Rehabiliteringsplan

När du har mottagit ett positivt förhandsbeslut om yrkesinriktad rehabilitering är det dags att göra upp en rehabiliteringsplan. Vi hjälper dig gärna med planeringen.

Vad är en rehabiliteringsplan?

Rehabiliteringsplanen berättar för dig och oss hur du tänker återvända till arbetet. Den innehåller information om åtgärder som hjälper dig att återgå till ett arbete som passar ditt hälsotillstånd. Du kan göra upp planen tillsammans med din arbetsgivare eller företagshälsovården.
Om du inte är anställd för tillfället kan du diskutera din återgång till arbetslivet med en annan hälsovårdsexpert.

Du kanske också själv har en plan på hur du bäst återvänder till arbetet, till exempel efter en sjukledighet.

Skriv ner uppgifterna i din rehabiliteringsplan och skicka den till oss för bedömning medan förhandsbeslutet är giltigt.

Rehabiliteringsplanen grundar sig på din kunskap och arbetserfarenhet

Målet är att du efter den yrkesinriktade rehabiliteringen så länge som möjligt kan fortsätta arbeta med uppgifter som passar ditt hälsotillstånd och att du i arbetet kan utnyttja din tidigare arbetserfarenhet och utbildning samt allt som du redan kan. När du skriver rehabiliteringsplanen ska du därför fundera på hur du kan utnyttja din erfarenhet, din utbildning och dina färdigheter i arbetet. Kan du till exempel utföra ett lättare arbete om du inte längre klarar fysiskt belastande arbetsuppgifter?

Om du inte kan återvända till ditt arbete på grund av ditt hälsotillstånd kanske din plan kan vara att omskola dig till en ny bransch. Du kan också avlägga en delexamen om det hjälper dig att hitta ett arbete som passar ditt hälsotillstånd. Läs mer om omskolning och läroavtalsutbildning.

Skicka din rehabiliteringsplan till oss under förhandsbeslutets giltighetstid

Skicka din rehabiliteringsplan till oss via MinPension-tjänsten när den är klar.

Om du gör rehabiliteringsplanen i samband med ett arbetsmiljösamtal, skicka också en sammanfattning av de ärenden ni kommit överens om vid samtalet.

Om du gör planen tillsammans med din karriärcoach får vi informationen  i din rehabiliteringsplan direkt från coachen.

Vi hjälper dig med rehabiliteringsplanen

Ibland kan hälsan göra det omöjligt att återvända till det egna arbetet och då är det inte lätt att själv göra en rehabiliteringsplan. Vi hjälper dig med rehabiliteringsplanen. Våra rehabiliteringsspecialister hjälper dig vid behov med rehabiliteringsplanen.

Läs mer om hur vi hjälper dig med rehabiliteringsplanen
Kuvituskuva

Rehabiliteringsplanen stöder återgången till arbetet

När vi har mottagit din rehabiliteringsplan bedömer vi hur den passar ditt hälsotillstånd. Vi överväger vilka former av yrkesinriktad rehabilitering som bäst hjälper dig att fortsätta arbeta med uppgifter som passar ditt hälsotillstånd och hur bra dina chanser till sysselsättning är efter den yrkesinriktade rehabiliteringen. Läs mer om alternativ för yrkesinriktad rehabilitering.

 

Kontakta din rehabiliteringsspecialist om du inte är säker på hur du ska börja så får du hjälp. Kontaktuppgifterna till din rehabiliteringsspecialist finns på förhandsbeslutet om yrkesinriktad rehabilitering i MinPension under mina dokument.

Kontakta oss