Förvaltningsrådet

Förvaltningsrådets uppgift är att övervaka styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget. På den här sidan kan du läsa mer om Ilmarinens förvaltningsråds uppgifter, ledamöter och verksamhet.

Förvaltningsrådet övervakar styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget

Förvaltningsrådets uppgift är att övervaka styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget. Denna övervakningsuppgift sköter förvaltningsrådet även genom att ge ett tillräckligt antal av sina medlemmar i uppdrag att i tur och ordning kontrollera bolagets placeringsverksamhet och pensionsbeslut. Förvaltningsrådet väljer också styrelsen och valutskottet, och fattar beslut om ledamöternas arvoden.

Bolagsstämman väljer högst 30 ledamöter till förvaltningsrådet.  Minst en tredjedel av ledamöterna ska väljas bland de personer som föreslagits av löntagarnas centralorganisationer. Minst en sjättedel av ledamöterna ska väljas bland de personer som föreslagits av arbetsgivarnas centralorganisationer. Förvaltningsrådet har i principerna om val av förvaltningsrådet och dess mångfald fastställt de kriterier som förvaltningsrådet ska uppfylla. Förvaltningsrådets mångfald bedöms som helhet. Förvaltningsrådets sammansättning ska uppfylla kraven i lagstiftningen. Målet är att båda könen ska finnas representerade i förvaltningsrådet.

Mandatperioden för förvaltningsrådets ledamöter är tre år och högst en tredjedel står i tur att avgå varje år.

Förvaltningsrådet väljer en ordförande och två vice ordföranden inom sig. Ordföranden eller den ena vice ordföranden ska vara en person som föreslagits av representanterna för de försäkrade. Om den person som föreslagits av de försäkrades representanter inte har valts till ordförande, fungerar personen i fråga som ordförandes första ställföreträdare.

Ilmarinens förvaltningsråd

Ordförande

 • Ilkka Hämälä, f. 1961, generaldirektör, Metsä Group, mandatperioden utgår 2026

Vice ordförande

 • Juhapekka Joronen, f. 1971, ordförande i styrelsen,  SOL Palvelut Oy, mandatperioden utgår 2026
 • Salla Luomanmäki, f. 1963, styrelsemedlem, Akava rf, mandatperioden utgår 2025

Ledamöter

 • Markus Ainasoja, f. 1967, personalchef, Byggnadsförbundet rf, mandatperioden utgår 2026
 • Bianca Brink, f. 1960, verkställande direktör, Sodexo Oy, mandatperioden utgår 2026
 • Elina Engman, f. 1970, mandatperioden utgår 2025
 • Eero Hautaniemi, f. 1965, verkställande direktör, Lassila & Tikanoja Abp, mandatperioden utgår 2025
 • Jari Jokinen, f. 1967, verksamhetsledare, Teknikens Akademikerförbund rf, mandatperioden utgår 2027
 • Turkka Kuusisto, f. 1979, verkställande direktör, Finnair Oyj (senast den 11. juli), mandatperioden utgår 2027
 • Matti Lehmus, f. 1974, direktör, offentliga sektorn, Fackförbundet Pro, mandatperioden utgår 2027
 • Juha Laurio, 1972, verkställande direktör, Lindström Oy, mandatperioden utgår 2025
 • Heidi Lehikoinen, f. 1983, verksamhetsledare, Servicefacket PAM rf, mandatperioden utgår 2025
 • Turja Lehtonen, 1970, viceordförande, Industrifacket rf, mandatperioden utgår 2027
 • Veli-Matti Liimatainen, f. 1969, verkställande direktör, Helsingfors Handelslag Elanto,
  mandatperioden utgår 2025
 • Topi Manner, f. 1974, verkställande direktör, Elisa Oyj, mandatperioden utgår 2027
 • Jukka Moisio, f. 1961, verkställande direktör, Nokian Renkaat Abp, mandatperioden utgår 2027
 • Heidi Nieminen, 1979, ordförande, Finlands Post- och logistikunionen, mandatperioden utgår 2026
 • Matti Peltola, f. 1962, verkställande direktör, Koneyrittäjät ry, mandatperioden utgår 2026
 • Minea Pyykönen, f. 1967, direktör för servicesektorn, Fackförbundet Pro, mandatperioden utgår 2026
 • Riitta Savonlahti, f. 1964, personaldirektör, UPM-Kymmene Oyj, mandatperioden utgår 2025
 • Niko Simola, f. 1974, direktör, offentliga sektorn, Fackförbundet Pro, mandatperioden utgår 2027
 • Minttu Sinisalo, f. 1980, personaldirektör, Terveystalo Abp, mandatperioden utgår 2025
 • Susanne Skippari, f. 1974, personal- och informationsdirektör, KONE Oyj, mandatperioden utgår 2027
 • Pauliina Tenhunen, f. 1966, partner, Advokatbyrå Castrén & Snellman, mandatperioden utgår 2025
 • Jore Tilander, f. 1965, verksamhetsledare, Suomen Lakimiesliitto - Finlands Juristförbund ry, mandatperioden utgår 2026
 • Antti Vasara, f. 1965, verkställande direktör, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, mandatperioden utgår 2026
 • Heikki Vuorenmaa, f. 1981, verkställande direktör, YIT Abp, mandatperioden utgår 2027
 • Jari Välikangas, f. 1958, tf. ordförande, Finlands Transport och Logistik SKAL rf, mandatperioden utgår 2026
 • Pirjo Väänänen, f. 1971, socialpolitisk chef, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf, mandatperioden utgår 2027

Övervakare av pensionslösningsverksamheten

Ledamöter

 • Matti Peltola
 • Minea Pyykönen
 • Elina Engman
 • Juhapekka Joronen
 • Turkka Kuusisto
 • Jore Tilander

Suppleanter

 • Markus Ainasoja
 • Salla Luomanmäki
 • Pauliina Tenhunen
 • Susanne Skippari
 • Minttu Sinisalo
 • Antti Vasara

Placeringsverksamhetens övervakare

Ledamöter

 • Turja Lehtonen
 • Veli-Matti Liimatainen
 • Riitta Savonlahti
 • Jari Jokinen
 • Eero Hautaniemi
 • Pirjo Väänänen

Suppleanter

 • Jukka Moisio
 • Heikki Vuorenmaa
 • Bianca Brink
 • Topi Manner
 • Juha Laurio
 • Heidi Lehikoinen