Enkät- och undersökningsverktyg – kartlägg arbetsförmågan

Hur mår ni hos er? Börja använd enkät- och undersökningsverktyget och utred energin i arbetsgemenskapen.

Utnyttja enkätverktyget som en del av ledningen av arbetsförmågan

Ilmarinen erbjuder sina kunder enkät- och undersökningsverktygen som en avgiftsfri kundtjänst. Se nedan för instruktioner om hur du börja använda verktygen. Om du redan har börjat att använda verktygen kan du logga in direkt från knappen Logga in.

Med verktygen kan du kartlägga personalens arbetsförmåga och arbetsenergi. Du har tillgång till Työvire-enkäten och Työyhteisövire-personalundersökningen. Ilmarinen tillhandahåller tjänsterna och de har utvecklats i samarbete med Hintsa Performance.

Börja använda enkät- och undersökningsverktygen

1. Logga in och beställ

Logga in med dina nätbankkoder och fyll i beställningsblanketten. Du blir företagets huvudanvändare och får genast anvisningar för att börja använda tjänsten per e-post.

Logga in och beställ enkät- och undersökningsverktyg

2. Börja använd koderna och läs mer om helheten

Som huvudanvändaren får du koderna direkt efter beställningen och kan börja använda tjänsten genast. Du kan lägga till och hantera användaruppgifter, starta tjänster och granska rapporter. Om du vill kan du komma överens om utbildning och få hjälp med att börja använda tjänsterna.

3. Motivera personalen att medverka

Uppmuntra och aktivera personalen att besvara enkäten eller undersökningen.

Vad kan man göra med enkät- och undersökningsverktygen?

Työvire-enkäten mäter förändringar i arbetsgemenskapen

Den är ett smidigt sätt att mäta pulsen och arbetsförmågan i arbetsgemenskapen till exempel vid förändringar. Du kan använda enkäten i önskade cykler. Under förändringsfaser kan du till exempel skapa enkäter månatligen, vid stabilare skeden årligen. Minst fem personer måste svara.

Työyhteisövire -personalunder-
sökningen visar vad som fungerar och vad som inte gör det

Työyhteisövire -personalundersökningen ger dig en övergripande bild av arbetsgemenskapens styrkor och utvecklingsobjekt. Undersökningen presenterar faktorer som påverkar arbetstagarupplevelsen, välbefinnande och arbetsförmåga, såsom företagets riktning, ledarskap, kompetenser och praxis. Undersökningen är avsedd för företag med över 20 medarbetare.