Överför din ArPL-försäkring till Ilmarinen

Enklast överför du din ArPL-försäkring till Ilmarinen genom att fylla i en överföringsansökan. Du kan föra över din ArPL-försäkring efter att den varit i kraft hos ditt tidigare arbetspensionsbolag i minst ett år. Att föra över försäkringen till Ilmarinen är enkelt, du behöver bara fylla i en överföringsansökan så tar vi hand om resten.

Enkel överföring via webben

Med en överföringsansökan kan du säga upp din försäkring och ange vilket arbetspensionsbolag du flyttar den till och när. Gör så här:

  1. Fundera när du vill att din ArPL-försäkring ska börja gälla hos oss på Ilmarinen, dvs. försäkringens överföringsdag.
  2. Fyll i en överföringsansökan minst tre månader före den önskade överföringsdagen.
  3. I din överföringsansökan anger du från och med vilket datum du vill att din försäkring ska sluta gälla hos ditt föregående arbetspensionsbolag, dvs. försäkringens uppsägningsdag. Det finns fyra alternativ: den sista dagen i mars, juni, september eller december.

Din försäkring överförs till Ilmarinen tre månader efter den uppsägningsdag du anger. Beroende på uppsägningsdagen börjar din försäkring på Ilmarinen gälla den första dagen i januari, april, juli eller oktober.

I denna tabell ser du när du senast behöver säga upp din försäkring för att den ska börja gälla hos Ilmarinen på ett visst datum.

ArPL-försäkringens uppsägningsdag hos ditt föregående pensionsbolag ArPL-försäkringens överföringsdag, då försäkringen börjar gälla hos Ilmarinen
31.3. 1.7.
30.6. 1.10.
30.9. 1.1.
31.12. 1.4.

Företagare – för samtidigt över din FöPL-försäkring till Ilmarinen

Flytta din FöPL-försäkring

Bli kund hos Ilmarinen

Med oss är det enkelt att sköta dina försäkringsärenden och du får individuell hjälp efter dina behov. Samtidigt kan du fokusera på att bygga upp ett bättre arbetsliv. Våra tjänster och branschens konkurrenskraftigaste kundåterbäringar hjälper dig att upprätthålla och utveckla personalens arbetsförmåga.

Bli kund hos Ilmarinen

På Ilmarinen får du de största rabatterna! Vår solvens och kostnadseffektivitet innebär att vi under 2020 kan betala ut kundåterbäringar på hela 120 miljoner euro.

Läs mer om Ilmarinens kundfördelar

Är du fundersam över något kring försäkringsöverföringen? Ring våra försäkringssäljare, må–fre kl. 8–16, på 010 284 2385.

Kontakta oss