Företagarpension

FöPL-arbetsinkomsten avgör hur mycket du får i pension. Som företagare kan du gå i pension precis som en arbetstagare.

När kan jag gå i pension?

Som företagare går du i pension precis på samma sätt som en arbetstagare. Förutom ålderspension har du möjligheten till partiell ålderspension. Om din arbetsförmåga försämras kan du ansöka om invalidpension eller arbetslivspension. Om en företagare avlider kan familjen ha rätt till familjepension.

Din pensionsålder beror på ditt födelseår. Om du vill arbeta mindre när du närmar dig pensionsåldern kan du ta ut partiell ålderspension innan du uppnått din egentliga pensionsålder. När du uppnår din lägsta pensionsålder, kan du flexibelt gå i ålderspension helt och hållet. När din ålderspension påbörjar kommer dina ackumulerade FöPL-arbetsinkomster för pensionen att beaktas fram till slutet av månaden innan pensionen börjar. 

Sköt dina pensionsärenden enkelt på webben

  • kontrollera din intjänade pension på ditt pensionsutdrag
  • kontrollera din pensionsålder
  • beräkna din pension
  • skicka en pensionsansökan

Läs mer i vår webbtjänst för företagare >

Vad händer med min FöPL-försäkring när jag går i pension?

Din FöPL-försäkring sägs upp automatiskt när du får ett positivt beslut om

  • ålderspension
  • invalidpension
  • delinvalidpension.

Din FöPL-försäkring sägs inte upp automatiskt när du får ett positivt beslut om

  • partiell ålderspension.

Fortsätta som företagare under pensionen

Du kan fortsätta din företagarverksamhet, starta ett nytt företag eller arbeta som anställd även efter att du gått i pension. Om du fortsätter eller återupptar din företagarverksamhet som pensionär kan du behöva en FöPL-försäkring.

Läs mer om att vara företagare som pensionär
Kuvituskuva.