Tidsbegränsad invalidpension, dvs. rehabiliteringsstöd

Om din arbetsförmåga sannolikt kommer att förbättras eller om du med rehabilitering kan återgå till arbetet till exempel med hjälp av behandling eller medicinsk rehabilitering, beviljas du pension i form av tidsbegränsat rehabiliteringsstöd.

Vad är rehabiliteringsstöd?

Rehabiliteringsstödet är en tidsbegränsad invalidpension. Den kan beviljas när din arbetsförmåga är nedsatt men vi bedömer att den kommer att förbättras.    

Du får rehabiliteringsstöd under den rehabiliteringsperiod som krävs för att du ska återfå arbetsförmågan, till exempel när återhämtningen från en sjukdom tar minst ett år och du inte får sjukdagpenning. Ditt rehabiliteringsstöd börjar vanligen i början av månaden efter att din sjukdagpenning tar slut.

Partiellt rehabiliteringsstöd

Rehabiliteringsstödet beviljas som partiellt rehabiliteringsstöd om din arbetsförmåga är delvis nedsatt. Det partiella rehabiliteringsstödet är en tidsbegränsad delinvalidpension och uppgår till hälften av det fulla rehabiliteringsstödet. Läs mer om delinvalidpension.

Ansökan om rehabiliteringsstöd

Ansök om rehabiliteringsstöd genom att fylla i en ansökan om invalidpension. Enklast ansöker du om pension via tjänsten MinPension. Bifoga ett högst sex månader gammalt B-läkarutlåtande och övriga nödvändiga bilagor till din ansökan. 

När du har skickat din ansökan kan du följa dess behandling på MinPension-tjänsten. Du får pensionsbeslutet inom ca två månader efter att vi mottagit din ansökan. 

Om du samtidigt ansöker om pension även från FPA, vidarebefordrar vi din ansökan till FPA. Kontakta FPA om du vill har mer information om pensioner som utbetalas av FPA (kela.fi).

Möjlighet till yrkesinriktad rehabilitering

När du ansöker om rehabiliteringsstöd, bedömer vi också dina möjligheter till yrkesinriktad rehabilitering. Du kan få ett förhandsbeslut om yrkesinriktad rehabilitering i samband med beslutet om rehabiliteringsstöd.

Yrkesinriktad rehabilitering är det första alternativet vid nedsatt arbetsförmåga. Vi hjälper dig att återvända till arbetslivet till ett arbete som lämpar sig för ditt hälsotillstånd.

Om du har fått ett beslut om yrkesinriktad rehabilitering kan du redan när du får rehabiliteringsstöd börja planera en återgång till arbetet till exempel med hjälp av arbetsprövning. Läs mer om yrkesinriktad rehabilitering.

Kom ihåg att ansöka om förlängning av rehabiliteringsstöd vid behov

Rehabiliteringsstödet är en tidsbegränsad invalidpension. Om ditt rehabiliteringsstöd närmar sig sitt slut och din arbetsförmåga inte återställts, kan du ansöka om en förlängning av rehabiliteringsstödet. Om din arbetsförmåga är permanent nedsatt, beviljas du permanent invalidpension.

För att ansöka om en förlängning behöver vi endast ett nytt, högst sex månader gammalt, B-läkarutlåtande. Det är bra att skicka in det nya läkarutlåtandet ca två månader innan rehabiliteringsstödet upphör. 

Skicka det nya B-läkarutlåtandet via MinPension-tjänsten under Ansök om pension - Sök försättning.

Rehabiliteringsstödets belopp

Rehabiliteringsstödet är lika stort som invalidpensionsbeloppet. Läs mer om invalidpensionens storlek.