Pensionsförsäkring för företagare – FöPL

Som företagare ansvarar du själv för ditt pensionsskydd. Det sköter du genom att teckna en pensionsförsäkring för företagare, dvs. FöPL-försäkringen.

Vad är en pensionsförsäkring för företagare?

FöPL-försäkringen utgör grunden för ditt pensionsskydd och din sociala trygghet. Den är därför lagstadgad, det vill säga obligatorisk. Du utökar din pension med varje FöPL-avgift du betalar. Samtidigt förbättrar du din övriga sociala trygghet. Du kan inte ersätta FöPL-försäkringen med en frivillig pensionsförsäkring.

När ska jag teckna försäkringen?

Teckna en FöPL-försäkring när du uppfyller följande fem villkor:

  1. du är 18–67 år
  2. du arbetar som företagare oavbrutet i minst fyra månader
  3. din FöPL-arbetsinkomst är minst 7 958,99 euro per år (år 2020)
  4. du arbetar i ditt företag
  5. du bor i Finland.

Du ska själva arbeta i företaget. Om du enbart äger ett företag är du inte skyldig att teckna en FöPL-försäkring. Även ditt företags bolagsform och din ägarandel har en inverkan på om du måste teckna en FöPL-försäkring. Det lönar sig att teckna försäkringen så att den träder i kraft omedelbart, men senast inom sex månader från att du inlett din företagarverksamhet som omfattas av FöPL. Du betalar FöPL-avgifter alltid under den tid försäkringen är i kraft.

Din FöPL-avgift fastställs utifrån din FöPL-arbetsinkomst

FöPL-avgiften är en viss procentandel av din FöPL-arbetsinkomst. Din ålder, en eventuell rabatt för nya företagare och förfallomånaderna för dina avgifter påverkar avgiftens storlek.

Du kan dra av FöPL-avgifterna i din egen eller makens/makans beskattning eller i företagets beskattning. När du drar av FöPL-avgifterna i beskattningen minskar de faktiska kostnaderna.

FöPL-räknaren visar enkelt hur din arbetsinkomst påverkar FöPL-försäkringens pris. Med räknaren kan du även få en uppskattning på din FöPL-försäkringsavgift och nivån på din sociala trygghet.

Gå till FöPL-räknaren

Företagarens sociala trygghet och pension

FöPL-försäkringen tryggar utkomsten då företagaren går i pension samt i händelse av arbetsoförmåga eller om familjeförsörjaren avlider. FöPL fastställer också storleken på den dagpenning som FPA utbetalar.

Läs mer om social trygghet och pension för företagare

FöPL-arbetsinkomst

Din FöPL-arbetsinkomst avgör hur mycket pension du tjänar in för din företagarverksamhet och storleken på dina övriga sociala förmåner. FöPL-arbetsinkomsten påverkar också din FöPL-avgift.

Läs mer om arbetsinkomst

FöPL-intyg

Du får intyg för olika behov från vår webbtjänst. Du kan bland annat behöva bevisa att din försäkring är i kraft och att du har betalat dina avgifter.

Läs mer om FöPL-intyget

Nya företagare

Som ny företagare får du en rabatt på 22 procent på FöPL-avgiften under fyra år.

För nya företagare

Byt till elektronisk faktura

När du vill byta ut fakturor i pappersform till elektroniska, kan du välja antingen företagsnätfaktura eller e-faktura som faktureringssätt.

Läs mer om elektroniska fakturor

Teckna en FöPL-försäkring hos Ilmarinen

Hos Ilmarinen kan du enkelt sköta dina ärenden och garantera ditt pensionsskydd. Vi hjälper och stöder dig i olika livssituationer. Vi betjänar dig per telefon, på webben och via e-post. När du är kund hos Ilmarinen får du automatiskt tillgång till en mångsidig webbtjänst där du kan sköta dina FöPL-försäkringsärenden oberoende av tidpunkten.

Teckna en FöPL-försäkring hos Ilmarinen

Funderar du över något som gäller försäkringen? Ring vår försäkringsförsäljning tfn 010 284 2385 mån–fre kl. 8–16.

Kontakta oss