När kan jag gå i pension?

Arbetspensionen ger trygghet vid sjukdom, på äldre dagar eller om familjens försörjare avlider. Det finns flera alternativ för att gå i pension.

När i pension?

Du kan gå i ålderspension flexibelt beroende på ditt födelsedatum. När du fyller 61 kan du ansöka om att ta ut en del av din ålderspension. Partiell ålderspension är ett sätt att minska din arbetsbelastning. 

Pensionsskyddet ger dig även trygghet vid nedsatt arbetsförmåga, om du vill trappa ner arbetstiden eller om din make/maka avlider.

Pensionsåldern beror på ditt födelseår

Du kan tidigast gå i ålderspension månaden efter att du nått din lägsta pensionsålder. Om du går i pension senare fortsätter du tjäna in pension fram till dess. I tabellen nedan kan du kolla din pensionsålder. 

Förutom den lägsta pensionsåldern har du även en målsatt pensionsålder och en högsta pensionsålder.

  • Den målsatta pensionsåldern är den ålder då uppskovsförhöjningen har höjt din pension lika mycket som livslängdskoefficienten minskat den. Om du går i pension efter din målsatta pensionsålder ökar ditt pensionsbelopp ytterligare.
  • Den högsta pensionsåldern är åldern fram till vilken ditt arbete försäkras och du tjänar in pension. Om du ingått ett nytt arbetsförhållande vid sidan av ålderspensionen ska du ansöka om betalning av pensionen för detta arbete när du når den högsta pensionsåldern.

I denna tabell ser du din lägsta och högsta pensionsålder och din målsatta pensionsålder. I tabellen ser du också när du tidigast kan ta ut partiell ålderspension eller arbetslivspension. Du kan kontrollera det exakta datumet då du kan gå i pension med ålderspensionsräknaren på MinPension-tjänsten.

Födelseår Lägsta pensionsålder Uppskattad målsatt
pensionsålder
Högsta pensionsålder Partiell ålderspensionsålder Arbetslivspensionålder
1953 eller tidigare 63 år Ingen målsatt pensionsålder 68 år 61 år -
1954 63 år 63 år 9 mån. 68 år 61 är -
1955 63 år 3 mån. 64 år 1 mån. 68 år 61 år 63 år
1956 63 år 6 mån. 64 år 5 mån. 68 år 61 år 63 år
1957 63 år 9 mån. 64 år 9 mån. 68 år 61 år 63 år
1958 64 år 65 år 1 mån. 69 år 61 år 63 år
1959 64 år 3 mån. 65 år 5 mån. 69 år 61 år 63 år
1960 64 år 6 mån. 65 år 9 mån. 69 år 61 år 63 år
1961 64 år 9 mån. 66 år 2 mån. 69 år 61 år 63 år
1962 65 år 66 år 6 mån. 70 år 61 år 63 år
1963 65 år 66 år 8 mån. 70 år 61 år 63 år
1964 65 år 66 år 9 mån. 70 år 62 år 63 år
1965 eller senare Den förväntade livslängden
och längderna på arbetskarriärerna
för din åldersklass avgör – vår pensionsräknare
ger dig den senaste uppskattningen.
    3 år före lägsta pensionsålder 2 år före lägsta pensionsålder

 

Invalidpensionen ändras automatiskt till ålderspension utan ansökan. 

Om du förlorade din arbetsförmåga 

  • 2017 eller senare ändras pensionen till ålderspension när du når din lägsta pensionsålder. 
  • 2006–2016 ändras pensionen till ålderspension när du fyller 63 år. 
  • 2005 eller tidigare ändras pensionen till ålderspension när du fyller 65 år. 

Om du har arbetat vid sidan av invalidpensionen måste du ansöka om pensionen du tjänat in med en separat ansökan om ålderspension. 
Läs hur du ansöker om pension. 

Partiell ålderspension från 61 års ålder

Om du är född 1963 eller tidigare kan du ta ut partiell ålderspension från 61 års ålder. Om du är född 1964 kan du ta ut partiell ålderspension från och med 62 års ålder. Pensionsåldern för personer födda efter 1964 har ännu inte fastställts.

Du kan även ta ut partiell ålderspension efter att du nått din lägsta pensionsålder.

Med pensionsräknaren på MinPension-tjänsten kan du kontrollera när du kan ta ut partiell ålderspension. Läs mer om partiell ålderspension.

Ålderspension vid 62 års ålder efter arbetslöshet

Om du varit arbetslös en längre tid och är född före 1958 kan du ha möjlighet till ålderspension redan vid 62 års ålder. Läs mer om ålderspension för långtidsarbetslösa.

Familjepensionen ger ekonomisk trygghet om en familjemedlem avlider

Om din make eller maka avlider kan du ha rätt till efterlevandepension. Om en vårdnadshavare avlider har barn under 18 år rätt till barnpension. Utbetalningen börjar i början av månaden efter dödsmånaden. Läs mer om familjepension för efterlevande make och barn.

Hjälp och stöd från Ilmarinen vid nedsatt arbetsförmåga

Om din arbetsförmåga försämras kan yrkesinriktad rehabilitering vara ett alternativ. Om rehabiliteringen inte hjälper kan du ansöka om invalid- eller arbetslivspension.

Pensionsräknare

Med vår räknare kan du kontrollera när du kan gå i pension eller ta ut partiell ålderspension och göra olika pensionsberäkningar.

Logga in på MinPension >

Yrkesinriktad rehabilitering

Om du blir sjuk är det första steget alltid att bedöma dina rehabiliteringsmöjligheter. Vi hjälper dig med rehabiliteringen om förutsättningarna finns där.

Yrkesinriktad rehabilitering

Invalidpension

Om din arbetsförmåga är nedsatt på grund av en sjukdom eller skada och rehabilitering inte är möjlig i din livssituationen är alternativen delinvalidpension, invalidpension för viss tid eller permanent invalidpension.

Läs mer om invalidpension

Arbetslivspension

Denna pensionsform är ett alternativ för dig som är minst 63 år. Kravet för att få arbetslivspension är att din arbetsförmåga är nedsatt och du har arbetat minst 38 år med ansträngande och slitsamt arbete.

Läs mer om arbetslivspension