Arbetsgivare, främja dina arbetstagares arbetsförmåga

En god arbetsförmåga gynnar arbetstagarna, ditt företag och hela det finska samhället. Främja dina arbetstagares arbetsförmåga.

Ledning av arbetsförmågan är även ekonomiskt smart

En god arbetsförmåga gynnar arbetstagarna, ditt företag och hela det finska samhället. Ledning av arbetsförmågan är ett sätt att göra arbetet enklare och mer produktivt. Du kan förutspå och förebygga risken för arbetsoförmåga, dvs. risken för att dina arbetstagare förlorar sin arbetsförmåga och tvingas gå i invalidpension. Vi på Ilmarinen vill hjälpa dig. Av oss får du information och stöd som hjälper dig främja arbetsförmågan. Tillsammans kan vi minska din arbetstagares sjukfrånvaro och risken för arbetsoförmåga. Kom med och bygg upp morgondagens arbetsförmåga med oss.

Läs mer om ledning av arbetsförmågan på våra sidor

Främja psykisk hälsa på arbetsplatsen

Genom att främja växelverkan, gott ledarskap, kompetensutveckling, omtänksamhet och ansvar på arbetsplatsen bidrar du samtidigt till den psykiska hälsan.

Läs mer om psykiska hälsan