Att ansöka om pension från ett annat land

Om du har bott eller arbetat i utlandet ska du inte glömma att ansöka om pensionen du tjänat in utomlands. Hur du ansöker om pensionen beror på landet du är bosatt i.

Du måste ansöka om pensionen du har tjänat in utomlands

Kom ihåg att ansöka om pensionen som du har tjänat in. Hur du ansöker om pensionen beror på vilket land som du har arbetat i.

Kontrollera först nedan vart ditt arbetsland hör och därefter instruktionerna som stämmer in på din situation.

EU-länderna: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Schweiz och Storbritannien har ett separat avtal med EU-länderna och tillämpar därmed också EU-bestämmelserna.

EES-länderna: Norge, Island och Liechtenstein.

Avtalsländer: Australien, Chile, Kanada, Kina, Sydkorea, USA, Israel, Indien, Japan och provinsen Quebec.

Icke-avtalsländer: Alla andra länder än EU- och EES-länderna, Schweiz, Storbritannien och avtalsländerna räknas som icke avtalsländer.

Jag bor i Finland och ansöker om pension som jag har tjänat in utomlands

 1. Hur du ska ansöka beror på om du

  1. vill ansöka om pension från Finland och utomlands samtidigt
  2. endast vill ansöka om utländsk pension.

  1. Jag vill ansöka om både finländsk och utländsk pension

  Fyll i en finländsk pensionsansökan i MinPension. Med pensionsansökan i MinPension behöver du inte bifoga en separat bilaga U (Boende och arbete utomlands) till din ansökan, eftersom vi i webbformuläret ber dig fylla i alla nödvändiga uppgifter om ditt boende och arbete utomlands. I ansökan måste du uppge:

  • från vilket land som du ansöker om pension
  • från och med vilken tidpunkt ansöker du om pension
  • övriga nödvändiga uppgifter om ditt boende och arbete utomlands.

  Fyll i en ansökningsblankett i pappersformat om du saknar nätbankskoder. Bifoga bilaga U (Boende och arbete utomlands). Gå till blanketterna.

  2. Jag vill bara ansöka om utländskt pension

  Fyll i en ansökningsblankett i pappersformat om du endast ansöker om utländsk pension. Bifoga bilaga U (Boende och arbete utomlands). Gå till blanketterna.

  När vi har tagit emot din ansökan

  När vi har tagit emot din ansökan skickar vi den vidare till Pensionsskyddscentralen. Pensionsskyddscentralen vidarebefordrar din ansökan utomlands. Även om handläggningstiderna utomlands kan vara långa påverkar detta inte handläggningen av din pension i Finland. Du får pensionsbeslutet över intjänad pension i Finland på normalt vis.

  Den utländska pensionsanstalten fattar ett separat beslut och betalar ut din eventuella utländska pension till ditt konto. Pensionen beviljas och betalas ut enligt respektive lands lagstiftning.

  Läs ytterligare anvisningar för hur du ansöker om pension från utlandet (tyoelake.fi)

  Har du frågor gällande din ansökan om pension från utlandet?

  Om du har frågor kring handläggningen av din pensionsansökan utomlands måste du kontakta den utländska pensionsanstalten. Kontakta Pensionsskyddscentralen (etk.fi) för kontaktuppgifter till utländska pensionsanstalter.

 2. När du ansöker om pension från ett icke-avtalsland, ska du ansöka om den från det land som du har arbetat i.

  Alla länder betalar inte ut pension till Finland, men det är värt att kontrollera saken i varje individuellt fall.

  Mer information får du från Pensionsskyddscentralen (etk.fi)

  Läs ytterligare anvisningar för hur du ansöker om pension från utlandet (tyoelake.fi)

Jag bor utomlands och ansöker om pension som jag har tjänat in i Finland

 1. Du ska ansöka om finsk pension via pensionsanstalten i landet där du bor. Fyll i en pensionsansökan i bosättningslandet och ange att du ansöker om pension från Finland. Pensionsanstalten i ditt bosättningsland skickar din ansökan vidare till Finland. Du måste ansöka om din pension via en pensionsanstalt i ditt bosättningsland även om du inte ansöker om pension från ditt bosättningsland.

  Hur fortskrider ärendet?

  1. Kontakta pensionsanstalten i landet där du bor.
  2. Pensionsanstalten i ditt bosättningsland skickar din ansökan vidare till FPA eller Pensionsskyddscentralen, beroende på ditt bosättningsland.
  3. FPA eller Pensionsskyddscentralen skickar din ansökan till Ilmarinen.
  4. Vi fattar ett pensionsbeslut och betalar ut eventuell pension du tjänat in i Finland till ditt konto.
 2. Om du bor i ett land som Finland saknar överenskommelse om social trygghet med ska du ansöka om finsk pension direkt från Finland med en finländsk ansökningsblankett. Ansök om pension smidigt i MinPension när en bilaga U inte krävs i ansökan.

  Ansök om pension med en ansökningsblankett i pappersformat om du saknar finska nätbankskoder. I detta fall måste du bifoga en bilaga U till ansökan. Gå till blanketterna.

Hur bosättningslandet påverkar hur du ska lämna in din pensionsansökan

Var bor du när du ska ansöka om pension? I vilket land har du bott och arbetat? Skicka din pensionsansökan till
Finland EU- och EES-länderna, Storbritannien, Schweiz eller att avtalsland Ditt eget arbetspensionsbolag i Finland
Finland Icke avtalsländer (övriga länder) Pensionsanstalten i det aktuella landet
EU- och EES-länder, Storbritannien, Schweiz eller ett avtalsland Finland Pensionsanstalten i bosättningslandet
Icke avtalsländer (övriga länder) Finland Ditt eget arbetspensionsbolag i Finland


Observera följande när du ansöker om pension från utlandet

 1. Att du får pension från utlandet hindrar dig inte från att få pension från Finland men kan påverka ditt finska pensionsbelopp.  

  Som företagare upphör din försäkringsskyldighet när du beviljas lagstadgad ålderspension från ett annat land. Om du vill kan du teckna en frivillig pensionsförsäkring för företagare.

 2. Utländsk pension kan påverka dina sociala förmåner i Finland. Sociala förmåner är till exempel arbetslöshetsförmåner, sjukdagpenning och utkomststöd. Kontakta förmånens betalare direkt för att kontrollera hur den utländska pensionen påverkar dina förmåner.