Arbetslivspension

Om du har en lång karriär i slitsamt arbete bakom dig och din arbetsförmåga är nedsatt kan du har rätt till arbetslivspension. Du kan tidigast få arbetslivspension vid 63 års ålder.

När kan jag få arbetslivspension?

Du kan få arbetslivspension om

  1. du är minst 63 år och ännu inte har uppnått din lägsta pensionsålder
  2. din arbetsförmåga är nedsatt på grund av en sjukdom eller skada
  3. du har arbetat heltid i minst 38 år med ansträngande och slitsamt arbete
  4. din senaste heltidsanställning pågår fortfarande eller har ändrats eller upphört högst 12 månader tidigare.

Att ansöka om arbetslivspension

Ansök genom att skicka in en ansökan om arbetslivspension. Till din ansökan ska du bifoga

  1. läkarutlåtande B från företagshälsovården eller om det inte är möjligt ett annat B-utlåtande om ditt hälsotillstånd, arbetets innehåll samt hur ansträngande och slitsamt arbetet är
  2. arbetsgivarens beskrivning av ditt arbete, dina arbetsförhållanden samt hur du klarar av ditt arbete. Arbetsgivaren fyller i sin beskrivning på en blankett.

Om du konstateras ha rätt till invalidpension ber vi om ditt samtycke innan vi beviljar den och om du konstateras ha rätt till delinvalidpension får du ett separat förhandsbeslut om den. Om du inte har rätt till invalidpension eller delinvalidpension ger vi inte något separat beslut.

Förhandsbeslut om rätt till pension

Om du har rätt till arbetslivspension för du först ett positivt förhandsbeslut av oss. Du får beslutet inom cirka två månader från att vi tagit emot din ansökan.

Förhandsbeslutet gäller i sex månader. Om du vill gå i arbetslivspension, kom överens med din arbetsgivare om att gå i pension och skicka in en anmälan till oss. Du får blanketten du behöver till din anmälan tillsammans med ditt förhandsbeslut.

När pensionen börjar får du ett utbetalningsbeslut

När vi har tagit emot din anmälan om att du vill gå i pension och din arbetsgivare har anmält dina inkomster för din sista arbetsmånad får du ett utbetalningsbeslut av oss. Arbetslivspensionens utbetalning börjar samma månad som du går i pension. Då får du även ett arbetspensionskort.

Ansök om arbetslivspension

Du kan inte ansöka om arbetslivspension via tjänsten MinPension, utan måste fylla i en ansökningsblankett.

Fyll i en ansökan om arbetslivspension (pdf)

Arbetslivspensionens storlek

Arbetslivspensionen motsvarar ditt intjänade pensionsbelopp fram tills dess att arbetslivspensionen börjar. Din arbetslivspension förvandlas automatiskt till en lika stor ålderspension när du uppnår din lägsta pensionsålder.