Avtal om företagshälsovården

Ingå ett skriftligt avtal om företagshälsovårdstjänster med tjänsteleverantören. Beskriv i avtalet vilka tjänster som ingår i ert samarbete.

Fastställ företagshälsovårdens omfattning i avtalet

När du valt producenten för företagshälsovården ska ni ingå ett skriftligt avtal om samarbetet. I avtalet beskriver ni tillsammans hur omfattande tjänster du skaffar för ditt företag. Förebyggande tjänster är lagstadgade och tillgängliga för alla (FPA:s ersättningsklass I). Du kan själv bestämma om du dessutom vill skaffa frivillig sjukvård för dina arbetstagare och i vilken omfattning (FPA:s ersättningsklass II).

Efter att avtalet ingåtts utarbetar du en handlingsplan tillsammans med företagshälsovården utifrån behoven i ditt företag. I verksamhetsplanen beskriver ni mer detaljerat verksamheten och företagshälsovårdssamarbetet.

Företagshälsovårdsavtalet ska finnas tillgängligt för dina arbetstagare.

Företagshälsovårdens olika skeden

  1. Välj företagshälsovårdspartner.  
  2. Ingå ett företagshälsovårdsavtal.  
  3. Genomför en arbetsplatsutredning.  
  4. Upprätta en verksamhetsplan.  
  5. Inled företagshälsovårdssamarbetet.  
  6. Utvärdera tillsammans hur ni lyckats och korrigera planen.