Så här arbetar vi – Principer och tillvägagångssätt som styr Ilmarinens verksamhet

Att ombesörja pensionsskyddet är ett uppdrag som medför ett stort ansvar i alla delar av verksamheten. På dessa sidor hittar du information om de principer och tillvägagångssätt som vi iakttar när vi sköter ditt pensionsskydd.

Vår uppförandekod

Vår Code of Conduct beskriver de affärsprinciper som styr all vår verksamhet. Code of Conduct utgör en ram för de mer specifika anvisningarna för tillförlitlig förvaltning.

Läs vår Code of Conduct

Riktlinjer för hantering av risken för arbetsoförmåga

Hanteringen av risken för arbetsoförmåga innebär vår riskhantering som pensionsförsäkringsbolag. Ilmarinen erbjuder tjänster för att minska risken för och förebygga arbetsoförmåga bland personalen hos våra kundföretag.

Läs våra riktlinjer för hantering av risken för arbetsoförmåga

Försäljnings- och kundservicesamarbete

Vi samarbetar med OP Gruppen. Våra pensionsförsäkringar går att köpa via Pohjola Försäkring. OP Gruppens landsomfattande kontorsnät betjänar våra företags- och företagarkunder.

Läs mer om samarbetet