Rehabiliteringspenning eller rehabiliteringstillägg som utkomst under yrkesinriktad rehabilitering

Under din yrkesinriktade rehabilitering betalar vi ut antingen rehabiliteringspenning eller rehabiliteringsstöd och rehabiliteringstillägg. Utbetalningen börjar samtidigt som din yrkesinriktade rehabilitering, till exempel arbetsprövning eller studier.

Beräkna beloppet av din rehabiliteringspenning

Rehabiliteringspenningen är 33 procent större än vad du skulle få i invalidpension. Du kan beräkna beloppet av din rehabiliteringspenning i MinPension-tjänsten.

Om du redan har fått ett förhandsbeslut om yrkesinriktad rehabilitering från oss anges beloppet på beslutet. Beslutet finns i MinPension-tjänsten under dina dokument.

Utbetalning av rehabiliteringspenning om du får lön

Vid avlönad arbetsprövning, arbetsträning och läroavtalsutbildning betalar arbetsgivaren lön till dig och kan då få en del av din rehabiliteringspenning. I sådana situationer består din utkomst av lönen och den eventuella skillnaden mellan lönen och rehabiliteringspenningen. Rehabiliteringspenning som betalas till arbetsgivaren kan högst motsvara beloppet av din lön. Om beloppet av din rehabiliteringspenning är högre än din lön betalas skillnaden till dig.

Arbetsgivaren meddelar löneuppgifterna till oss i avtalet eller genom att fylla i blanketten arbetsgivarens ansökan om rehabiliteringspenning.

Arbete vid sidan om rehabiliteringspenning

Du kan arbeta samtidigt som du får rehabiliteringspenning. Om din lön inte överskrider din individuella inkomstgräns minskar inte rehabiliteringspenningen. Kontakta din rehabiliteringsspecialist eller vår kundtjänst för att kontrollera din inkomstgräns. Kontaktuppgifterna till din rehabiliteringsspecialist finns på förhandsbeslutet om yrkesinriktad rehabilitering.

Om din lön kontinuerligt överskrider inkomstgränsen under den yrkesinriktade rehabiliteringen kan du i stället för rehabiliteringspenning få partiell rehabiliteringspenning. Den partiella rehabiliteringspenningen är ungefär hälften av den fulla rehabiliteringspenningen.

Rehabiliteringsstöd och rehabiliteringstillägg

Om du har beviljats invalidpension för en viss tid av Ilmarinen, dvs. rehabiliteringsstöd, betalar vi ut rehabiliteringstillägg medan den yrkesinriktade rehabiliteringen pågår. Det totala beloppet av rehabiliteringsstödet och rehabiliteringstillägget motsvarar rehabiliteringspenningen.

Rehabiliteringsunderstöd

Prövningsbaserat rehabiliteringsunderstöd kan till exempel betalas för tiden då du utarbetar din rehabiliteringsplan. Vi kan endast bevilja rehabiliteringsunderstöd om du inte får lön eller har rätt till sjukdagpenning, arbetslöshetsförmån eller utkomststöd.

Du kan ansöka om rehabiliteringsunderstöd med en fritt formulerad ansökan. Rehabiliteringsunderstödet förutsätter att du fått ett positivt förhandsbeslut om yrkesinriktad rehabilitering från oss.