När en arbetstagare går i pension

Dina arbetstagare kan själva välja när de vill gå i pension i åldern 63–68 år. När man tidigast och senast kan gå i pension beror på födelseåret.

När kan en arbetstagare gå i pension?

Dina arbetstagare kan tidigast gå i pension när de uppnått sin lägsta pensionsålder. På motsvarande sätt kan de fortsätta arbeta tills de når sin högsta pensionsålder. Det är möjligt att fortsätta arbeta även därefter om ni kommer överens om det, men då behöver du inte längre försäkra arbetstagaren med en ArPL-försäkring.

På Arbetspension.fi sidan hittar du räknare med vilka du kan göra beräkningar gällande din pension. Beräkningarna är riktgivande.

Din försäkringsskyldighet upphör efter den högsta pensionsåldern

Pensionsreformen 2017 innebär att pensionsåldern höjs stegvis. Den lägsta pensionsåldern för personer födda 1957 är 63 år och 9 månader, medan den högsta pensionsåldern är 68 år. När man kan gå i pension beror på födelseåret.

Som arbetsgivare är du skyldig att försäkra dina arbetstagare tills de uppnår sin högsta pensionsålder. Nedan ser du den högsta pensionsåldern för dina arbetstagare, dvs. åldern då din försäkringsskyldighet upphör. Om arbetstagaren är född 

  • 1957 eller tidigare upphör försäkringsskyldigheten när arbetstagaren fyller 68 år
  • 1958–1961 upphör försäkringsskyldigheten när arbetstagaren fyller 69 år
  • 1962 eller därefter upphör försäkringsskyldigheten när arbetstagaren fyller 70 år.

Gör så här när din arbetstagare ska gå i pension

När en arbetstagare berättar att han eller hon vill gå i pension, uppmana arbetstagaren att skicka in en pensionsansökan. Ålderspensionen börjar nämligen inte automatiskt. Informera arbetstagaren om följande:

  1. Pensionsansökan ska fyllas i ungefär en månad innan man vill att pensionen ska börja. Arbetsförhållandet ska upphöra innan pensionen börjar. Kom tillsammans överens om när anställningsförhållandet upphör.
  2. Gör en pensionsansökan via Ilmarinens webbtjänst. Där ser du hur mycket pension du tjänat in för olika anställningsförhållanden och får ditt pensionsbeslut snabbare.
  3. Du får först ett tillfälligt pensionsbeslut av Ilmarinen. Om du ansöker om pension på webben får du först ett tillfälligt pensionsbeslut som kommer redan samma dag som du skickat in din ansökan.

Ge arbetstagaren följande länkar:

Läs om att gå i pension >
Ansök om ålderspension >
Logga in på MinPension tjänsten >

När en arbetstagare ska gå i pension behöver anställningsförhållandet sägas upp. Kom överens med arbetstagaren om när anställningen ska upphöra. Välj den sista dagen i någon månad, för pensionen börjar alltid i början av månaden. På så vis får arbetstagaren sin första pension genast efter sin sista lön utan något avbrott i inkomsterna.

Anmäl att anställningsförhållandet med arbetstagaren som går i pension upphör samt arbetstagarens slutlön till inkomstregistret. Anmäl dessa uppgifter som normalt med en löneuppgiftsanmälan. Vi på Ilmarinen får informationen från inkomstregistret.

Ifall arbetstagaren fortsätter att arbeta för samma arbetsgivare vid sidan av pensionen, ska slutdatumet för anställningsförhållandet ändå meddelas till inkomstregistret med orsaken pensionering.

Anmälan om upphörande

När du anmäler att anställningen upphör, ange orsaken och anställningsförhållandets slutdatum. Om du betalar ut slutlönen i flera delar, meddela att anställningsförhållandet upphör i alla löneanmälningar som inkluderar slutlönen.

Slutlön

Slutlönen är den lön som betalas ut till arbetstagaren när anställningsförhållandet upphör. Slutlönen kan exempelvis inkludera övertidsersättning, semesterpenning, semesterersättning, ersättning för outtagen ledighet som förkortar arbetstiden samt andra motsvarande betalningar. Slutlönen inkluderar även bonusar och andra inkomster som du betalar ut till arbetstagaren i efterskott.

Om du betalar hela slutlönen på en gång kan du anmäla den till inkomstregistret samtidigt som du anmäler att anställningsförhållandet upphör.

Pensionsslag

Ålderspension

Dina arbetstagare kan gå i ålderspension när de uppnått sin lägsta pensionsålder – eller senare. Ju längre personen arbetar, desto större blir pensionen. Arbetstagaren skickar själv en ålderspensionsansökan till Ilmarinen. Läs mer om ålderspension.

Partiell ålderspension

Partiell ålderspension gör det möjligt för arbetstagare att själva besluta hur mycket de vill arbeta. Det är möjligt att ta ut partiell ålderspension från 61 års ålder. År 2025 kommer åldersgränsen för partiell förtida ålderspension att höjas till 62 år. Läs mer om partiell ålderspension.

Invalidpension eller rehabiliteringsstöd

Dina arbetstagare kan få invalidpension om de inte uppnått sin lägsta pensionsålder och haft nedsatt arbetsförmåga på grund av en sjukdom eller skada i minst ett år. Arbetstagaren kan få tidsbestämd invalidpension, det vill säga rehabiliteringsstöd, om vi bedömer att arbetsförmågan kan förbättras. Rehabiliteringsstöd betalas ut så länge som rehabiliteringen pågår, dvs. under den tid som behövs för att återställa arbetsförmågan. Läs mer om invalidpension och rehabiliteringsstöd.

Efterlevandepension och barnpension

Om en arbetstagare avlider kan arbetstagarens efterlevande make och barn få familjepension. Familjepensionen ansöks elektroniskt. Läs mer om familjepension för efterlevande make och barn.

Arbetslivspension

För en arbetstagare som arbetat med ansträngande och slitsamt arbete i minst 38 år och har en sjukdom som påverkar arbetsförmågan kan arbetslivspension vara ett alternativ. Arbetslivspension introducerades 1.2.2018. Läs mer om arbetslivspension.

Att fortsätta arbeta vid sidan av pensionen

Arbetstagare som har gått i ålderspension eller tar ut partiell ålderspension kan arbeta så mycket de vill utan att det påverkar deras bruttopension. Arbetstagare som får invalid- eller arbetslivspension får högst förtjäna en viss summa. Arbetstagaren kan kontrollera sin personliga inkomstgräns på MinPension eller genom att kontakta vår kundtjänst. Läs mer om att arbeta som pensionär.

Varje åldersklass har sin egen pensionsålder

Dina arbetstagare kan kontrollera sin pensionsålder på MinPension.

Kontrollera din pensionsålder >

Ansök om pension enkelt på webben

Arbetstagaren ansöker om pension genom att fylla i en pensionsansökan för rätt pensionsslag på MinPension.

Läs mer om att ansöka om pension >