Kontakta oss

I vår webbtjänst sköter du enkelt dina försäkringsärenden när som helst och kan också använda arbetsförmågetjänsterna.

Kontakta oss på telefon

Kundtjänsten

010 195 000

Pensions- och rehabiliteringsärenden: mån-fre kl. 9–15
Försäkringsärenden: mån-fre kl. 9–16

Avvikande öppettider 2024

Växeln

010 284 11
mån-fre kl. 8-17

För samtal från mobiltelefon debiteras mobiltelefonavgift och från fast telefon lokalnätsavgift. Det kostar att köa.

Försäkringsförsäljning

Tfn 010 284 2385

ArPL- och FöPL-försäkring: mån-fre kl. 9–16

Eller köp fösäkring online

Mediekontakter

Ilmarinens kommunikationsteam besvarar alla frågor kring Ilmarinen, vår placeringsverksamhet och arbetspensioner.

Gå till kontaktuppgifterna

Ilmarinens adress

Besöksadress för huvudkontoret

Porkalagatan 1, 00180 Helsingfors

 

Det finns ingen kundservice på vårt huvudkontor.

OP Gruppens kontor runt om i Finland fungerar som serviceställen för Ilmarinen. Gå till OP Gruppens webbplats (op.fi)

Skicka post till Ilmarinen

Pensions- och rehabiliteringsärenden
Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen
PB 1, 00018 ILMARINEN

ArPL- och FöPL-ärenden
Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen
PB 2, 00018 ILMARINEN

Övrig post
Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen
00018 ILMARINEN

Behöver du en pensionsförsäkring?

Vi tar hand om pensionsskyddet för mer än en miljon människor.

Köp en försäkring

Officiella uppgifter

FO-nummer
0107638-1

Näringsgren enligt Statistikcentralens indelning
75302 Lagstadgad arbetspensionsförsäkring