Utbetalning och beskattning av pension i utlandet

Pensionen går också att betala ut till utländska bankkonton. För att utbetalningen ska lyckas är det viktigt att du meddelar oss om ditt kontonummer eller din adress i utlandet ändras. Beskattningen av pensionen utomlands beror på hur länge du har bott utomlands.

Är det möjligt att betala pension till utlandet?

Pension eller rehabiliteringsförmån som ska betalas ut från arbetspensionsbolag kan också betalas till ett utländskt bankkonto. Det är möjligt att betala pensionen eller rehabiliteringsförmånen i annan valuta än euro. För utbetalning till utlandet behöver vi följande redogörelser av dig:

 • ditt kontonummer i IBAN-format
 • BIC- eller SWIFT-koden för din utländska bank.

Dessa uppgifter efterfrågas i pensionsansökan.

Läs på FPA:s sidor hur utbetalningen av pensionen till utlandet går till (kela.fi)

 1. Om du bor i ett land som inte tillämpar IBAN-kontonummer behöver vi utöver ditt kontonummer även

  1. clearingkod eller routingnummer
  2. utbetalningens valuta
  3. bankens adressuppgifter.

  Vänligen kontakta din bank vid behov.

  Gör så här:

  1. Skriv ut och fyll blanketten om utländskt kontonummer (pdf). Kom ihåg att underteckna blanketten.
  2. Skanna in eller ta en läsbar bild av blanketten.
  3. Skicka oss blanketten via MinPension.

  Skicka blanketten som ett skyddat meddelande om du saknar finländska nätbankkoder. Välj ämnet "Saker för en pensionär som bor utomlands".

Banken kan ta ut en förmedlingsavgift

Om arbetspensionen betalas ut till ett land utanför EU och EES, kan en finländsk förmedlingsbank ta ut en förmedlingsavgift för pensionen. En utländsk mottagarbank kan ta ut avgifter för pensionen även om arbetspensionen betalas till ett land i EU eller EES. Du kan be om närmare uppgifter om storleken på bankernas arvoden direkt från din bank.

Meddela oss om ditt kontonummer ändras

Meddela oss om ditt kontonummer ändras. En skriftlig anmälan krävs. Gör så här:

 1. Skriv ut och fyll i blanketten om ändrat utländskt kontonummer (pdf). Kom ihåg att underteckna blanketten.
 2. Skanna in eller ta en läsbar bild av blanketten.
 3. Skicka oss blanketten via meddelandefunktionen i MinPension.

Du kan skicka oss blanketten med ett skyddat meddelande om du saknar finländska nätbankkoder. Välj ämnet ”Saker för en pensionär som bor utomlands”.

När betalas pensionen ut?

Vi betalar ut din pension på den första bankdagen i varje månad. Med bankdag avses en dag då bankerna har öppet. Om månadens första dag infaller på en lördag eller helgdag kommer pensionen att betalas ut följande vardag.

Observera att det kan ta en vecka för en utländsk bank att förmedla pensionen.

Se pensionens utbetalningsdagar

Meddela oss om du flyttar utomlands eller om din utlandsadress ändras

Meddela oss om du flyttar utomlands permanent eller om din utlandsadress ändras. På så sätt kan du vara säker på att utbetalningen av din pension inte avbryts.

Om du flyttar permanent till utlandet och har gjort en flyttanmälan till de finländska myndigheterna, meddela oss även datumet för när du flyttade utomlands. Flytten kan påverka beskattningen för din pension. Meddela oss också din adress när du flyttar permanent tillbaka till Finland.

Du kan anmäla adressändringen genom att skicka oss ett skyddat meddelande.

Fyll i förfrågan om bosättningsland en gång om året – på så sätt hålls utbetalningen av din pension i kraft

Vi kontrollerar årligen uppgifterna för våra pensionstagare som är bosatta utomlands eftersom förändrade uppgifter kan påverka utbetalningen av pension (ArPL 113§ 2 mom.).

Om du är bosatt utomlands, skickar vi dig en förfrågan om bosättningsland årligen i början av mars. Du får en förfrågan per post om vi inte har din e-postadress.

Förfrågan om bosättningsland måste svaras på innan den anmälda svarstiden har gått ut. Om vi inte får ditt svar måste vi tyvärr avbryta utbetalningen av din pension. Utbetalningen fortsätter direkt efter att vi har fått ditt svar på förfrågan.

Förfrågan skickas inte till länder som vi får information från via myndigheter, som Sverige, Norge och Tyskland.

Beskattning av pensionstagare som bor utomlands

Förskottsinnehållning uppbärs också för pensioner som utbetalas till utlandet. Storleken på förskottsinnehållningen påverkas av bland annat din nationalitet, antalet år du varit bosatt utomlands och ditt bosättningslands skatteavtal med Finland.

Om du inklusive flyttåret bott minst tre år utomlands anses du vara permanent bosatt utomlands. Därmed är du begränsat skatteskyldig i Finland och vi begär ditt skattekort direkt från de finska skattemyndigheterna. Om du är en utländsk medborgare och flyttar permanent bort från Finland, blir du begränsat skatteskyldig redan tidigare.

Om du nyligen flyttat utomlands är du allmänt skattskyldig och då ska du själv beställa ett pensionsskattekort av den finska skattemyndigheten. Efter att du beställt pensionsskattekortet behöver du inte göra något mer, för Skatteförvaltningen skickar kortet direkt till oss.

Läs hur vi går till väga om vi inte har ditt pensionsskattekort

Läs mer om beskattningen av en pensionstagare som är bosatt utomlands på skattemyndigheternas sidor (vero.fi)