Företagare, välkommen som kund hos oss

I Ilmarinen är dina pensionspengar i säkert förvar. På lång sikt och under de senaste åren har Ilmarinen lyckats bäst med att placera pensionstillgångarna av alla pensionsbolagen. Utöver ditt pensionsskydd ordnar Ilmarinen även avgiftsfri praktisk utbildning för sina företagarkunder runt om i Finland.

Så här enkelt är det att teckna en FöPL-försäkring

  • Identifiera dig elektroniskt. Det underlättar processen, för då inkluderas dina uppgifter automatiskt i din ansökan.
  • Fyll i uppgifterna som saknas – det tar bara några minuter.
  • Vi tar hand om resten. Om du är kund hos något annat pensionsförsäkringsbolag säger vi upp din nuvarande försäkring åt dig. Du behöver inte göra något annat.

Om du är nybliven företagare hjälper vi dig med att bestämma arbetsinkomstens nivå redan när du ansöker om försäkring. Vi rekommenderar en arbetsinkomst som grundar sig på lönenivån i din bransch, ditt företags uppskattade omsättning och din arbetsinsats. När du tecknar en FöPL-försäkring fastställer vi en årlig arbetsinkomst. Läs mer om FöPL-arbetsinkomsten. Läs även mer om vem som behöver teckna FöPL-försäkring och när.

Vad är fördelarna med att bli kund hos Ilmarinen?

1. Enkelt att sköta försäkringsärenden

Vår heltäckande webbtjänst för företagare är öppen dygnet runt – där kan du snabbt kontrollera din arbetsinkomst och hur mycket pension du tjänat in.

2. Sakkunnig service

Våra kunniga specialister hjälper dig gärna med alla dina frågor som rör försäkringar och pensioner.

3. Ansvarsfullt pensionsskydd

Vi bedriver vår verksamhet ansvarsfullt och placerar dina pensionsavgifter på ett lönsamt och betryggande sätt.

4. Den solventa partnern

Din pension sköts tryggt av en solvent partner.

5. Yrkesinriktad rehabilitering till stöd för ditt företagande

Om ditt hälsotillstånd försämras och börjar försvåra ditt arbete kan vi hjälpa dig att fortsätta som företagare.

Vad är din FöPL-arbetsinkomst?

Din arbetsinkomst ska minst motsvara den lön som i din bransch skulle betalas till en arbetstagare med samma kompetens under ett års tid. Din arbetsinkomst kan i regel inte vara mindre än den högsta lön som du betalar ut till dina arbetstagare. Ditt företags uppskattade omsättning beaktas också i din arbetsinkomst. Mer hjälp för att uppskatta arbetsinkomsten hittar du nedan.

Läs mer om FöPL-arbetsinkomsten

Vad kostar en FöPL-försäkring? Pröva vår räknare

FöPL-räknaren visar enkelt hur arbetsinkomsten påverkar FöPL-försäkringens pris. Samtidigt kan du jämföra hur antalet betalningsposter och förfallomånaderna påverkar avgiften. Du får även en uppskattning av din framtida pension samt FPA:s sjuk-, grund-, föräldra- och inkomstrelaterade dagpenning.

Pröva FöPL-räknaren

En försäkring som ger dig pension och social trygghet

FöPL är din viktigaste försäkring som förutom pension även ger dig tillgång till sociala grundförmåner under din tid i arbetslivet. Försäkringen påverkar till exempel storleken på sjuk- eller föräldradagpenningen du får från FPA och nivån på ditt arbetslöshetsskydd.

Läs mer om vad FöPL-försäkringen ger dig

 

Skicka kontaktbegäran

Företagsinformation

Läs mer om dataskydd.