaget