Välkommen som företagarkund hos oss

Över 75 000 företagare har anförtrott oss sin viktigaste försäkring. Vi hoppas att du vill bli en av dem. Du kan snabbt och enkelt skaffa en FöPL-försäkring via webbtjänsten.

Vad är fördelarna med att bli kund hos Ilmarinen?

1. Enkelt att sköta försäkringsärenden

Vår heltäckande webbtjänst för företagare är öppen dygnet runt – där kan du snabbt kontrollera din arbetsinkomst och hur mycket pension du tjänat in.

2. Sakkunnig service

Våra kunniga specialister hjälper dig gärna med alla dina frågor som rör försäkringar och pensioner.

3. Ansvarsfullt pensionsskydd

Vi bedriver vår verksamhet ansvarsfullt och placerar dina pensionsavgifter på ett lönsamt och betryggande sätt.

4. En solvent partner

Dina arbetstagares pensioner är i trygga händer hos ett solvent pensionsbolag.

5. Yrkesinriktad rehabilitering till stöd för ditt företagande

Om ditt hälsotillstånd försämras och börjar försvåra ditt arbete kan vi hjälpa dig att fortsätta som företagare.

Vad är din FöPL-arbetsinkomst?

Din arbetsinkomst ska minst motsvara den lön som i din bransch skulle betalas till en arbetstagare med samma kompetens under ett års tid. Din arbetsinkomst kan i regel inte vara mindre än den högsta lön som du betalar ut till dina arbetstagare. Ditt företags uppskattade omsättning beaktas också i din arbetsinkomst. Mer hjälp för att uppskatta arbetsinkomsten hittar du nedan.

Läs mer om FöPL-arbetsinkomsten

Vad kostar en FöPL-försäkring? Prova vår räknare

FöPL-räknaren visar enkelt hur arbetsinkomsten påverkar FöPL-försäkringens pris. Samtidigt kan du jämföra hur antalet betalningsposter och förfallomånaderna påverkar FöPL-avgiften. Du får även en uppskattning av din framtida pension samt beloppen för sjuk-, grund- och föräldradagpenning samt inkomstrelaterad dagpenning.

Prova FöPL-räknaren
Kuvituskuva.

En försäkring som ger dig pension och social trygghet

FöPL är din viktigaste försäkring som förutom pension även ger dig tillgång till sociala grundförmåner under din tid i arbetslivet. Försäkringen påverkar till exempel storleken på sjuk- eller föräldradagpenningen du får från FPA och nivån på ditt arbetslöshetsskydd.

Läs mer om vad FöPL-försäkringen ger dig

 

Skicka kontaktbegäran

Företagsinformation

Läs mer om dataskydd.