När kan jag gå i pension?

Arbetspensionen ger trygghet vid sjukdom, på äldre dagar eller om familjens försörjare avlider. Det finns flera alternativ för att gå i pension.

När i pension?

Du kan gå i ålderspension flexibelt beroende på ditt födelsedatum. När du fyller 61 kan du ansöka om att ta ut en del av din ålderspension. Partiell ålderspension är ett sätt att minska din arbetsbelastning. Som företagare går du i pension precis på samma sätt som en arbetstagare.

Pensionsskyddet ger dig även trygghet vid nedsatt arbetsförmåga, om du vill trappa ner arbetstiden eller om din make/maka avlider.

Pensionsåldern beror på ditt födelseår

Du kan tidigast gå i ålderspension månaden efter att du nått din lägsta pensionsålder. Om du går i pension senare fortsätter du tjäna in pension fram till dess. I tabellen nedan kan du kolla din pensionsålder. 

Förutom den lägsta pensionsåldern har du även en målsatt pensionsålder och en högsta pensionsålder.

 • Den målsatta pensionsåldern är den ålder då uppskovsförhöjningen har höjt din pension lika mycket som livslängdskoefficienten minskat den. Om du går i pension efter din målsatta pensionsålder ökar ditt pensionsbelopp ytterligare.
 • Den högsta pensionsåldern är åldern fram till vilken ditt arbete försäkras och du tjänar in pension. Om du ingått ett nytt arbetsförhållande vid sidan av ålderspensionen ska du ansöka om betalning av pensionen för detta arbete när du når den högsta pensionsåldern.

I denna tabell ser du din lägsta och högsta pensionsålder och din målsatta pensionsålder. I tabellen ser du också när du tidigast kan ta ut partiell ålderspension eller arbetslivspension. Du kan kontrollera det exakta datumet då du kan gå i pension med ålderspensionsräknaren på MinPension-tjänsten.

Födelseår Lägsta
pensionsålder
Uppskattad
målsatt
pensionsålder
Högsta
pensionsålder
Partiell
ålderspensions-
ålder
Arbetslivs-
pensionålder
1953 eller
tidigare 
63 år Ei tavoite-eläkeikää 68 år  61 år -
1954 63 år 63 år 9 mån. 68 år 61 år -
1955 63 år 3 mån. 64 år 1 mån. 68 år 61 år 63 år
1956 63 år 6 mån. 64 år 5 mån. 68 år 61 år 63 år
1957 63 år 9 mån. 64 år 9 mån. 68 år 61 år 63 år
1958 64 år 65 år 1 mån. 69 år 61 år 63 år
1959 64 år 3 mån. 65 år 5 mån. 69 år 61 år 63 år
1960 64 år 6 mån. 65 år 9 mån. 69 år 61 år 63 år
1961 64 år 9 mån. 66 år 1 mån. 69 år 61 år 63 år
1962 65 år 66 år 5 mån. 70 v. 61 år 63 år
1963 65 år 66 år 7 mån. 70 v. 61 år 63 år
1964 65 år 66 år 8 mån. 70 v.  62 år 63 år
1965 eller
senare
Den förväntade livslängden
och längderna på arbetskarriärerna
för din åldersklass avgör – vår pensionsräknare
ger dig den senaste uppskattningen.

    3 år före
lägsta
pensionsålder
2 år före
lägsta
pensionsålder
 1. Invalidpensionen ändras automatiskt till ålderspension utan ansökan. 

  Om du förlorade din arbetsförmåga 

  • 2017 eller senare ändras pensionen till ålderspension när du når din lägsta pensionsålder. 
  • 2006–2016 ändras pensionen till ålderspension när du fyller 63 år. 
  • 2005 eller tidigare ändras pensionen till ålderspension när du fyller 65 år. 

  Om du har arbetat vid sidan av invalidpensionen måste du ansöka om pensionen du tjänat in med en separat ansökan om ålderspension. 

  Ifall du fortsätter att arbeta som företagare under ålderspensionen är FöPL-försäkringen frivillig.

  Läs hur du ansöker om pension

Partiell ålderspension från 61 års ålder

Om du är född 1963 eller tidigare kan du ta ut partiell ålderspension från 61 års ålder. Om du är född 1964 kan du ta ut partiell ålderspension från och med 62 års ålder. Pensionsåldern för personer födda 1965 och efter har ännu inte fastställts.

Du kan även ta ut partiell ålderspension efter att du nått din lägsta pensionsålder.

Med pensionsräknaren på MinPension-tjänsten kan du kontrollera när du kan ta ut partiell ålderspension. Läs mer om partiell ålderspension.

Partiell ålderspension eller ålderspension enligt din livssituation

Med hjälp av tabellen kan du jämföra olika pensionsalternativ som lämpar sig för din livssituation.

Din livssituation Jag överväger partiell ålderspension Jag överväger ålderspension Jag ansöker om pension efter den lägsta pensionsåldern
Heltisdjobb
Deltidsjobb
Korrtidsjobb
Flera anställningsrelationer
Företagare
Anställningen eller företagsverksamheten behöver inte upphöra

Om du vill minska på din arbetsmängd, försäkra dig av din arbetsgivare ifall detta är möjlight

Förutom din lön får du pension. Uppmärksamma dock effekterna på beskattningen, speciellt om du inte minskar på arebtsmängden

Din framtida ålderspension kommer att sänkas permanent, om du tar ut partiell ålderspension innan din egentliga pensionsålder
Minst av dina anställningar bör upphöra

Företagsverksamheten behöver inte upphöra

Du kan arbeta samtdigt som du får ålderspension

Om din ålderspension är liten kan du även få folkpension från FPA
Anställningen eller företasverksamheten behöver inte upphöra i den högsta pensionsåldern

Om du går i pension efter den lägsta pensionsåldern växer din pension med uppskovsförhöjning
Arbetslös
Permitterad
Sjukskrivning
Förutom dagpenning får du pension. Uppmärksamma dock effekterna på beskattningen

Kontakta FPA om fastställning av sjukdagpenning om du ansöker om partiell ålderspension medan du får sjukdagpenning

Din framtida ålderspension kommer att sänkas permanent, om du tar ut partiell ålderspension innan din egentliga pensionsålder
När du uppnått pensionsåldern kan du välja att gå i pension eller fortsätta med dagpenningen Arbetslöshetsersättningen förhindrar en uppskovsförhöjning

Familjepensionen ger ekonomisk trygghet om en familjemedlem avlider

Om din make eller maka avlider kan du ha rätt till efterlevandepension. Om en vårdnadshavare avlider kan barn under 20 år ha rätt till barnpension. Utbetalningen börjar i början av månaden efter dödsmånaden. Läs mer om familjepension för efterlevande make och barn.

Hjälp och stöd från Ilmarinen vid nedsatt arbetsförmåga

Om din arbetsförmåga försämras kan yrkesinriktad rehabilitering vara ett alternativ. Om rehabiliteringen inte hjälper kan du ansöka om invalid- eller arbetslivspension.