Sjukfrånvaroräknare

Sjukfrånvaro kan bli dyrt för en arbetsgivare. Ogjort arbete och anställning av vikarie medför kostnader. Ditt företag kan spara betydande summor på minskad sjukfrånvaro. Med sjukfrånvaroräknaren kan du uppskatta kostnaderna för din arbetstagares sjukfrånvaro. Pröva med räknaren hur mycket en minskad sjukfrånvaro ökar ditt företags rörelseresultat.

Fyll i ditt företags uppgifter

Sammandrag

Effekt på rörelseresultatet
0,00
Sjukfrånvarodagar per år totalt
0,00 arbetsdagar
Årskostnader för sjukfrånvaro totalt
0,00

Effekt med olika sjukfrånvaroprocenter

Sjukfrånvaroprocent Effekt på rörelseresultatet Förändring Sjukfrånvarodagar per år totalt Årskostnader för sjukfrånvaro totalt