Rehabiliteringspenning eller rehabiliteringstillägg

Under din yrkesinriktade rehabilitering betalar vi ut antingen rehabiliteringspenning eller rehabiliteringsstöd och rehabiliteringstillägg. Utbetalningen börjar samtidigt som din yrkesinriktade rehabilitering, till exempel arbetsprövning eller studier.

Beräkna beloppet av din rehabiliteringspenning

Rehabiliteringspenningen är 33 procent större än vad du skulle få i invalidpension. Du kan beräkna beloppet av din rehabiliteringspenning i MinPension-tjänsten.

Om du redan har fått ett förhandsbeslut om yrkesinriktad rehabilitering från oss anges beloppet på beslutet. Beslutet finns i MinPension-tjänsten under dina dokument.

Rehabiliteringspenning är skattepliktig inkomst.

Läs mer om beskattningen av rehabiliteringspenning

Arbete vid sidan om rehabiliteringspenning

Du kan arbeta samtidigt som du får rehabiliteringspenning. Om din lön inte överskrider din individuella inkomstgräns minskar inte rehabiliteringspenningen. Kontakta din rehabiliteringsspecialist eller vår kundtjänst för att kontrollera din inkomstgräns. Kontaktuppgifterna till din rehabiliteringsspecialist finns på förhandsbeslutet om yrkesinriktad rehabilitering.

Om din lön kontinuerligt överskrider inkomstgränsen under den yrkesinriktade rehabiliteringen kan du i stället för rehabiliteringspenning få partiell rehabiliteringspenning. Den partiella rehabiliteringspenningen är ungefär hälften av den fulla rehabiliteringspenningen.

Rehabiliteringsstöd och rehabiliteringstillägg

Om du har beviljats invalidpension för en viss tid av Ilmarinen, dvs. rehabiliteringsstöd, betalar vi ut rehabiliteringstillägg medan den yrkesinriktade rehabiliteringen pågår. Det totala beloppet av rehabiliteringsstödet och rehabiliteringstillägget motsvarar rehabiliteringspenningen.

Rehabiliteringsunderstöd

Prövningsbaserat rehabiliteringsunderstöd kan till exempel betalas för tiden då du utarbetar din rehabiliteringsplan. Vi kan endast bevilja rehabiliteringsunderstöd om du inte får lön eller har rätt till sjukdagpenning, arbetslöshetsförmån eller utkomststöd.

Du kan ansöka om rehabiliteringsunderstöd med en fritt formulerad ansökan. Rehabiliteringsunderstödet förutsätter att du fått ett positivt förhandsbeslut om yrkesinriktad rehabilitering från oss.