Bli kund hos Ilmarinen

Vi ser till att du får den pension du tjänat in med ditt arbete. Det är vår uppgift. Vi är Finlands största och äldsta privata arbetspensionsförsäkringsbolag. Ansvarsfullt för dig.

Är du en ny företagare? Testa om du behöver en FöPL-försäkring

Gå till YEL-försäkringsartlåggning

Arbetsgivare, se en uppskattning av ArPL-avgiften för år 2022

Logga in på arbetsgivarens webbtjänst