Pensionsförsäkring för företagare – FöPL

Som företagare ansvarar du själv för ditt pensionsskydd. Det sköter du genom att teckna en pensionsförsäkring för företagare, dvs. FöPL-försäkringen.

Vad är en pensionsförsäkring för företagare?

FöPL-försäkringen utgör grunden för ditt pensionsskydd och din sociala trygghet. Den är därför lagstadgad, det vill säga obligatorisk. Du utökar din pension med varje FöPL-avgift du betalar. Samtidigt förbättrar du din övriga sociala trygghet. Du kan inte ersätta FöPL-försäkringen med en frivillig pensionsförsäkring.

FöPL-räknaren ger dig en uppskattning av din pension, dina sociala förmåner och din försäkringsavgift.

Gå till FöPL-räknaren

Teckna en FöPL-försäkring hos Ilmarinen

Hos Ilmarinen kan du enkelt sköta dina ärenden och garantera ditt pensionsskydd. Vi hjälper och stöder dig i olika livssituationer. Vi betjänar dig per telefon, på webben och via e-post. När du är kund hos Ilmarinen får du automatiskt tillgång till en mångsidig webbtjänst där du kan sköta dina FöPL-försäkringsärenden oberoende av tidpunkten.

Teckna en FöPL-försäkring hos Ilmarinen

Funderar du över något som gäller försäkringen? Ring vår försäkringsförsäljning tfn 010 284 2385 (mobiltelefonavgift/lokalnätsavgift) mån–fre kl. 9–16.

Kontakta oss