Utbetalning av pensioner och utbetalningsdagar

Pensionen betalas alltid ut till ditt konto den första bankdagen i månaden. Du kan kontrollera ditt pensionsbelopp, förskottsinnehållningen och utbetalningsdagen via tjänsten MinPension.

När och vart betalas pensionen?

Din första pension betalas ut till ditt konto ungefär en vecka efter att du fått ditt pensionsbeslut. Om din pension fortfarande ligger i framtiden kommer pensionen att betalas ut till ditt konto den första bankdagen i månaden då pensionen börjar. Med bankdag avses en dag då bankerna har öppet.

Därefter kommer din pension att betalas ut till ditt konto en gång per kalendermånad den första bankdagen i varje månad. Om månadens första dag infaller på en lördag eller helgdag kommer pensionen att finnas på ditt konto följande vardag. Betalningsdatumet kan inte skjutas upp till föregående månad, eftersom rätten till pension uppstår på månadsbasis och enligt lagen kan tjänstepension endast betalas en gång i månaden.

Pensionsutbetalningsdagar

Månad Utbetalningsdagar
Januari 2.1.2024
Februari 1.2.2024
Mars 1.3.2024
April 2.4.2024
Maj 2.5.2024
Juni 3.6.2024
Juli 1.7.2024
Augusti 1.8.2024
September 2.9.2024
Oktober 1.10.2024
November 1.11.2024
December 2.12.2024

 

Din pension betalas ut till det konto som du angett i din pensionsansökan. Du kan kontrollera eller ändra ditt kontonummer via MinPension-tjänsten.

Ändring av kontonummer eller adress

Om ditt kontonummer ändras kan du meddela ditt nya kontonummer till oss via MinPension-tjänsten. Du kan även meddela ditt kontonummer genom att skicka ett brev med din personbeteckning och underskrift.

Du behöver inte göra någonting om din adress ändras. Vi får information om din nya adress från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inom ungefär en månad. Om du vill kan du också meddela oss om din nya adress via MinPension-tjänsten. Förvaltaren måste anmäla Ilmarinen om adressändring.

Utbetalning av pension utomlands

Pension eller rehabiliteringsförmåner kan också betalas till ett utländskt bankkonto. Om pensionen betalas till ett land utanför EU eller EES tar den finska förmedlarbanken ut en förmedlingsavgift. Den utländska mottagarbanken kan även ta ut avgifter om pensionen betalas till ett EU- eller EES-land. Du kan fråga om bankens kostnader hos din bank.

Kontrollera att uppgifterna om bankförbindelserna är korrekta hos din utländska bank. Vi behöver följande uppgifter för utlandsbetalningar:

  • Ditt kontonummer i internationellt IBAN-format
  • Den utländska bankens BIC- eller SWIFT-kod

Beskattning av personer som bor utomlands

Förskottsinnehållning dras av pension som betalas utomlands. Förskottsinnehållningens belopp beror bland annat på din nationalitet, hur länge du bott utomlands och vilka skatteavtal ditt land har med Finland.

Personer som bott utomlands i tre år utöver flyttåret räknas vanligtvis som varaktigt bosatta utomlands. De är i regel begränsat skattskyldiga i Finland. Skattekortet för begränsat skattskyldiga får vi från skattemyndigheten. Om du nyligen flyttat utomlands är du allmänt skattskyldig och då ska du själv beställa ett pensionsskattekortav den finska skattemyndigheten.

Skattekort och skattedeklaration från Finland utomlands >

Hemvistanmälan en gång om året

Vi kontrollerar uppgifterna för utomlands bosatta pensionstagare årligen för att undvika felaktiga utbetalningar. Meddela oss genast om din adress utomlands ändras.

Vid årsskiftet skickar vi en förfrågan om bosättningsland som du ska besvara för att undvika avbrott i pensionsutbetalningen. Förfrågan skickas inte till länder där vi får informationen via myndigheterna, liksom Sverige, Norge och Tyskland.

Kontrollera pensionsbeloppet och betalningsdatum

När du loggar in på MinPension-tjänsten kan du se beloppet och utbetalningsdagen för din pension. När du loggar in får du bland annat ett intyg om din pensionsbelopp.

Läs mer om MinPension-tjänsten >

Beskattning av pensioner

Pensionen är skattepliktig inkomst som övriga inkomster.

Läs mer om beskattning av pensioner >