Delinvalidpension

Delinvalidpensionen tryggar din utkomst om din arbetsförmåga är nedsatt men du ändå kan arbeta på deltid. Om du övergår till deltidsarbete får du pension vid sidan av lönen. Om du slutar arbeta helt, kan du få arbetslöshetsdagpenning vid sidan av pension. Om du insjuknar, kan du utöver pensionen få sjukdagpenning.

När kan jag få delinvalidpension?

Du kan få delinvalidpension om

 • du är minst 17 år och ännu inte har uppnått din lägsta pensionsålder
 • din arbetsförmåga har varit delvis nedsatt i minst ett år på grund av en sjukdom eller skada.

I bedömningen av din arbetsförmåga beaktar vi i vilken grad din arbetsförmåga kvarstår. Du kan få delinvalidpension som gäller tills vidare eller somtidsbegränsat partiellt rehabiliteringsstöd. Läs mer om bedömning av arbetsförmågan.

 1. 1. Ansök om delinvalidpension

  Ansök om delinvalidpension genom att fylla i ansökan om invalidpension på MinPension-tjänsten. Bifoga ett högst sex månader gammalt B-läkarutlåtande och övriga nödvändiga bilagor till din ansökan. När du har skickat din ansökan kan du följa dess behandling i webbtjänsten.

 2. 2. Du får ett förhandsbeslut

  Efter bedömningen av din arbetsförmåga får du ett förhandsbeslut inom ca två månader efter att vi mottagit din ansökan.

  I det positiva förhandsbeslutet ser du en uppskattning av ditt pensionsbelopp och din personliga inkomstgräns, dvs. den högsta summan du kan tjäna om du arbetar.

  Ett positivt förhandsbeslut är i kraft i nio månader. I samband med beslutet får du anvisningar om hur du går i delinvalidpension. Läs mer om vad du kan göra om du får ett negativt beslut.

 3. 3. Fyll i anmälan om pensionering

  Om du vill gå i delinvalidpension ska du sända oss en anmälan om pensionering. Du får den per post i samband med förhandsbeslutet. Du kan även enkelt fylla i anmälan elektroniskt på MinPension-tjänsten.

 4. 4. Pensionen börjar

  Du börjar få pension när vi har fått din anmälan om pensionering och när lönen du får för ditt arbete inte överskrider din inkomstgräns.

Delinvalidpensionens storlek

Delinvalidpensionen uppgår till hälften av den fulla invalidpensionen.

Om din arbetsförmåga försämras under delinvalidpensionen

Om din arbetsförmåga försämras under delinvalidpensionen och du vill ansöka om full invalidpension eller rehabiliteringsstöd, ska du fylla i en ansökan om invalidpension.

Enklast ansöker du om pension via MinPension-tjänsten. Bifoga ett högst sex månader gammalt B-läkarutlåtande till ansökningen.