Yrkesinriktad omskolning

Om din arbetsförmåga har försämrats kan du genom yrkesinriktad omskolning övergå till arbetsuppgifter som passar ditt hälsotillstånd.

För vem och när är yrkesinriktad omskolning ett lämpligt alternativ?

Det kan hända att du på grund av ditt hälsotillstånd inte kan fortsätta med eller återgå till ditt nuvarande arbete. Då kan yrkesinriktad omskolning hjälpa dig att stanna kvar i arbetslivet. Du kan utbilda dig till ett yrke där du kan utnyttja din kunskap och arbetserfarenhet eller till en helt ny bransch. Vi kan stöda studier där du som en del av yrkesinriktad rehabilitering avlägger en delexamen eller en helt ny examen. 

Vad kan jag studera?

Vi kan stöda dina studier som yrkesinriktad rehabilitering när 

 • studierna leder till examen
 • du studerar på heltid
 • studierna är avgiftsfria.

En ytterligare förutsättning är att utbildningen leder till ett yrke som lämpar sig för ditt hälsotillstånd och att du behöver utbildningen för att fortsätta i arbetslivet.

Så här kommer du i gång med studierna

Sök till studierna via den normala antagningsprocessen På många läroinrättningar kan du flexibelt komma överens om när studierna börjar.

Din utbildningsbakgrund, kunskapsnivå och arbetserfarenhet påverkar i regel hur länge studierna pågår. Du får veta studiernas längd genast i början när du gör upp en personlig utvecklingsplan för kunnandet (PUK) tillsammans med en representant för läroinrättningen. Samtidigt kommer ni överens om vad som ingår i dina studier.

Välj när- eller flerformsstudier

Du kan välja antingen när- eller flerformsstudier. Vid flerformsstudier studerar du självständigt på webben och deltar i närundervisning på läroinrättningen. En praktikperiod kan också ingå i studierna. Ett samarbete gällande arbetspraktik mellan läroinrättningen och en arbetsplats kan hjälpa dig att få jobb efter avlagd examen.

Studieplan

När du har fått ett förhandsbeslut om yrkesinriktad rehabilitering kan du göra upp en plan för yrkesinriktad omskolning. I din plan berättar du

 • namnet på din examen eller delexamen
 • den uppskattade studietiden
 • vem som ordnar utbildningen.

Skicka din plan till oss via MinPension när den är klar. Läs mer om rehabiliteringsplanen.

När vi har mottagit din plan bedömer vi om vi kan stöda den i form av yrkesinriktad rehabilitering. Därefter kontaktar vi dig.

När studierna börjar

När du har fått vårt godkännande av din rehabiliteringsplan och du får veta att du valts till en viss läroinrättning, meddela gärna också oss om det.

Då dina studier börjar ska du skicka följande dokument till oss:

 1. studieintyg, som en representant för din läroinrättning fyller i på vår webbplats
 2. skattekort så vi kan uppbära rätt skatteprocent på din rehabiliteringspenning.

Skicka alltid in studieintyget i augusti och skattekortet vid årsskiftet

Be representanten för din läroinrättning att fylla i och skicka in studieintyget till oss i augusti varje år så länge du studerar. Vi behöver studieintyget för att

 • betala ut rehabiliteringspenningen till dig
 • följa med hur dina studier fortskrider
 • betala ersättning till dig för studierelaterade anskaffningar.

Skicka alltid skattekortet till oss vid årsskiftet. Vi behöver det för att dra av rätt skatteprocent från din rehabiliteringspenning.

Anmäl ändringar

Vi betalar rehabiliteringspenning till dig under studietiden. Kontakta din rehabiliteringsspecialist om dina studier avbryts eller fördröjs på grund av till exempel sjukledighet. Ta kontakt även om du blir klar med studierna tidigare än planerat. Förmåner som betalats ut utan grund eller felaktigt kan återkrävas.

Om du jobbar medan du studerar, se till att dina inkomster från arbetet inte överskrider din personliga inkomstgräns. Din rehabiliteringsspecialist eller vår kundtjänst ger dig information om din inkomstgräns.

Utkomst under sommaren

Rehabiliteringspenning betalas även under sommaren. Under sommaren kan du till exempel 

 • studera
 • göra arbetspraktik
 • arbeta
 • delta i en arbetsprövning med anknytning till dina studier.

Vid fleråriga studier kan du ha en semestermånad på sommaren, men längre semesterperioder än så måste användas för att främja studierna.

Arbetsprövning under sommaren?

Kontakta din rehabiliteringsspecialist och kom överens om detaljerna om du är intresserad av arbetsprövning under sommaren. Kom därefter överens om arbetsprövningen med din läroinrättning och teckna ett avtal. Avtalet är en blankett som din rehabiliteringsspecialist skickar till arbetsplatsen där du utför arbetsprövningen. Fyll i blanketten tillsammans och returnera den till oss när arbetsprövningen börjar. Om arbetsprövningen är oavlönad tecknar vi en olycksfallsförsäkring åt dig medan den pågår.

När du avslutar studierna

När du har avlagt din examen, skicka en kopia av examensbetyget till oss. Enklast skickar du det via MinPension.

Våra rehabiliteringsspecialister finns här för dig

Vi hjälper dig med att planera din återgång till arbetet och kartlägga utbildningsalternativ. Våra rehabiliteringsspecialister står till tjänst om du behöver hjälp med rehabiliteringsplanen och vid behov även en karriärcoach. Kontakta din rehabiliteringsspecialist om du behöver hjälp med rehabiliteringsplanen. Kontaktuppgifterna till din rehabiliteringsspecialist finns på förhandsbeslutet som du hittar i MinPension under Mina dokument.

Läs mer om hur vi hjälper till med rehabiliteringsplanen >