Arbetsförmågan kan främjas på arbetsplatsen

Kom med och bygg framtidens arbetsförmåga med oss. Bekanta dig med olika teman inom ledning av arbetsförmåga på ArbetsförmågeArenan.

Bli kund hos Ilmarinen

Vi ser till att du får den pension du tjänat in med ditt arbete. Det är vår uppgift. Vi är Finlands största och äldsta privata arbetspensionsförsäkringsbolag. Ansvarsfullt för dig.

Alla kan bidra till bättre stöd för den psykiska hälsan på arbetsplatsen

Läs mer på ArbetsförmågeArenan