Hur anmäls löneuppgifter till inkomstregistret?

Det finns olika kanaler för att anmäla Löneuppgifter till inkomstregistret. Uppgifterna kan anmälas via ett tekniskt gränssnitt, en e-tjänst eller med en pappersblankett. Du kan även använda tjänsterna Palkka.fi.

Anmälning av utbetalda löner

Anmäl alla utbetalda löner, naturaförmåner, belöningar, arbetsersättningar och andra förvärvsinkomster till inkomstregistret. Anmäl även skattefria och beskattningsbara kostnadsersättningar samt korrigeringar av löner.

Anmäl utbetalda löner i huvudsak inom fem dagar från löneutbetalningsdagen.

Gör en elektronisk anmälan efter varje löneutbetalning. Utifrån uppgifterna du anmält kan vi snabbt beräkna ditt företags ArPL-avgift och dina arbetstagares pensioner.

Läs mer om anmälning av löner till inkomstregistret.

Två anmälningssätt

Förvärvsinkomster kan anmälas till inkomstregistret på två olika sätt. Vi rekommenderar det omfattande anmälningssättet.

Begränsat anmälningssätt

Betalda löner och andra förvärvsinkomster anmäls genom en löneuppgiftsanmälan. Gör en separat löneuppgiftsanmälan för varje arbetstagare med de inkomstslag som anges i inkomstregistret. En anmälan till inkomstregistret ska minst inkludera den totala summan med 100-seriens inkomstslag. En anmälan med denna lägre exakthetsnivå kallas anmälningssätt 1.

Omfattande anmälningssätt

Du kan även anmäla löneuppgifterna specificerade enligt 200-seriens inkomstslag. Vi rekommenderar detta anmälningssätt för att alla aktörer som använder inkomstregistret direkt ska få uppgifterna de behöver.

Oavsett vilket anmälningssätt du väljer (begränsat eller omfattande), ska naturaförmåner och skattefria kostnadsersättningar alltid anmälas separat under egna inkomstslag.

Välj anmälningskanalen som passar dig bäst

Tekniskt gränssnitt

Du kan behändigt skicka uppgifterna till löneregistret direkt från ditt företags lönesystem genom ett så kallat tekniskt gränssnitt. Då kan du skicka in uppgifterna samtidigt som du betalar ut lönerna utan att behöva logga in på någon separat tjänst.

Läs mer om att skicka in löneuppgifter via lönesystemets tekniska gränssnitt (vero.fi) >

E-tjänst

Inkomstregistret har en egen e-tjänst där du kan skicka in uppgifterna på två sätt:

  1. skicka in en fil där du sammanställt alla löneuppgifter
  2. fylla i en webblankett och mata in alla löneuppgifter

Läs mer om e-tjänsten (vero.fi) >

Pappersblankett bara om elektronisk anmälan inte är möjlig

Du kan endast anmäla uppgifterna till inkomstregistret med pappersblankett om det inte är möjligt att göra det elektroniskt. Så kan vara fallet om du är privatperson, utländsk medborgare, tillfällig arbetsgivare eller representerar ett dödsbo.

Läs mer om anmälan med pappersblankett på inkomstregistrets sidor (vero.fi) >

Du kan även använda tjänsterna Palkka.fi 

Lönetjänsterna Palkka.fi erbjuder enkla sätt att ta hand om dina arbetstagares pensionsskydd och andra lagstadgade försäkringar.

Tjänsterna skickar automatiskt löneanmälningar till inkomstregistret för dig och vi får snabbt tillgång till löneuppgifterna. Vanligen beräknar dessa tjänster även ArPL-avgiften.

Via företagsgränssnittet i Palkka.fi kan du som arbetsgivare välja att få dina fakturor för arbetspensionsavgifterna från Ilmarinen. I så fall kommer ArPL-avgiftsuppgifterna inte att anges under Avgifter i Palkka.fi. Valet görs under Arbetsgivaruppgifter > Försäkringsuppgifter.

Gränssnittet för hushåll inkluderar inte denna valmöjlighet. Palkka.fi beräknar automatiskt arbetsgivarens ArPL-avgift samt arbetstagarens avgiftsdel. ArPL-avgiften visas i Palkka.fi efter att löneanmälan framgångsrikt skickats till inkomstregistret. Uppgifterna visas i förteckningen Avgifter.

Palkka.fi är ett avgiftsfritt löneprogram för små arbetsgivare och hushållsarbetsgivare. Tjänsten skickar uppgifterna vidare till inkomstregistret samt beräknar och genererar nödvändiga avgifter. Du sköter sedan om betalningarna till de olika mottagarna och löneutbetalningen till dina arbetstagare.

Läs mer om Palkka.fi (palkka.fi) >