Förvaltningsrådet

Förvaltningsrådets uppgift är att övervaka styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget. På den här sidan kan du läsa mer om Ilmarinens förvaltningsråds uppgifter, ledamöter och verksamhet.

Förvaltningsrådet övervakar styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget

Förvaltningsrådets uppgift är att övervaka styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget. Denna övervakningsuppgift sköter förvaltningsrådet även genom att ge ett tillräckligt antal av sina medlemmar i uppdrag att i tur och ordning kontrollera bolagets placeringsverksamhet och pensionsbeslut. Förvaltningsrådet väljer också styrelsen och valutskottet, och fattar beslut om ledamöternas arvoden.

Bolagsstämman väljer högst 30 ledamöter till förvaltningsrådet.  Minst en tredjedel av ledamöterna ska väljas bland de personer som föreslagits av löntagarnas centralorganisationer. Minst en sjättedel av ledamöterna ska väljas bland de personer som föreslagits av arbetsgivarnas centralorganisationer. Förvaltningsrådet har i principerna om val av förvaltningsrådet och dess mångfald fastställt de kriterier som förvaltningsrådet ska uppfylla. Förvaltningsrådets mångfald bedöms som helhet. Förvaltningsrådets sammansättning ska uppfylla kraven i lagstiftningen. Målet är att båda könen ska finnas representerade i förvaltningsrådet.

Mandatperioden för förvaltningsrådets ledamöter är tre år och högst en tredjedel står i tur att avgå varje år.

Förvaltningsrådet väljer en ordförande och två vice ordföranden inom sig. Ordföranden eller den ena vice ordföranden ska vara en person som föreslagits av representanterna för de försäkrade. Om den person som föreslagits av de försäkrades representanter inte har valts till ordförande, fungerar personen i fråga som ordförandes första ställföreträdare.

Ilmarinens förvaltningsråd

Ordförande

 • Ilkka Hämälä, f. 1961, generaldirektör, Metsä Group, mandatperioden utgår 2026

Vice ordförande

 • Juhapekka Joronen, f. 1971, ordförande i styrelsen,  SOL Palvelut Oy, mandatperioden utgår 2026
 • Salla Luomanmäki, f. 1963, verksamhetsledare, Akavas Specialorganisationer rf, mandatperioden utgår 2025

Ledamöter

 • Markus Ainasoja, f. 1967, personalchef, Byggnadsförbundet rf, mandatperioden utgår 2026
 • Martti Ala-Härkönen, f. 1965, ekonomi- och finanschef, Neste Abp, mandatperioden utgår 2025
 • Bianca Brink, f. 1960, verkställande direktör, Sodexo Oy, mandatperioden utgår 2026
 • Elina Engman, f. 1970, direktör, Caverion Abp, mandatperioden utgår 2025
 • Liisa Halme, f. 1959, kontaktchef, Fackförbundet Pro, mandatperioden utgår 2024
 • Eero Hautaniemi, f. 1965, verkställande direktör, Lassila & Tikanoja Abp, mandatperioden utgår 2025
 • Jussi Herlin, f. 1984, viceordförande i styrelsen, KONE Abp, mandatperioden utgår 2024
 • Jari Jokinen, f. 1967, verksamhetsledare, Teknikens Akademikerförbund rf, mandatperioden utgår 2024
 • Pia Kalsta, f. 1970, verkställande direktör, Sanoma Media Finland Oy, mandatperioden utgår 2025
 • Turkka Kuusisto, f. 1979, verkställande direktör, Posti Group Abp, mandatperioden utgår 2024
 • Juha Laurio, 1972, verkställande direktör, Lindström Oy, mandatperioden utgår 2025
 • Heidi Lehikoinen, f. 1983, verksamhetsledare, Servicefacket PAM rf, mandatperioden utgår 2025
 • Turja Lehtonen, 1970, 1. viceordförande, Industrifacket rf, mandatperioden utgår 2024
 • Veli-Matti Liimatainen, f. 1969, verkställande direktör, Helsingfors Handelslag Elanto,
  mandatperioden utgår 2025
 • Hannakaisa Länsisalmi, f. 1970, personaldirektör, OP Gruppen, mandatperioden utgår 2026
 • Topi Manner, f. 1974, verkställande direktör, Finnair Oyj, mandatperioden utgår 2024
 • Jukka Moisio, f. 1961, verkställande direktör, Nokian Renkaat Abp, mandatperioden utgår 2024
 • Heidi Nieminen, 1979, ordförande, Finlands Post- och logistikunionen, mandatperioden utgår 2026
 • Matti Peltola, f. 1962, verkställande direktör, Koneyrittäjät ry, mandatperioden utgår 2026
 • Minea Pyykönen, f. 1967, direktör för servicesektorn, Fackförbundet Pro, mandatperioden utgår 2026
 • Riitta Savonlahti, f. 1964, personaldirektör, UPM-Kymmene Oyj, mandatperioden utgår 2025
 • Pauliina Tenhunen, f. 1966, partner, Advokatbyrå Castrén & Snellman, mandatperioden utgår 2025
 • Jore Tilander, f. 1965, verksamhetsledare, Suomen Lakimiesliitto - Finlands Juristförbund ry, mandatperioden utgår 2026
 • Heikki Vuorenmaa, f. 1981, verkställande direktör, YIT Abp, mandatperioden utgår 2024
 • Pirjo Väänänen, f. 1971, socialpolitisk chef, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf, mandatperioden utgår 2024
 • Jani Ylälehto, f. 1974, ordförande, Finlands Transport och Logistik SKAL rf, mandatperioden utgår 2026

Övervakare av pensionslösningsverksamheten

Ledamöter

 • Liisa Halme
 • Eero Hautaniemi
 • Jussi Herlin
 • Jari Jokinen
 • Juha Laurio
 • Turja Lehtonen

Suppleanter

 • Elina Engman
 • Pia Kalsta
 • Heidi Lehikoinen
 • Heidi Nieminen
 • Matti Peltola
 • Jore Tilander

Placeringsverksamhetens övervakare

Ledamöter

 • Markus Ainasoja
 • Juha-Pekka Joronen
 • Turkka Kuusisto
 • Salla Luomanmäki
 • Pauliina Tenhunen
 • Jani Ylälehto

Suppleanter

 • Martti Ala-Härkönen
 • Veli-Matti Liimatainen
 • Hannakaisa Länsisalmi
 • Minea Pyykönen
 • Riitta Savonlahti
 • Pirjo Väänänen