Så här stöder du den fysiska arbetsförmågan på arbetsplatsen som chef

Du har tillgång till många metoder för att främja dina arbetstagares stöd- och rörelseorganens hälsa. Ta ergonomi till hjälp och använd ergonomilösningar för att utveckla och omstrukturera arbetet samt för tidigt stöd.

Ta ergonomimetoder i bruk

Med hjälp av ergonomin planeras arbetsredskapen och arbetsmiljön så att de motsvarar personens egenskaper. Genom att tillämpa ergonomi kan ni på arbetsplatsen tillsammans utveckla arbetet så att det flyter smidigt och främja dina arbetstagares funktions- och arbetsförmåga samt förebygga eventuella symtom eller sjukdomar. Om rutinen på din arbetsplats är att utveckla arbetet kontinuerligt eller projektartat, delta i utvecklingsarbetet aktivt. Inkludera dina arbetstagare så att de kan föra fram sina egna erfarenheter och idéer som stöd för utvecklingen.

Om din arbetstagare får symtom i stöd- och rörelseorganen, bör du anpassa arbetet. Du får även här hjälp av ergonomilösningar som kan gälla till exempel arbetssätt, arbetsredskap och flexibelt arbete. Din uppgift är att sköta om att ni anpassar arbetet enligt arbetstagarens arbetsförmåga. På så sätt kan du stöda arbetstagaren i att fortsätta arbeta, sänka tröskeln för återgången till arbetet från sjukledigheten och förebygga att symtomen återkommer. Er företagshälsovårdspartner och särskilt företagsfysioterapeuten hjälper dig i detta.

Bedöm och kontrollera arbetets fysiska belastning

En bedömning av arbetets fysiska belastning avser en utredning av belastningen på stöd- och rörelseorganen samt andnings- och blodcirkulationsorganen som en del av arbetsplatsutredningen. Företagshälsovårdens experter bedömer belastningens inverkan på dina arbetstagares arbetsförmåga och hälsa. Delta aktivt i företagshälsovårdens arbetsplatsutredningar och utnyttja de rekommendationer på åtgärder som ges utifrån utredningarna. Då har du möjlighet att utveckla arbetet och minska arbetets fysiska belastningsfaktorer på er arbetsplats.

Det är viktigt att bedöma den fysiska belastningen särskilt i sådana uppgifter som omfattar upprepad eller fortlöpande

 •  hantering av bördor   
 •  statiskt muskelarbete, till exempel att bära upp armarna/ jobba händerna upp 
 • ensidiga arbetsrörelser eller arbetsställningar  
 • arbetsfaser som kräver styrka   
 • vibration som riktas mot händerna eller kroppen 
 • psykosociala belastningsfaktorer, såsom höga krav, små påverkningsmöjligheter samt knappt stöd från arbetsgemenskapen och chefen.

Utifrån arbetsplatsutredningarna planerar du åtgärder för att hantera belastningen tillsammans med företagshälsovården eller experter inom ergonomi. Genom ergonomin och samarbete med företagshälsovården kan du utveckla arbetet och bygga upp ett verksamhetssätt som stöder stöd- och rörelseorganens hälsa.

Metoder för främjande av stöd- och rörelseorganens hälsa som chef

 1. Du bör känna till dina arbetstagares arbete och arbetsförhållanden. 
 2. Delta aktivt i bedömningen av arbetets fysiska belastningsfaktorer särskilt när företagshälsovården utför arbetsplatsutredningar. 
  • Ta reda på vilka de fysiska belastningsfaktorerna på er arbetsplats är.  
  • Ta reda på hur ni kan minska eller hantera en sådan belastning som är skadlig för arbetets smidighet samt för arbetstagarnas arbetsförmåga och hälsa. 
 3. Gör de ergonomiska principerna till en del av den normala utvecklingen av arbetet.
  • Utveckla arbetet och arbetsförhållandena systematiskt så att arbetet inte orsakar en för stor eller ensidig belastning.
  • Se till att arbetstagarna i någon mån har möjlighet att påverka sin egen arbetsmängd och arbetstakt. 
 4. Inkludera arbetstagarna i utvecklingen av arbetet och arbetsförhållandena.
 5. Se till att alla får en tillräcklig introduktion och annan utbildning där man även behandlar arbetets fysiska belastningsfaktorer och arbetssätt som stöder funktionsförmågan.
 6. Ta belastningsfaktorer och symtom på allvar även när arbetet blir gjort trots dem.   
 7. Gör stödjande av stöd- och rörelseorganens hälsa till en del av metoder för tidigt stöd. 
  • Sköt om att du känner till din arbetsplats praxis för tidigt stöd och för på tal arbetstagarens belastning så tidigt som möjligt. 
  • Be företagshälsovården om hjälp direkt när du känner att du behöver det.
 8. Inför metoder för en omstrukturering av arbetet. Då kan ni sänka arbetstagarnas tröskel för återgången till arbetet efter en sjukledighet och förebygga att symtomen återkommer.
  • Gör tillsammans upp anvisningar och god praxis för en omstrukturering av arbetet.
  • Sköt om att det finns fullmakter för att komma överens om en omstrukturering av arbetstagarnas arbete.
 9. Gör tillsammans upp praktiska mål för främjande av stöd- och rörelseorganens hälsa som är lätta att följa på arbetsplatsen.