Användarvillkor för webbplatsen

Läs villkoren för Ilmarinens webbtplatsen på denna sida.

Allmänt

Dessa användarvillkor för webbplatsen tillämpas när du använder Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinens ("Ilmarinen") webbplats.

Användningen av Ilmarinens webbplats är endast tillåten i enlighet med dessa användarvillkor. Genom att använda webbplatsen förbinder du dig till att följa de gällande användarvillkoren för webbplatsen.

På användning av Ilmarinens elektroniska tjänster tillämpas Ilmarinens användarvillkor för webbtjänster.

Tjänsteleverantör

Den primära tjänsteleverantören för webbplatsen är Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen (0107638-1).

Besöksadress: Porkalagatan 1, Helsingfors

Postadress: Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen
00018 ILMARINEN

Telefonväxeln: 010 284 11

Priserna för servicesamtal hittar du här.

Ilmarinen kan även använda tredje parter för att tillhandahålla webbplatsen.

Användning av webbplatsen

Som användare av Ilmarinens webbplats ansvarar du för att inte skicka något olagligt, osakligt, virusinnehållande eller på annat sätt skadligt material via webbplatsen. Du ansvarar också för att inte använda webbplatsen på ett sätt som strider mot lag eller god sed eller otillbörligt belastar webbplatsen. Ilmarinen har rätt att utan dröjsmål och utan föregående meddelande avbryta eller hindra användning som strider mot dessa användarvillkor.

Kommunikation via webbplatsen

Konfidentialiteten kan inte garanteras för meddelanden som skickas via öppna datanät (t.ex. via icke-skyddad e-post eller chatbot-tjänsten). Du är själv ansvarig om du skickar meddelanden med konfidentiell information till Ilmarinen via en osäker anslutning. Om du vill skicka ett skyddat meddelande till Ilmarinen ska du använda Ilmarinens tjänst för skyddade meddelanden eller logga in på webbtjänsten du använder om den har en meddelandefunktion.

Ansvarsbegräsningar

Ilmarinens webbplats tillhandahålls utan förpliktelser så som den är. Informationen på webbplatsen är generell och Ilmarinen garanterar inte dess tillämplighet på enskilda fall. Information och material som tillhandahålls på webbplatsen kan inte betraktas som offerter, uppmaningar eller förbindelser som är bindande för Ilmarinen, om inte annat meddelats.

Ilmarinen ansvarar inte för direkt eller indirekt skada, kostnader eller förluster som orsakas av användning av eller förhindrad åtkomst till webbplatsen eller för relaterade skador. Ilmarinen garanterar inte störningsfri användning av webbplatsen.

Information som produceras av tredje part

Ilmarinen ansvarar inte för material som producerats eller publicerats av en tredje part och som hänvisas till på webbplatsen.

Immateriella rättigheter

Webbplatsens immateriella rättigheter tillhör Ilmarinen eller en tredje part om inte annat anges.

Du får endast spara eller skriva ut material som finns på webbplatsen för eget bruk. Det är förbjudet att kopiera, använda, reproducera, redigera, vidareförmedla och i övrigt utnyttja materialet utan uttryckligt skriftligt samtycke från Ilmarinen, om inte annat uttryckligen anges i de särskilda villkoren för vissa material eller tjänster på webbplatsen. Det är emellertid tillåtet att citera materialet på webbplatsen i enlighet med upphovsrättslagen.

Behandling av personuppgifter och datasäkerhet

Ilmarinen behandlar personuppgifter omsorgsfullt enligt lagstiftningen och säkerställer integritetsskyddet vid behandlingen av personuppgifter. Läs mer om behandlingen av personuppgifter och datasäkerhet på Ilmarinens sidor om dataskydd och datasäkerhet.

Kakor

Webbplatsen använder kakor och annan motsvarande teknologi. Läs mer om användningen av kakor på Ilmarinens sida om dataskydd.

Ändringar

Ilmarinen har rätt att ändra webbplatsens innehåll och användarvillkor, webbplatsens tillgänglighet, kraven på utrustning och program som behövs för att använda webbplatsen samt avsluta en tjänst eller hindra en användares åtkomst till webbplatsen.

Tillsynsmyndigheten

Finansinspektionen övervakar Ilmarinens arbetspensionsverksamhet.

Finansinspektionen
Snellmansgatan 6, PB 103
00101 Helsingfors
www.fiva.fi

Tillämplig lagstiftning

På dessa användarvillkor för webbplatsen tillämpas Finlands lag med undantag för dess lagvalsbestämmelser.