Sjukfrånvaroräknare

Sjukfrånvaro kan bli dyrt för en arbetsgivare. Ogjort arbete och anställning av vikarie medför kostnader. Ditt företag kan spara betydande summor på minskad sjukfrånvaro. Med sjukfrånvaroräknaren kan du uppskatta kostnaderna för din arbetstagares sjukfrånvaro.

Fyll i ditt företags uppgifter

Sammandrag

Sjukfrånvarodagar per år totalt
0,00 arbetsdagar
Årskostnader för sjukfrånvaro totalt
0,00

Effekt med olika sjukfrånvaroprocenter

Sjukfrånvaroprocent Sjukfrånvarodagar per år totalt Årskostnader för sjukfrånvaro totalt