Företagshälsovård för företagare

Du är ditt företags viktigaste resurs. Ta hand om dig själv lika bra som du tar hand om ditt företags utrustning och ekonomi. Företagshälsan är din partner som stöder din hälsa, arbets- och funktionsförmåga samt rehabilitering.

Val av företagshälsovård

Först måste du välja med vilken tjänsteleverantör du vill ingå ett avtal om företagshälsovård med. Du bestämmer själv om du vill ha en stor riksomfattande tjänsteleverantör, en liten lokal aktör, kommunal eller privat.

Tjänsterna baserar sig på kännedom om ditt arbete

När du valt tjänsteleverantör är det dags att göra upp ett skriftligt avtal där ni definierar hur omfattande tjänster du vill ha. Därefter gör företagshälsoteamet, vanligen företagshälsovårdaren eller företagsläkaren, en arbetsplatsutredning. I den utreder företagshälsovården i samarbete med dig hurdana risk-, exponerings- och belastningsfaktorer ingår i ditt arbete samt tar ställning till deras betydelse för din arbetsförmåga och hälsa. Företagshälsovården ger även råd kring en förbättring av arbetssäkerheten och planeringen av första hjälpen-beredskapen, ergonomin, användningen av skyddsutrustning och hanteringen av psykisk belastning.

Arbetsplatsutredningens omfattning och metoder varierar naturligtvis enligt din bransch. Inom byggbranschen är riskerna annorlunda än hos en IT-företagare. Delta aktivt och berätta om ditt arbete så utförligt som möjligt för att få ut det mesta möjliga av utredningen.

Verksamhetsplanen är ett dokument där företagshälsovårdens innehåll beskrivs mer i detalj än i avtalet. På samma sätt som för avtalet har företagshälsovården en färdig blankettmall för detta, som det är lätt att fylla i tillsammans. Det är emellertid viktigt att du deltar i planeringen av samarbetet för att få precis en sådan företagshälsovård du själv vill ha och behöver.

Företagshälsovårdens multiprofessionella team betjänar dig

Företagshälsovården utnämner ett eget hälsoteam för dig. I det ingår experter på många olika specialområden som stöder dig enligt dina behov.

Företagshälsovårdaren är din kontaktperson som tar hand om merparten av alla praktiska ärenden från planering av verksamheten till hälsoundersökningar och vaccinationer.

Företagsläkaren behandlar vid behov dina sjukdomar, bedömer din arbetsförmåga och ditt eventuella rehabiliteringsbehov samt utfärdar remisser och skriver läkarutlåtanden om du behöver dem. Företagsläkaren behövs också om ditt arbete innehåller sådana riskfaktorer som kräver företagsmedicinsk kompetens för en bedömning av deras inverkan på hälsan. Sådana är till exempel farliga kemikalier, damm eller hand- och armvibrationer. Företagsläkaren handhar även yrkessjukdomsfrågor.

Företagspsykologen är din partner när det gäller arbetshantering, psykiska krafter, psykisk hälsa samt psykisk belastning. Du kan, och det lönar sig för dig, att uppsöka företagspsykologens mottagning även om du inte har allvarliga psykiska symtom. Företagspsykologen har specialiserat sig på att ge stöd för att orka i arbetet som företagare och ge råd hur du kan upprätthålla din psykiska arbetsförmåga.

Läs mer om företagarens psykiska hälsa

Du kan behöva företagsfysioterapeut för olika ärenden som gäller ergonomi, symtom i stöd- och rörelseorganen samt rehabilitering. Företagsfysioterapeuten ger råd och handledning om arbetsställningar, hjälpmedel samt hur du kan upprätthålla din fysiska arbetsförmåga. Fysioterapeuten kan upprätta ett rehabiliteringsprogram för dig till exempel efter en operation.

Företagshälsovårdens sakkunniga inom det sociala området hjälper dig med att ansöka om olika förmåner, fylla i ansökningar eller ansöka om rehabilitering.

Sjukvård inom företagshälsovården

Om du vill kan du köpa även sjukvårdstjänster från företagshälsovården. Du bestämmer själv hur omfattande tjänster du vill ha. Du kan till exempel välja sjukvård på allmänläkarnivå, där omfattningen på laboratorieprov och bilddiagnostiska undersökningar varierar, eller välja att även inkludera specialistläkartjänster. Olika slags tjänster i försäkringsform för företagare har även blivit allt vanligare under de senaste åren. Information om dessa får du från olycksfalls- och skadeförsäkringsbolag.

En god sjukvård inom företagshälsovården fokuserar på arbetshälsan. Detta innebär att man inom sjukvården även koncentrerar sig på sjukdomar vars tidiga identifiering och bra behandling har betydelse för upprätthållandet och främjandet av arbets- och funktionsförmågan.