Mät personalens arbetsförmåga

Du kan mäta personalens arbetsförmåga på många olika sätt. När du fastställer mätarna omsorgsfullt kan du utveckla rätt saker och leder arbetsförmågan effektivt.

Fastställ lämpliga mätare

Fastställ mätarna så att de lämpar sig för företagets bransch, uppgiftsbeskrivningar och personalstruktur. Det viktigaste är att mätningen är långsiktig och regelbunden så att du märker förändringar i personalens arbetsförmåga. Med hjälp av kunskap kan du utveckla rätta saker, leda arbetsförmågan och gör genuin skillnad.

De vanligaste mätarna för att följa upp arbetsförmågan är bland annat följande: 

Funktionella och ekonomiska mätare:

  • Antalet sjukskrivningar och sjukfrånvaroprocenten  
  • Antalet arbetsplatsolyckor och tillbud samt deras frekvens  
  • Avgiftsklass för invalidpensioner  
  • Mängden övertidsarbete  
  •  

Undersökningsmätare: 

  • Klimat och pulsundersökningar på arbetsplatsen  
  • Personaltillfredsställelse  
  • Upplevd arbetsförmåga
  •  

Utnyttja våra enkät- och undersökningsverktyg

Under de olika teman i ArbetsförmågeArenan får du information om planering av lämpliga mätare för dina behov. Använd också våra enkät- och undersökningsverktyg som stöd för kontinuerlig mätning och förebyggande verksamhet. 

Läs mer om våra enkät- och undersökningsverktyg >