Tidigt stöd

Tidigt stöd är verksamhetsmodeller som cheferna, företagshälsovården och arbetstagarna ansvarar för tillsammans. Tack vare tidigt stöd stöder ni ett gott arbetsklimat samt främjar arbetsförmågan och arbetshälsan. Därför gynnar det både arbetsgivaren och arbetstagarna.

Väd är tidigt stöd?

Tidigt stöd (även begreppen tidig omsorg och tidigt ingripande används) innebär att ni stöder arbetstagarnas arbetsförmåga och förebygger att den försämras på lång sikt.

När ni börjar använda verksamhetsmodeller för tidigt stöd skapar ni en praxis som hjälper er att upptäcka problem i arbetet så tidigt som möjligt samt åtgärda dem systematiskt. Tidigt stöd fungerar bäst när cheferna, företagshälsovårdens representanter och arbetstagarna samarbetar. Av oss får du information och stöd för att börja använda och utveckla tidigt stöd.

Tidigt stöd hjälper er att   

 • skapa ett arbetsklimat som uppmuntrar till att lyfta fram bekymmer och problem samt lösa dem  
 • ingripa i ett tidigt skede  
 • ta upp ärenden som berör arbetsförmågan till diskussion  
 • stöda arbetsförmågan  
 • följa upp arbetstagarnas arbetshälsa och arbetsförmåga samt förändringar i dem   
 • hantera riskerna för arbetsoförmåga.   

Metoder för tidigt stöd beskrivs i modellen för tidigt stöd. Vi hjälper dig att göra upp modeller för tidigt stöd som gynnar hela företaget på bästa möjliga sätt. 

Visste du?

Det mest effektiva är att stöda arbetsförmågan på arbetsplatsen. 94 procent av arbetsgivarna använder en modell för tidigt stöd. (Pitkämäki, 2019).
Den ger mest nytta när den används som ett vardagligt verktyg för åtgärderna för tidigt stöd.

Tidigt stöd är ett samarbete

Chefen

 • följer upp arbetsförmågan
 • skapar ett förtroendefullt klimat
 • tar aktivt upp saker till diskussion
 • genomför lösningar på arbetsplatsen
 • ordnar nätverksmöten, dvs. möten om arbetsförmågan och deltar i dem
 • följer upp hur arbetstagarna klarar av arbetet

Arbetsgivaren

 • ansvarar för utveckling och användning 
 • förbinder sig till överenskommen praxis 
 • skapar en trygg verksamhetskultur 
 • värnar om kunskap och beredskap 
 • informerar om praxis och förändringar i den 
 • följer upp effekterna

Arbetstagaren

 • tar upp faktorer i arbetet som påverkar arbetsförmågan
 • deltar aktivt i diskussionen
 • följer upp hur du själv och andra klarar av arbetet

Företagshälsovården

 • hjälper till med att göra upp en modell
 • deltar i nätverksmöten, dvs. möten om arbetsförmågan
 • bidrar till att hitta lösningar och omstrukturera arbetet
 • följer upp effekterna och rapporterar om dem