Pensionsbeslut

När vi har behandlat din pensionsansökan, ser du ditt pensionsbeslut på tjänsten MinPension. Du får beslutet också per post till den adress du uppgett.

Har du fått ett beslut om yrkesinriktad rehabilitering?

Om du ansökt om invalidpension hos oss, är det möjligt att du även fått ett förhandsbeslut om yrkesinriktad rehabilitering.