Ersättning för kostnader under rehabiliteringen

Kostnader för resor, boende eller studier kan uppstå under rehabiliteringen. För dem får du ersättning hos oss. Du kan ansöka om ersättning för kostnader via MinPension.

Reseersättning

När det uppstår resekostnader på grund av studier, arbetsprövning eller arbetsträning ersätter vi resekostnaderna. Ersättningsbeloppet beror på resans längd och hur ofta du reser. Transportmedlet påverkar inte ersättningen. Ersättningen täcker inte alltid alla resekostnader.

Reseersättningsbelopp

Reseersättningen är 0,14 €/km (0,13 €/km år 2023). Ersättningen grundar sig på resans längd tur och retur samt antalet resdagar. Ersättning är dock högst 720 euro per månad (660 euro per månad år 2023).

Vilka resor ersätts?

Reseersättning betalas för resor

  1. mellan hemmet och arbetsprövnings-, arbetstränings- eller studieplatsen när resan i en riktning är minst 10 kilometer
  2. mellan din hemort och studieorten, om du har boendekostnader på båda orterna och resan i en riktning är minst 70 kilometer
  3. mellan hemmet och stället där du träffar din karriärcoach som hjälper dig med rehabiliteringsplanen oavsett resans längd.

Om du har en bostad på studieorten betalar vi reseersättning för resor mellan hemmet och studieorten. Resan mellan orterna ska vara minst 70 kilometer. Ersättning kan betalas för högst fyra resor per kalendermånad. Ersättningen är dock högst 360 euro per månad (330 euro per månad år 2023).

Om dina resekostnader gäller läroavtalsutbildning, arbetsprövning med lön eller arbetsträning kan du dra av dem i beskattningen. Därför får du ingen reseersättning för dem.

Så här ansöker du om reseersättning

Enklast ansöker du om reseersättning via MinPension. Logga in med dina bankkoder och fyll i reseersättningsansökan. Du kan fylla i en reseersättningsansökan först när du har inlett studierna, arbetsprövningen eller arbetsträningen. Fakturera alla resor för hela arbetsträningsperioden på en gång. Fakturera resekostnader för studier eller en lång arbetsträning en gång i halvåret. Du kan ansöka on rese-ersättning på förhand, dock endast för det pågående året.

Då du ansöker om rese-ersättning för skol- eller arbetsträningsresor eller du har arbetsträningsresor till flera olika ställen, ansök om ersättning enligt de verkliga resorna på skilda blanketter. Håll resedagbok över dessa resor. Vid behov kan vi be resedagboken som tilläggsutredning till din ansökan om rese-ersättning. Du kan ansöka om rese-ersättning retroaktivt för ett halvt år.

Om du studerar behöver vi ditt studieintyg i början av höstterminen för att betala ut din rehabiliteringspenning och reseersättning.

Ansök om ersättning för kostnader via MinPension.

Ersättning för boendekostnader

Du får ersättning för boendekostnader om

  1. du under studier, arbetsprövning eller arbetsträning bor på en annan ort än din hemort och därför har två bostäder
  2. resans längd mellan bostäderna i en riktning är minst 70 kilometer
  3. du behöver bostad i minst 7 dygn per månad.

Ersättningen är högst 720 euro i månaden (660 euro i månaden år 2023). För att betala ut boendeersättningen behöver vi en ansökan i ärendet samt en kopia av ditt hyresavtal. Du kan ansöka om boendekostnader på förhand, dock endast för det pågående året. Vi ersätter boendekostnader högst för ett halvt år per gång.

Om du på grund av studierna tvingas övernatta på en ort som är över 70 kilometer från ditt hem kan du få ersättning för tillfällig övernattning. Denna ersättning är högst 120 euro/natt (100 euro/natt år 2023), dock högst 720 euro i månaden (660 euro i månaden år 2023). Kom alltid på förhand överens om boende- eller övernattningskostnader till exempel för hotell med din rehabiliteringsspecialist och skicka kvitton på din övernattning till oss.

Boendeersättning betalas inte om du får gratis bostad av din läroinrättning. Du kan inte heller få boendeersättning för flyttkostnader eller garantihyra. Ansök om boendeersättning via MinPension.

Ersättning för studiekostnader

Om du studerar kan du behöva köpa nödvändigt studiematerial, läroböcker eller examensavgifter. För dessa kostnader får du 300 euro per termin i ersättning, det vill säga 600 euro för hela läsåret.

Ersättningen betalas en gång per läsår i början av höstterminen. Du behöver inte skicka in en separat ansökan, det räcker med att du skickar in ditt studieintyg.

Skicka det till oss så fort studierna börjar och varje augusti så länge du studerar. Om dina studier börjar på våren kan den första ersättningen betalas ut redan då. 

TELA rf:s rekommendationer

TELA rf:s rekommendationer Ersättningen som du får grundar sig på Arbetspensions försäkrarna TELA rf:s rekommendationer.

Bekanta dig med TELA:s anvisningar för ersättning av kostnader

Smidigast ansöker du om ersättning för kostnader via MinPension-tjänsten.

Logga in på MinPension-tjänsten