Pensionsräknaren ger dig en uppskattning av din pension

På MinPension kan du beräkna din framtida pension med våra pensionsräknare. Ett perfekt verktyg för dig som planerar att gå i pension.

Räknare för olika livssituationer

Om du ännu inte får pension kan du göra olika pensionsberäkningar. Pensionsberäkningarna är alltid ungefärliga. Vi kan beräkna det exakta pensionsbeloppet först när vi beviljar din pension.

Räknarna för ålderspension och partiell ålderspension visar hur din lön och pensionsålder påverkar din pension. Räknaren beräknar pensionen du tjänat in hittills och hur mycket du kommer att tjäna in om du fortsätter att arbeta. Om du vill kan du testa hur löneförändringar påverkar pensionen, eller ändringar av arbetsinkomsten om du är företagare.

Invalidpensionsräknaren ger dig en uppskattning av din invalidpension och rehabiliteringspenning. Samtidigt ser du hur mycket du får tjäna under din invalidpension.

FöPL-räknare för företagare

Om du överväger att starta eget kan du ha nytta av vår FöPL-räknare. Med räknaren kan du uppskatta ditt pensionsbelopp och dina försäkringsavgifter samt se hur din FöPL-arbetsinkomst påverkar storleken på olika typer av dagpenning. Gå till FöPL-räknaren.

Familjepensionsräknare

Vid beräkning av efterlevandepensionen beaktas även den efterlevande makens egen arbetspension. Med vår räknare kan du uppskatta hur mycket du skulle få i efterlevandepension. Gå till familjepensionsräknare.

Pensionsräknare

Med pensionsräknaren kan du uppskatta storleken på din framtida pension om du ännu inte får pension.

Logga in på MinPension >

Hur tjänar jag in pension?

Som arbetstagare tjänar du in pension för varje euro du får i lön och som företagare utgående från din FöPL-arbetsinkomst. Även studier och sociala förmåner kan samla in pension.

Läs mer om pensionsbelopp >