Ekonomisk information om Ilmarinen

Vi rapporterar regelbundet om vår verksamhet på många olika sätt. På denna sida hittar du ekonomisk information gällande skötseln av pensionsskyddet.

Resultatuppgifter

Vi rapporterar regelbundet om vårt ekonomiska resultat. Här hittar du styrelsens årliga verksamhetsberättelse och bokslut samt delålsrapporter jämte bilagor.

Läs våra resultatuppgifter

Nyckeltal

Nyckeltalen sammanställer den viktigaste och färskaste ekonomiska informationen för snabb läsning.

Granska våra nyckeltal

Solvens

På grund av osäkerheten som placeringsverksamheten medför måste vi ha en tillräcklig solvensbuffert. Bufferten som vi samlat genom långsiktig fondering och placering skyddar pensionstillgångarna när marknaden fluktuerar.

Läs mer om vår solvens

Etera före 2018

Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Etera fusionerades med Ilmarinen 1.1.2018. På den här sidan hittar du Eteras äldre ekonomiska information.

Läs Eteras äldre uppgifter