Avtal om företagshälsovården

Ingå ett skriftligt avtal om företagshälsovårdstjänster med tjänsteleverantören. Beskriv i avtalet vilka tjänster som ingår i ert samarbete.

Fastställ företagshälsovårdens omfattning i avtalet

När du valt producenten för företagshälsovården ska ni ingå ett skriftligt avtal om samarbetet. I avtalet beskriver ni tillsammans hur omfattande tjänster du skaffar för ditt företag. Förebyggande tjänster är lagstadgade och tillgängliga för alla (FPA:s ersättningsklass I). Du kan själv bestämma om du dessutom vill skaffa frivillig sjukvård för dina arbetstagare och i vilken omfattning (FPA:s ersättningsklass II).

Efter att avtalet ingåtts utarbetar du en handlingsplan tillsammans med företagshälsovården utifrån behoven i ditt företag. I verksamhetsplanen beskriver ni mer detaljerat verksamheten och företagshälsovårdssamarbetet.

Företagshälsovårdsavtalet ska finnas tillgängligt för dina arbetstagare.