Förvaltningsrådet

Förvaltningsrådets uppgift är att övervaka styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget. På den här sidan kan du läsa mer om Ilmarinens förvaltningsråds uppgifter, ledamöter och verksamhet.

Förvaltningsrådet övervakar styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget

Förvaltningsrådets uppgift är att övervaka styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget. Denna övervakningsuppgift sköter förvaltningsrådet även genom att ge ett tillräckligt antal av sina medlemmar i uppdrag att i tur och ordning kontrollera bolagets placeringsverksamhet och pensionsbeslut. Förvaltningsrådet väljer också styrelsen och valutskottet, och fattar beslut om ledamöternas arvoden.

Bolagsstämman väljer högst 30 ledamöter till förvaltningsrådet.  Minst en tredjedel av ledamöterna ska väljas bland de personer som föreslagits av löntagarnas centralorganisationer. Minst en sjättedel av ledamöterna ska väljas bland de personer som föreslagits av arbetsgivarnas centralorganisationer. Förvaltningsrådet har i principerna om val av förvaltningsrådet och dess mångfald fastställt de kriterier som förvaltningsrådet ska uppfylla. Förvaltningsrådets mångfald bedöms som helhet. Förvaltningsrådets sammansättning ska uppfylla kraven i lagstiftningen. Målet är att båda könen ska finnas representerade i förvaltningsrådet.

Mandatperioden för förvaltningsrådets ledamöter är tre år och högst en tredjedel står i tur att avgå varje år.

Förvaltningsrådet väljer en ordförande och två vice ordföranden inom sig. Ordföranden eller den ena vice ordföranden ska vara en person som föreslagits av representanterna för de försäkrade. Om den person som föreslagits av de försäkrades representanter inte har valts till ordförande, fungerar personen i fråga som ordförandes första ställföreträdare.

Ilmarinens förvaltningsråd

Ordförande

 • Matti Kähkönen, f. 1956, styrelseordförande, Neste Abp, mandatperioden utgår 2021

Vice ordförande

 • Ari Lehtoranta, f. 1963, verkställande direktör, Caverion Abp, mandatperioden utgår 2022
 • Salla Luomanmäki, f. 1963, verksamhetsledare, Akavas Specialorganisationer rf, mandatperioden utgår 2022

Ledamöter

 • Markus Ainasoja, f. 1967, personalchef, Byggnadsförbundet rf, mandatperioden utgår 2023
 • Bianca Brink, f. 1960, verkställande direktör, Sodexo Oy, mandatperioden utgår 2023
 • Klaus Cawén, f. 1957, direktör, Kone Abp, mandatperioden utgår 2021
 • Liisa Halme, f. 1959, ordförande, Försäkringsmannaförbundet FMF, mandatperioden utgår 2021
 • Eero Hautaniemi, f. 1965, verkställande direktör, Lassila & Tikanoja Abp, mandatperioden utgår 2022
 • Ilkka Hämälä, f. 1961, generaldirektör, Metsä Group, mandatperioden utgår 2023
 • Jari Jokinen, f. 1967, verksamhetsledare, Teknikens Akademikerförbund rf, mandatperioden utgår 2021
 • Juhapekka Joronen, f. 1971, verkställande direktör, SOL Palvelut Oy, mandatperioden utgår 2023
 • Harri Kailasalo, f. 1969, direktör, segmentet för Infraprojekt, YIT Abp, mandatperioden utgår 2021
 • Pia Kalsta, f. 1970, verkställande direktör, Sanoma Media Finland Oy, mandatperioden utgår 2022
 • Tuija Keronen, f. 1970, verkställande direktör, Lowell Nordics Oy, mandatperioden utgår 2021
 • Jyrki Konola, f. 1967, verksamhetsledare, Servicefacket PAM rf, mandatperioden utgår 2022
 • Juha Laurio, 1972, verkställande direktör, Lindström Oy, mandatperioden utgår 2022
 • Turja Lehtonen, 1970, 1. viceordförande, Industrifacket rf, mandatperioden utgår 2021
 • Hannakaisa Länsisalmi, f. 1970, personaldirektör, OP Gruppen, mandatperioden utgår 2023
 • Topi Manner, f. 1974, verkställande direktör, Finnair Oyj, mandatperioden utgår 2021
 • Teppo Mikkola, till 31.12.2020
 • Jyrki Mäki-Kala, f. 1961, ekonomi- och finanschef, Neste Abp, mandatperioden utgår 2022
 • Heidi Nieminen, 1979, ordförande, Finlands Post- och logistikunionen, mandatperioden utgår 2023
 • Matti Peltola, f. 1962, verkställande direktör, Koneyrittäjät ry, mandatperioden utgår 2023
 • Hanna Reijonen, f. 1973, personaldirektör, Posti Group Abp, mandatperioden utgår 2021
 • Jani Salenius, f. 1976, ekonomi- och förvaltningsdirektör, Fackförbundet Pro, mandatperioden utgår 2023
 • Riitta Savonlahti, f. 1964, personaldirektör, UPM-Kymmene Oyj, mandatperioden utgår 2022
 • Pauliina Tenhunen, f. 1966, ordförande, Advokatbyrå Castrén & Snellman, mandatperioden utgår 2022
 • Jore Tilander, f. 1965, verksamhetsledare, Suomen Lakimiesliitto - Finlands Juristförbund ry, mandatperioden utgår 2023
 • Minna Vanhala-Harmanen, f. 1968, verkställande direktör, Barona Oy, mandatperioden utgår 2022
 • Pirjo Väänänen, 1971, socialpolitisk chef, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf, mandatperioden utgår 2021

Övervakare av pensionslösningsverksamheten

Ledamöter

 • Juhapekka Joronen 
 • Pia Kalsta 
 • Teppo Mikkola till 31.12.2020
 • Matti Peltola 
 • Jani Salenius 
 • Jore Tilander 

Suppleanter

 • Markus Ainasoja 
 • Klaus Cawén 
 • Liisa Halme 
 • Eero Hautaniemi 
 • Tuija Keronen 
 • Hanna Reijonen 

Placeringsverksamhetens övervakare

Ledamöter

 • Ilkka Hämälä 
 • Salla Luomanmäki 
 • Heidi Nieminen 
 • Riitta Savonlahti 
 • Minna Vanhala-Harmanen 

Suppleanter

 • Bianca Brink 
 • Jari Jokinen 
 • Harri Kailasalo 
 • Jyrki Konola 
 • Juha Laurio 
 • Turja Lehtonen