Arbetsgivare, främja dina arbetstagares arbetsförmåga

En god arbetsförmåga gynnar arbetstagarna, ditt företag och hela det finska samhället. Främja dina arbetstagares arbetsförmåga.

Ledning av arbetsförmågan är även ekonomiskt smart

En god arbetsförmåga gynnar arbetstagarna, ditt företag och hela det finska samhället. Ledning av arbetsförmågan är ett sätt att göra arbetet enklare och mer produktivt. Du kan förutspå och förebygga risken för arbetsoförmåga, dvs. risken för att dina arbetstagare förlorar sin arbetsförmåga och tvingas gå i invalidpension. Vi på Ilmarinen vill hjälpa dig. Av oss får du information och stöd som hjälper dig främja arbetsförmågan. Tillsammans kan vi minska din arbetstagares sjukfrånvaro och risken för arbetsoförmåga. Kom med och bygg upp morgondagens arbetsförmåga med oss! Läs mer om ledning av arbetsförmågan på våra sidor.

Yrkesinriktad rehabilitering vid nedsatt arbetsförmåga

Det finns många sätt att hjälpa dina arbetstagare att orka med arbetet eller återvända till arbetet efter en sjukledighet. Ett alternativ är yrkesinriktad rehabilitering. Varje år återvänder drygt 70 procent av Ilmarinens rehabiliteringsdeltagare till arbetslivet.

Läs mer om yrkesinriktad rehabilitering

Rehabiliteringens 10 steg

Reagera på problem med arbetsförmågan i god tid – det vinner både du och arbetstagaren på. Vi har sammanställt 10 viktiga rehabiliteringssteg ur arbetsgivarens synpunkt. Läs och följ stegen tillsammans med arbetstagaren och företagshälsovården.

Läs om rehabiliteringens 10 steg