Arbetsplatsens värderingar främjar den psykiska hälsan

Som bäst stöder och stärker arbetet den psykiska hälsan. Hållbara verksamhetssätt som främjar psykisk hälsa bygger på värderingar och vilja. De är bland annat relaterade till hur man förhåller sig till den psykiska hälsan, partiell arbetsförmåga och arbetet överlag.

Hurdan arbetsplats vill ni vara?

Kan du föreställa dig att arbetet är i regel bra för den psykiska hälsan, så länge förutsättningarna och förhållandena är gynnsamma? Gör ett ansvarsfullt val att utveckla ditt företag till en mänsklig arbetsplats där arbetstagarna mår bra tack vare sitt arbete, inte trots det.

Ställ dina arbetstagares välbefinnande till ett minst lika viktigt mål som ett produktivt och lönsamt arbete. Kom ihåg att smidigt och effektivt arbete främjar som bäst välbefinnandet och den psykiska hälsan och vice versa.

Bygg upp arbetsplatsens värderingar tillsammans. När ni har valt värderingarna tillsammans är det enklare att förbinda sig till dem.

Den psykiska hälsan är en del av den allmänna hälsan

Värderingar på arbetsplatsen som främjar den psykiska hälsan bygger på förståelsen att psykisk hälsa är en del av den allmänna hälsan. Hälsotillståndet varierar under arbetskarriären. Förhåll er till riskerna för den psykiska hälsan på samma sätt som till andra hälsorisker.

Kom ihåg att dina arbetstagares hälsa är i regel god och att även en god hälsa kan stödas, främjas och upprätthållas. Samma gäller den psykiska hälsan.  

Anpassas arbetet enligt arbetsförmågan eller den partiella arbetsförmågan?

Säkerställ att det går att arbeta i företaget så bra som möjligt även när arbetstagaren har problem med den psykiska hälsan.

Fundera över riktlinjerna för alla dina medarbetare, som möjliggör tillräcklig flexibilitet i arbetet och stöd till medarbetarnas resurser i förändrade livssituationer och när den psykiska hälsan sätts på prov. Är de i linje med de värderingar som ni har valt för arbetsplatsen? Hur frisk måste en anställd vara för att kunna arbeta?