Betalning och fakturering av arbetspensionsavgifter

Arbetspensionsavgiften, dvs. ArPL-avgiften, grundar sig på de löner som du betalat ut under den senaste månaden. I webbtjänsten kan du se kommande avgifter och vid behov ändra fakturornas förfallodag.

ArPL-försäkringsavgifter

Dina ArPL-avgifter grundar sig på de löner som du anmäler till inkomstregistret efter varje löneutbetalning. Om du märker att det blivit ett fel i en löneanmälan och korrigerar det, beaktas korrigeringen på följande ArPL-faktura.

ArPL-avgiftens förfallodag är vanligen den sista dagen i månaden efter löneutbetalningen. Om du till exempel betalade ut löner i juni förfaller ArPL-fakturan i slutet av juli.

Arbetsgivare med försäkringsavtal kan flytta fram fakturans förfallodag med högst en månad. Förfallodagen kan ändras i webbtjänsten.

Förfallodag för ArPL-avgifter

Vi skickar en ArPL-faktura på arbetstagarnas arbetspensionsavgifter en gång i månaden. Fakturan omfattar alla löner som du betalat ut månaden innan. Fakturans förfallodag är vanligtvis den sista dagen i månaden efter löneutbetalningen.

Om du vill kan du ändra förfallodagen för följande fakturor i webbtjänsten. Du kan flytta fram förfallodagen med högst en månad. Den nya förfallodagen berör alla kommande fakturor. Du kan ändra förfallodagen på nytt när som helst.

När du ändrar förfallodagen tillkommer försäkringsavgiftsränta för den andra månaden, dvs. för tiden mellan den ursprungliga och den nya förfallodagen.

Beräkna hur ändring av förfallodagen påverkar ArPL-avgiften med hjälp av kalkylatorn >

Vi säger att du betalar löner den 15 och 30 april. Du anmäler lönerna till inkomstregistret inom fem dagar efter utbetalningen. Du har två alternativ för att betala ArPL-avgiften:

Alternativ 1

Vi skickar en ArPL-faktura till dig för lönerna som du betalade i april. Du betalar fakturan före slutet av månaden efter löneutbetalningen, alltså före slutet av maj.  

Alternativ 2

Du ändrar förfallodagen för ArPL-fakturan i webbtjänsten. Du kan flytta fram förfallodagen med högst en månad och ändringen måste göras under samma månad som lönerna betalas ut. När förfallodagen flyttas fram med en månad, i det här fallet fram till slutet av juni, tillkommer en försäkringsavgiftsränta.

Betalningsuppgifterna syns i webbtjänsten

ArPL-avgiften grundar sig på de löner som du anmäler till inkomstregistret. Observera att lönerna måste anmälas till inkomstregistret inom fem dagar efter löneutbetalningen. Du får ArPL-fakturan i början av månaden efter löneutbetalningen.

När du loggar in på webbtjänsten ser du din följande ArPL-avgift och de löneuppgifter som avgiften grundar sig på. De visas genast när vi har fått uppgifterna i löneanmälan som du gjort i inkomstregistret. Vanligtvis syns uppgifterna samma dag som du anmäler lönerna till inkomstregistret. Klicka på företagets ArPL-avgift för att se samtliga löner som du anmält till inkomstregistret.

Om du använder tjänsten Palkka.fi får du automatiskt fakturan därifrån. När du använder palkka.fi är förfallodagen för ArPL-fakturan alltid den sista dagen i följande månad. Du kan inte ändra förfallodagen i Ilmarinens webbtjänst.

Om du använder företagsgränssnittet kan du välja att få fakturan från oss i stället för Palkka.fi. Då kan du ändra förfallodagen för följande fakturor i webbtjänsten. Du kan flytta fram förfallodagen med högst en månad. Den nya förfallodagen gäller alla kommande fakturor.

Välj att få dina fakturor från oss så här: Gå till Arbetsgivaruppgifter > Försäkringsuppgifter i palkka.fi och välj att du vill få fakturan från arbetspensionsbolaget.

Du kan ändra förfallodagen för framtida ArPL-avgifter i webbtjänsten genom att välja en ny förfallodag med försäkringsavgiftsränta under Förfallodag för ArPL-avgifter.

Om du använder gränssnittet för hushåll på Palkka.fi kan du inte beställa fakturan från oss utan då kommer den alltid från Palkka.fi. Palkka.fi beräknar alltid automatiskt din ArPL-avgift inklusive arbetsgivarens och arbetstagarens andel. ArPL-avgiften visas under Betalningar i tjänsten efter att din löneanmälan framgångsrikt skickats till inkomstregistret.

Löner som anmälts till inkomstregistret och avgifter som grundar sig på dem visas även i Ilmarinens webbtjänst.

Om du korrigerar löneuppgifter för det innevarande året i inkomstregistret visas korrigeringen på din följande ArPL-faktura. Du får alltså ingen ersättande faktura i stället för den med felaktiga löneuppgifter och fakturan som grundar sig på de felaktiga uppgifterna makuleras inte automatiskt. Om korrigeringen gäller ett tidigare år får du en separat faktura från oss eller återbäring som beaktas på förfallande fakturor.

Läs mer om hur du korrigerar fel i löneanmälningar >

Rabattbelopp visas i webbtjänsten

Kundåterbäringen och eventuell omkostnadsrabatt visas i webbtjänsten i början av året. Rabatterna minskar din ArPL-faktura. I regel minskar de beloppet på följande faktura, men om återbäringen är större än fakturans belopp avdras resten från följande faktura. Återbäringen och den eventuella rabatten framgår även av din ArPL-faktura.

Eventuell nedsättning av avgiftsförlustandelen beaktas i varje ArPL-avgiftsrat.

I vilket års bokslut ska jag inkludera en rabatt som ges på våren?

Du får kundåterbäring och omkostnadsrabatt från oss en gång om året. De minskar beloppet på en eller flera ArPL-fakturor.

Trots att rabattbeloppet grundar sig på fjolårets uppgifter är de en del av ArPL-avgiften för innevarande år. Periodisera själv rabatterna och avgifterna enligt väsentlighetsprincipen och god bokföringssed i den interna rapporteringen och bokslutet.

Läs mer om kundåterbäringar och rabatter >

Du betalar endast ArPL-avgift för inkomster som omfattas av ArPL

Du betalar ArPL-avgift när du har arbetstagare i åldern 17–67 år till vilka du under en månad betalar över 61,37 euro i lön. Skyldigheten att teckna en försäkring börjar i början av månaden efter att arbetstagaren fyllt 17 år och upphör vid utgången av den månad under vilken arbetstagaren fyller 68 år.

Om du har en arbetstagare som inte omfattas av försäkringsskyldigheten ska du oavsett anmäla personens lön till inkomstregistret. Då ska du i samband med lönen nämna egenskapen "Inte försäkringsskyldig". Om du glömmer att markera det måste du betala ArPL-avgift för lönen.

Spara på miljön och byt till elektronisk ArPL-faktura

Läs hur du börjar använda elektronisk ArPL-faktura >

Behöver du längre betalningstid?

Vid behov kan du ansöka om längre betalningstid i webbtjänsten under ArPL-avgifter och löner. Du kan ansöka om uppskov på högst två månader från den ursprungliga förfallodagen. För den förlängda tiden betalar du normal dröjsmålsränta.

Om du inte kan ansöka om betalningstid i webbtjänsten eller behöver ett längre uppskov, vänligen kontakta vår kundtjänst på 010 195 000 (mobiltelefonavgift/ lokalnätsavgift).