Företagarpension

FöPL-arbetsinkomsten avgör hur mycket du får i pension. Som företagare kan du gå i pension precis som en arbetstagare.

Så här tjänar du in pension som företagare

Din pension fastställs utifrån alla dina inkomster under din karriär både som löntagare och som företagare. Du kan även tjäna pension när du avlägger en examen eller får arbetslöshetsdagpenning eller andra sociala förmåner.

Som företagare sköter du själv om ditt pensionsskydd. Pensionstillväxten för en FöPL-försäkrad företagare uppgår till 1,5 procent av den årliga FöPL-arbetsinkomsten. Ett undantag utgörs av företagare i åldern 53–62 år. För dem uppgår pensionstillväxten till 1,7 procent av arbetsinkomsten under en övergångsperiod mellan 2017 och 2025.

När kan jag gå i pension?

Som företagare går du i pension precis på samma sätt som en arbetstagare. Förutom ålderspension har du möjligheten till partiell ålderspension. Om din arbetsförmåga försämras kan du ansöka om invalidpension eller arbetslivspension. Om en företagare avlider kan familjen ha rätt till familjepension.

Din pensionsålder beror på ditt födelseår. Om du vill arbeta mindre när du närmar dig pensionsåldern kan du ta ut partiell ålderspension innan du uppnått din egentliga pensionsålder. När du uppnår din lägsta pensionsålder, kan du flexibelt gå i ålderspension helt och hållet.

Sköt dina pensionsärenden enkelt på webben

  • kontrollera din intjänade pension på ditt pensionsutdrag
  • kontrollera din pensionsålder
  • beräkna din pension
  • skicka en pensionsansökan

Läs mer i vår webbtjänst för företagare >

Vad händer med min FöPL-försäkring när jag går i pension?

Din FöPL-försäkring sägs upp automatiskt när du får ett positivt beslut om

  • ålderspension
  • invalidpension
  • delinvalidpension.

Din FöPL-försäkring sägs inte upp automatiskt när du får ett positivt beslut om

  • partiell ålderspension.

Fortsätta som företagare under pensionen

Du kan fortsätta din företagarverksamhet, starta ett nytt företag eller arbeta som anställd även efter att du gått i pension. Om du fortsätter eller återupptar din företagarverksamhet som pensionär kan du behöva en FöPL-försäkring.

Läs mer om att vara företagare som pensionär
Kuvituskuva.