Enkätverktyg – kartlägg arbetsförmågan

Hur mår ni hos er? Börja använd enkät- och undersökningsverktyget och utred energin i arbetsgemenskapen.

Utnyttja enkätverktyget som en del av ledningen av arbetsförmågan

Ilmarinen erbjuder sina kunder enkät- och undersökningsverktygen som en avgiftsfri kundtjänst. Se nedan för instruktioner om hur du börja använda verktygen. Om du redan har börjat att använda verktygen kan du logga in direkt från knappen Logga in.

Med verktygen kan du kartlägga personalens arbetsförmåga och arbetsenergi. Du har tillgång till Työvire och Työyhteisövire-förfrågningar. Ilmarinen tillhandahåller tjänsterna.

Börja använda enkätverktyg

1. Beställ enkätverktyg för din organisation eller beställ rättigheter till servicen

Beställ enkätverktygen genom att skicka e-post till kyselytyokalut (at) ilmarinen.fi. Berätta din organisations namn och FO-nummer. Om din organisation redan har börjat använda Ilmarinens enkätservice så kan du beställa en rättighet för att bli en huvudanvändare för din organisation.

2. Börja använda servicen och starta enkätsundersökningar

Som huvudanvändare kan du mata in personalens epostadresser, starta enkäter och se rapporter. Om du behöver hjälp, kan du kontakta oss på kyselytyokalut (at) ilmarinen.fi.

3. Motivera personalen att medverka

Uppmuntra och aktivera personalen att besvara enkäten.

Vad kan man göra med enkätverktyg?

Työvire-enkäten mäter förändringar i arbetsgemenskapen

Den är ett smidigt sätt att mäta pulsen och arbetsförmågan i arbetsgemenskapen till exempel vid förändringar. Du kan använda enkäten i önskade cykler. Under förändringsfaser kan du till exempel skapa enkäter månatligen, vid stabilare skeden årligen. Minst fem personer måste svara.

Työyhteisövire-enkäten visar vad som fungerar och vad som inte gör det

Työyhteisövire-enkäten ger dig en övergripande bild av arbetsgemenskapens styrkor och utvecklingsobjekt. Undersökningen presenterar faktorer som påverkar arbetstagarupplevelsen, välbefinnande och arbetsförmåga, såsom företagets riktning, ledarskap, kompetenser och praxis. Undersökningen är avsedd för företag med över 20 medarbetare.