Förvaltningsrådet

Förvaltningsrådets uppgift är att övervaka styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget. På den här sidan kan du läsa mer om Ilmarinens förvaltningsråds uppgifter, ledamöter och verksamhet.

Förvaltningsrådet övervakar styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget

Förvaltningsrådets uppgift är att övervaka styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget. Denna övervakningsuppgift sköter förvaltningsrådet även genom att ge ett tillräckligt antal av sina medlemmar i uppdrag att i tur och ordning kontrollera bolagets placeringsverksamhet och pensionsbeslut. Förvaltningsrådet väljer också styrelsen och valutskottet, och fattar beslut om ledamöternas arvoden.

Bolagsstämman väljer högst 30 ledamöter till förvaltningsrådet.  Minst en tredjedel av ledamöterna ska väljas bland de personer som föreslagits av löntagarnas centralorganisationer. Minst en sjättedel av ledamöterna ska väljas bland de personer som föreslagits av arbetsgivarnas centralorganisationer. Förvaltningsrådet har i principerna om val av förvaltningsrådet och dess mångfald fastställt de kriterier som förvaltningsrådet ska uppfylla. Förvaltningsrådets mångfald bedöms som helhet. Förvaltningsrådets sammansättning ska uppfylla kraven i lagstiftningen. Målet är att båda könen ska finnas representerade i förvaltningsrådet.

Mandatperioden för förvaltningsrådets ledamöter är tre år och högst en tredjedel står i tur att avgå varje år.

Förvaltningsrådet väljer en ordförande och två vice ordföranden inom sig. Ordföranden eller den ena vice ordföranden ska vara en person som föreslagits av representanterna för de försäkrade. Om den person som föreslagits av de försäkrades representanter inte har valts till ordförande, fungerar personen i fråga som ordförandes första ställföreträdare.

Ilmarinens förvaltningsråd

Ordförande

 • Ilkka Hämälä, f. 1961, generaldirektör, Metsä Group, mandatperioden utgår 2023

Vice ordförande

 • Ari Lehtoranta, f. 1963, mandatperioden utgår 2022
 • Salla Luomanmäki, f. 1963, verksamhetsledare, Akavas Specialorganisationer rf, mandatperioden utgår 2022

Ledamöter

 • Markus Ainasoja, f. 1967, personalchef, Byggnadsförbundet rf, mandatperioden utgår 2023
 • Bianca Brink, f. 1960, verkställande direktör, Sodexo Oy, mandatperioden utgår 2023
 • Liisa Halme, f. 1959, kontaktchef, Fackförbundet Pro, mandatperioden utgår 2024
 • Eero Hautaniemi, f. 1965, verkställande direktör, Lassila & Tikanoja Abp, mandatperioden utgår 2022
 • Jussi Herlin, f. 1984, viceordförande i styrelsen, KONE Abp, mandatperioden utgår 2024
 • Jari Jokinen, f. 1967, verksamhetsledare, Teknikens Akademikerförbund rf, mandatperioden utgår 2024
 • Juhapekka Joronen, f. 1971, verkställande direktör, SOL Palvelut Oy, mandatperioden utgår 2023
 • Pia Kalsta, f. 1970, verkställande direktör, Sanoma Media Finland Oy, mandatperioden utgår 2022
 • Tuija Keronen, f. 1970, verkställande direktör, Lowell Nordics Oy, mandatperioden utgår 2024
 • Jyrki Konola, f. 1967, verksamhetsledare, Servicefacket PAM rf, mandatperioden utgår 2022
 • Turkka Kuusisto, f. 1979, verkställande direktör, Posti Group Abp, mandatperioden utgår 2024
 • Juha Laurio, 1972, verkställande direktör, Lindström Oy, mandatperioden utgår 2022
 • Turja Lehtonen, 1970, 1. viceordförande, Industrifacket rf, mandatperioden utgår 2024
 • Hannakaisa Länsisalmi, f. 1970, personaldirektör, OP Gruppen, mandatperioden utgår 2023
 • Topi Manner, f. 1974, verkställande direktör, Finnair Oyj, mandatperioden utgår 2024
 • Markku Moilanen, f. 1961, verkställande direktör YIT Abp, mandatperioden utgår 2024
 • Jukka Moisio, f. 1961, verkställande direktör, Nokian Renkaat Abp, mandatperioden utgår 2024
 • Jyrki Mäki-Kala, f. 1961, ekonomi- och finanschef, Neste Abp, mandatperioden utgår 2022
 • Heidi Nieminen, 1979, ordförande, Finlands Post- och logistikunionen, mandatperioden utgår 2023
 • Matti Peltola, f. 1962, verkställande direktör, Koneyrittäjät ry, mandatperioden utgår 2023
 • Minea Pyykönen, f. 1967, direktör för servicesektorn, Fackförbundet Pro, mandatperioden utgår 2023
 • Riitta Savonlahti, f. 1964, personaldirektör, UPM-Kymmene Oyj, mandatperioden utgår 2022
 • Pauliina Tenhunen, f. 1966, ordförande, Advokatbyrå Castrén & Snellman, mandatperioden utgår 2022
 • Jore Tilander, f. 1965, verksamhetsledare, Suomen Lakimiesliitto - Finlands Juristförbund ry, mandatperioden utgår 2023
 • Minna Vanhala-Harmanen, f. 1968, Barona Oy, mandatperioden utgår 2022
 • Pirjo Väänänen, f. 1971, socialpolitisk chef, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf, mandatperioden utgår 2024
 • Jani Ylälehto, f. 1974, ordförande, Finlands Transport och Logistik SKAL rf, mandatperioden utgår 2023

Övervakare av pensionslösningsverksamheten

Ledamöter

 • Markus Ainasoja
 • Liisa Halme
 • Tuija Keronen
 • Ari Lehtoranta
 • Topi Manner
 • Pauliina Tenhunen

Suppleanter

 • Bianca Brink
 • Hannakaisa Länsisalmi
 • Heidi Nieminen
 • Riitta Savonlahti
 • Minna Vanhala-Harmanen
 • Pirjo Väänänen

Placeringsverksamhetens övervakare

Ledamöter

 • Juhapekka Joronen
 • Jari Jokinen
 • Jyrki Konola
 • Juha Laurio
 • Turja Lehtonen
 • Jyrki Mäki-Kala

Suppleanter

 • Eero Hautaniemi
 • Pia Kalsta
 • Salla Luomanmäki
 • Matti Peltola
 • Jore Tilander